Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Plán spoločenských podujatí

Na rok 2014

Január
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
5. Trojkráľový koncert OZ Zohorské ozveny Kobylí
6. Trojkráľový koncert Dobrá novina
OZ Zohorské ozveny, Farský úrad kostol
12. Výročná členská schôdza
SRZ KD
15. Výročná členská schôdza OZ Zohorské ozveny
Denný bar Margit
17. Muzikantský ples
DH Záhorienka, Obec
KD
25. Detský karneval KD
  Návšteva divadelného predstavenia Jednota dôchodcov Bratislava
Február
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
16. Výročná členská schôdza OZ Šáchor KD
17.
Výročná členská schôdza Jednota dôchodcov KD
Marec
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
1. Krojovaný fašiang, maskový sprievod, pochovanie basy
Obec, OZ Zohorské ozveny, OZ Šáchor
KD
9. Súťaž speváckych zborov a malý seminár pre dirigentov OZ Gloria KD
21. Odber krvi dobrovoľných darcov MS ČK KD
29. Mini rock fest Storm of Eternity, Paintballový klub Zohor KD
  Ženský chmat Jednota dôchodcov Vysoká pri Morave
Apríl
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
7. Brigáda v parku pred OcÚ Jednota dôchodcov park pred OcÚ
13. Pašiové hry
Cantate domino kostol
18. Pašiové hry Cantate domino kostol
20. Veľkonočné sviatky Cantate domino kostol
21. Púť v Marianke Cantate domino Marianka
30. Stavanie máje DHZ KD
  Čistý Zohor Obec
obec
Máj
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
1. Rybárske preteky
SRZ Bezedné
3. Farský ples
Farský úrad KD
3.-4. Púť do Hranovnice/Velehrad
OZ Zohorské ozveny Poprad
 11. Deň matiek
Obec, ZŠ Zohor
 KD
17. Paintballový turnaj pre amatérov
Paintballový klub Zohor Paintballové ihrisko
25. Májová prehliadka speváckych zborov OZ Gloria
kostol, KD
30. Deň detí ZŠ Zohor, Obec
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Podhájska
  Branno-športové hry Jednota dôchodcov  
Jún
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
1. Prvé sväté prijímanie
Farský úrad
kostol
13.-15. Oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Obec
OÚ, KD, štadión FC
14. Futbalový turnaj Vendelín cup
OZ Roconaba štadión FC
16.-18. Trojdňový výlet Jednota dôchodcov Slovensko
20. Odber krvi dobrovoľných darcov MS ČK KD
21. Nočná súťaž hasičov O pohár starostky obce
DHZ  
22. Najsv. Kristovho Tela a Krvi - svätá omša - procesia - krojovaný sprievod Farský úrad, OZ Šáchor kostol
28. Zberateľská burza Obec KD
28. Hokejbalový turnaj
OZ Roconaba hokejbalové ihrisko
29. Detské rybárske preteky
SRZ Lábske jazero
Júl
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
7.-8. Výroba rezancov k hodovému jarmoku Jednota dôchodcov KD
12. Hodový jarmok, degustácia vín
Obec, OZ Zohorské ozveny
priestranstvo pred KD
13. Slávnostná sv. omša Malé hody Cantate domino
kostol
26. Plážový volejbal turnaj mix OZ Roconaba areál Oáza
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Dunajská Streda
  Detský letný kresťanský tábor Farský úrad
Moravany nad Váhom
August
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
16. Plážový volejbal „Rozlúčka s letom“ OZ Roconaba areál Oáza
23. Nočný paintballový turnaj Paintballový klub Zohor Paintballové ihrisko
  Návšteva termálneho kúpaliska Jednota dôchodcov Veľký Meder
September
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
13. 135. výročie založenia DHZ DHZ PZ
19. Odber krvi dobrovoľných darcov MS ČK KD
27. Cibuľové hody OZ Zohorské ozveny, Obec
štadión FC
28. Výročie posviacky farského kostola Farský úrad, Cantate domino, OZ Šáchor kostol
  Jednodňový výlet
Jednota dôchodcov
Schloss Hoff
  Návšteva pútnickych miest OZ Gloria  
Október
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
11. Bučový festival s lampiónovým sprievodom Obec, VEGA
KD
15. Posedenie pri husacine
Jednota dôchodcov
KD
 25. Stretnutie dôchodcov Obec KD
November
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
11. Deň padlých
Jednota dôchodcov, OcÚ
pomníky padlých
22. Katarínska zábava PZ Havran KD
30. Adventný koncert Cantate domino kostol
  Katarínska zábava Jednota dôchodcov  
December
Dátum Podujatie Usporiadateľ Miesto
7. Adventný koncert - 12. ročník Cantate domino
kostol
7.
Sv. Mikuláš
Obec, Farský úrad, OZ Šáchor
kostol, KD
8. Mikulášske posedenie Jednota dôchodcov KD
13. Vianočné trhy Obec, OZ Gloria KD
19.
Odber krvi dobrovoľných darcov
MS ČK
KD
21.
Koledy pre najstarších spoluobčanov
Obec, Cantate domino
obec
24.

Koledy pred polnočnou omšou

Cantate domino

kostol
24. Polnočná omša
Cantate domino a hostia kostol
25. Vianočná omša
Cantate domino a hostia kostol
26. Vianočný koncert OZ Glória kostol
26. Štefanský volejbalový turnaj OZ Roconaba telocvičňa ZŠ
31. Silvester Obec KD
Zmena vyhradená!
 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie