Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všetky komisie sú Obecným zastupiteľstvom obce Zohor zriadené podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb., ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.

 

Zasadnutia komisií sú neverejné.

 

Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva

 

Predseda komisie: Martina Rybárová

Členovia:

 • Jakub Badrna
 • Jozef Gerthofer
 • Rastislav Šubjak
 • Marek Timko, Mgr.

 

 

Komisia stavebná, životného prostredia a územného plánovania (ŽP a ÚP)

 

Predseda komisie: Ján Polakovič, Ing. 

Členovia:

 • Jozef Gerthofer
 • Marek Granec, Mgr.
 • Miroslav Kovár
 • Ivan Mackovič, Ing.

Ďalší členovia:

 • Ing. Igor Doka

 

Na zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

 

Termíny zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania v roku 2019:

27.02.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 22.02.2019/

27.03.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 22.03.2019/

07.05.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 03.05.2019/

05.06.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 31.05.2019/

31.07.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 26.07.2019 do 10:00 hod./

04.09.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 30.08.2019 do 10:00 hod./

09.10.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 04.10.2019 do 10:00 hod./

06.11.2019 /termín podávania žiadostí do štvrtka 31.10. 2019 do 10:00 hod./

04.12.2019 /termín podávania žiadostí do piatka 29.11.2019 do 10:00 hod./

 

Podklady /žiadosti, podnety/ určené na prerokovanie Komisiou výstavby, životného prostredia a územného plánovania doručené po termíne podávania žiadostí budú zaradené do nasledujúceho zasadnutia komisie.

 

 

Komisia vzdelávania a športu

Predseda komisie: Miroslav Kovár

Členovia:

 • Ján Polakovič, Ing.
 • Juraj Štefanovič
 • Rastislav Šubjak
 • Marek Timko Mgr.

 

 

Komisia kultúrna

 

Predseda komisie: Milan Olejár, Ing.

Členovia:

 • Jakub Badrna
 • Ivan Mackovič, Ing.
 • Martina Rybárová
 • Juraj Štefanovič

 

 

Komisia výberová

 

Predseda komisie: Ivan Mackovič, Ing.

Členovia:

 • Martina Rybárová
 • Ján Polakovič, Ing. 
 • Miroslav Kovár
 • Milan Olejár, Ing.
 • Jozef Gerthofer
 • Marek Granec, Mgr.
 • Igor Doka, Ing.

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie