Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Plán spoločenských podujatí

Na rok 2010

calendar_icon2

JANUÁR
24.
Divadelné predstavenie Svadební omáčka OZ Šáchor KD

FEBRUÁR
7. Detský karneval
 ZŠ
KD
8. Výročná členská schôdza
Jednota dôchodcov
KD
13. Krojovaný fašiang
obec, OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor
KD
19. Výročná členská schôdza
OZ Šáchor
Denný bar Margit
20. Výročná členská schôdza DHZ
KD

MAREC
28. Pôstny koncert - Cantate domino OZ Zohorské ozveny kostol
28.
Pašiové hry - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol

APRÍL
2.
Pašiové hry - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
3.
Veľkonočný basketbalový turnaj
OZ Roconaba
telocvična ZŠ
4.
Veľkonočné sviatky -Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
10.
Farský ples
Rím.kat. farský úrad
KD

MÁJ
1.
Prvomájová oslava a futbalový turnaj
obec, OZ Rinkop
štadión FC
2.
Prehliadka speváckych zborov
Gloria
kostol, občerstvenie KD
4.
Deň otvorených dverí na hasičskej zbrojnici
DHZ
hasičská zbrojnica
8.
SV. omša pri príležitosti sv. Floriána
DHZ
kostol
8.
Floriánska zábava
DHZ
KD
16.
Deň matiek
obec, ZŠ
KD

JÚN
1.
Deň detí
ZŠ, obec
areál ZŠ
9.
Hokejbalový turnaj zohorských družstiev
OZ Roconaba
hokejbalové ihrisko
12.
Nočná súťaž o pohár starostky obce
DHZ
štadión FC
12. 2. ročník Memoriálu Karola Sabola - žiacky futbalový turnaj FC štadión FC
12. Zberateľská burza obec KD

JÚL
10.
Svätomargitský hodový jarmok
obec
priestranstvo pred KD
10.
Futbalový turnaj Vendelín cup
OZ Roconaba
štadión FC
11.
Slávnostná sv. omša - malé hody - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol

AUGUST
7.
Plážový volejbal - turnaj mix
OZ Roconaba
areál Oáza
21.
20. Výročie založenia hud. skupiny VEGA
VEGA
KD
21.
Plážový volejbal Rozlúčka s letom
OZ Roconaba
areál Oáza

SEPTEMBER
25.
Svätomichalský hodový jarmok
obec
priestranstvo pred KD
26.
Slávnostná sv. omša - veľké hody - Cantate domino, nesenie dožinkového venca
OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor
kostol

OKTÓBER
9.
Bučový festival s lampiónovým sprievodom
obec, OZ Šáchor
KD
23.
Stretnutie dôchodcov
obec
KD

NOVEMBER
27.
Poľovnícka katarínska zábava
PZ Havran
KD

DECEMBER
5.
Mikuláš
obec, OZ Šáchor
KD a priestranstvo pred KD
5.
Adventný koncert - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
6.
Adventné posedenie
Jednota dôchodcov
KD
11.
Vianočné trhy
obec
KD
17.
Koledy pre najstarších spoluobčanov
OZ Zohorské ozveny obec
19.
Vianočný benefičný koncert
obec
KD
24.
Koledy pred polnočnou omšou - Cantate domino
OZ Zohorské ozveny kostol
24.
Polnočná omša - Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
24.
Polnočné slávnostné koledy - Zóhranka
OZ Zohorské ozveny kostol
25.
Vianočná omša - Cantate domino a hostia
OZ Zohorské ozveny kostol
25.
Jasličková pobožnosť - Kvapky a Cantate domino
OZ Zohorské ozveny
kostol
26.
Štefanský volejbalový turnaj
OZ Roconaba
telocvična ZŠ
26.
Vianočný koncert
Glória
kostol
26.
Štefanská diskotéka
FC Zohor
KD
31.
Silvester
obec
KD

  1x v týždni Detský klub
obec
KD
 

 

 

 

   
ZMENA PLÁNU VYHRADENÁ
 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie