Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Všetky komisie sú Obecným zastupiteľstvom obce Zohor zriadené podľa § 15 zákona č.369/1990 Zb., ako poradný, iniciatívny a kontrolný orgán.

 

Zasadnutia komisií sú neverejné.

 

Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva

 

Predseda komisie: Martina Rybárová

Členovia:

 • Jakub Badrna
 • Jozef Gerthofer
 • Rastislav Šubjak
 • Marek Timko, Mgr.

 

 

Komisia stavebná, životného prostredia a územného plánovania (ŽP a ÚP)

 

Predseda komisie: Ján Polakovič, Ing. 

Členovia:

 • Jozef Gerthofer
 • Marek Granec, Mgr.
 • Miroslav Kovár
 • Ivan Mackovič, Ing.

Ďalší členovia:

 • Ing. Igor Doka

 

Na zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania sa môže nečlen komisie zúčastniť, iba na základe písomnej pozvánky.

 

Termíny zasadnutí Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania na 1. polrok 2020:

29.01.2020 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 24.01.2020/

11.03.2020 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 06.03.2020/

08.04.2020 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 03.04.2020/

13.05.2020 /termín podávania žiadostí do štvrtka 10:00 dňa 07.05.2020/

10.06.2020 /termín podávania žiadostí do piatka 10:00 dňa 05.06.2020/

 

Podklady /žiadosti, podnety/ určené na prerokovanie Komisiou výstavby, životného prostredia a územného plánovania doručené po termíne podávania žiadostí budú zaradené do nasledujúceho zasadnutia komisie.

 

 

Komisia vzdelávania a športu

Predseda komisie: Miroslav Kovár

Členovia:

 • Ján Polakovič, Ing. do 15.11.2019
 • Martina Rybárová od 01.12.2019
 • Juraj Štefanovič
 • Rastislav Šubjak
 • Marek Timko Mgr.

 

 

Komisia kultúrna

 

Predseda komisie: Milan Olejár, Ing. - ukončený mandát k 15.01.2020

                                 Juraj Štefanovič od 15.01.2020 

Členovia:

 • Jakub Badrna
 • Eva Bodorová
 • Ivan Mackovič, Ing.
 • Martina Rybárová

 

 

Komisia výberová

 

Predseda komisie: Ivan Mackovič, Ing.

Členovia:

 • Martina Rybárová
 • Ján Polakovič, Ing. 
 • Miroslav Kovár
 • Milan Olejár, Ing. - ukončený mandát k 15.01.2020
 • Jozef Gerthofer
 • Marek Granec, Mgr.
 • Igor Doka, Ing.

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie