Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

red_crossKontaktná osoba: Mgr. Martina Baďurová

 

Na dieloch 5

Mobil: 0907 709 301

Web: https://www.facebook.com/cervenykrizzohor/

 

 

Plán odberov na rok 2018 darcov krvi v Kultúrnom dome Obchodná 3, 900 51 Zohor:

23. február 2018

22. jún 2018

26. október 2018

 

 

Plán odberov na rok 2017 darcov krvi v Kultúrnom dome Obchodná 3, 900 51 Zohor:

31. marec 2017

25. august 2017 21. august 2017

24. november 2017

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie