Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria


Kontaktná osoba: Ing. Štefanovičová Bibiana

 

ZŠ Zohor
Tel.: 02 / 659 61 126
Mobil: 0908 179 805

 

 

Mládežnícka hudobná skupina VEGA

 

Najprv ako detská hudobná skupina vznikla VEGA v roku 1990 na podnet manželov Štefanovičovcov. Za dobu svojej existencie sa Vega zúčastnila mnohých zaujímavých podujatí. Odvážne a s veľkým nasadením začala účinkovať a podarilo sa jej presadiť nielen v rámci regiónu, ale stala sa obľúbenou formáciou v rámci Slovenska. Osobitne treba vyzdvihnúť humánny rozmer účinkovania skupiny. Veľkú časť vystúpení tvorí účasť na dobročinných vystúpeniach v detských domovoch, na podujatiach pre telesne postihnutých v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom mentálne postihnutých "Svitanie". Týmto svojím smerovaním je účinkovanie skupiny obdivuhodné a zaslúži si uznanie a úctu. Okrem toho pravidelne účinkuje pri obecných podujatiach, na Slávnostiach kapusty v Stupave a ďalších podujatiach v regióne.

V školskom roku 2002/2003 vyzvala spoločnosť Whirpool Slovakia deti zo slovenských škôl, aby napísali o svojom dobrom skutku, alebo o dobrom skutku, ktorý si všimli a oceňujú u svojho rovesníka. Štvrtý ročník projektu Detský čin roka vyvrcholil 3.decembra 2003 v Moyzesovej sieni v Bratislave, kam si prišlo prevziať ocenenia sedem detí a jeden detský kolektív. Zo všetkých dobrých skutkov vybrala expertná skupina 30 nominácií do detskej poroty, ktorá prebiehala v 1000 vybraných školách. Ocenenie získal Kolektív detskej skupiny VEGA zo Zohoru v kategórii Dobrý nápad a za integrovanie mentálne postihnutého dievčatka a vydanie spoločného CD. Ocenenie je poctou manželom Štefanovičovcom a ich hudobnej skupine, pretože dokázali deti a mládež viesť nielen odborne a za úspechom, ale i v duchu ľudskosti a lásky.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie