Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Radioamatérstvo


Je koníček ako každý iný . Jeho zvláštnosťou je často pre laika rúška tajomstva. Pod touto rúškou sa však skrýva len komunikačná technika, ktorú všetci v dnešnej dobe dobre poznáme.

S technikou a informovanosťou je to dnes iné ako v minulosti, veď radioamatérstvu sú dosť blízke mobilné telefóny.


Jadro súťaží v radiomatérskom športe je nadviazanie spojení s čo najvzdialenejšími protistanicami .


V majstrovstvách Slovenska v práci na VKV ktorých sa zúčastňujeme je to 1 bod za každý kilometer preklenutej vzdialenosti.


Pri každom spojení sa vzájomne vymení súťažný kód podľa ktorého sa vzdialenosť vypočíta.


Náš klub má pridelenú značku OM3KVW, ktorá nás identifikuje medzi ostatnými súťažiacimi.
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie