Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

 

Obecné zastupiteľstvo

Dátum zasadnutia
Meno 7.12.2018 8.02.2019 14.03.2019 05.04.2019 17.05.2019 14.06.2019 13.09.2019 15.11.2019 13.12.2019
Jakub Badrna P P P P P P P P P
Jozef Gerthofer P P P P P P P P P
Marek Granec, Mgr. P P P P P P P P P
Miroslav Kovár P P P P P P P P P
Ivan Mackovič, Ing. P P P P O P P P P
Milan Olejár, Ing. P P P P P P O P P
Ján Polakovič, Ing.
P P O P O P P P O
Martina Rybárová P P P P P O P P P
Juraj Štefanovič P P P P P P P P P
Rastislav Šubjak P P P P P P O P O
Marek Timko, Mgr. P P P O O P O P P
Účasť v % 100 100 91 91 73 91 73 100 81

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

 

Komisia finančná, sociálnych vecí a zdravotníctva

Dátum zasadnutia
Meno 29.01. 12.03. 10.06. 09.09. 28.10. 20.11.
Martina Rybárová - predseda komisie P P P P P P
Jakub Badrna P P P P P P
Jozef Gerthofer P P P O P P
Rastislav Šubjak P P P P P P
Marek Timko, Mgr. P P P P P P
Účasť v % 100 100 100 80 100 100

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

 

Komisia výstavby, ŽP a ÚP

Dátum zasadnutia  
Meno 09.01. 30.01. 27.02. 27.03. 07.05. 05.06. 31.07. 04.09. 09.10. 06.11. 04.12.
Ján Polakovič, Ing. - predseda komisie P P P P P P P P P P P
Jozef Gerthofer
P P O P P P P P P P O
Marek Granec, Mgr. P P O P O O O P P O O
Miroslav Kovár P P P P P P P P P P P
Ivan Mackovič, Ing.  P P O P P P P P P P P
Účasť v % 100 100 40 100 80 80 80 100 100 80 60
Ďalší členovia
Ing. Igor Doka P P P P P P P P P P P

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

 

Komisia vzdelávania a športu

Dátum zasadnutia  
Meno 08.01. 28.01. 26.02. 26.03. 09.05. 12.06. 05.09. 10.10. 07.11.
Miroslav Kovár - predseda komisie P P P P P P P P P
Ján Polakovič, Ing. do 15.11.2019 P P O O O O O O O
Juraj Štefanovič P P O P P P P P P
Rastislav Šubjak
P P P P P P P P P
Marek Timko, Mgr. P P P O P O P P P
Účasť v % 100 100 60 60 80 60 80 80 80

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

 

Komisia kultúrna

Dátum zasadnutia
Meno 07.01. 22.01. 06.02. 05.03. 02.04. 03.06. 10.09. 03.10. 12.11.
Milan Olejár, Ing. - predseda komisie P P P P P P P P P
Jakub Badrna P P P P P P P P P
Ivan Mackovič, Ing. P P P P P P P P P
Martina Rybárová P P P P P P O P P
Juraj Štefanovič P P P P P P P P P
Účasť v % 100 100 100 100 100 100 80 100 100

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

 

Komisia výberová

Dátum zasadnutia
Meno 12.03. 03.04. 12.04. 31.07. 30.10. 13.11.
Ivan Mackovič, Ing. - predseda komisie P P P P P P
Martina Rybárová P P P P P P
Ján Polakovič, Ing. O O O O O O
Miroslav Kovár P P P P O O
Milan Olejár, Ing. P P P O P P
Jozef Gerthofer P O O P P P
Marek Granec, Mgr. O P P O P O
Ing. Igor Doka O P P P O P
Účasť v % 62,5 75 75 62,5 62,5 62,5

P - prítomný    O - ospravedlnený   N - neospravedlnený

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie