Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú kompostér a chceli by ho do záhrady,  a v druhom kole sa ešte nenahlasovali, aby sa prihlásili telefonicky alebo mailom do 19. februára 2021.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať odpočet stavu elektomerov. Z dôvodu zlej pandemickej situácie žiadajú občanov, aby stav elektromera vystavili do okna, na bránu, alebo na viditeľné miesto, aj tí čo poslali stav elektromera aplikáciou.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 11. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že 17. februára 2021 budú vykonávané plánovacie práce na zariadeniach distribučnej sústavy a v čase od 8,30 do 15,30 hodiny budú bez dodávky elektrickej energie ulice:

Domkárska

Krivá

Krátka

Kvetná

Lozornianska

Nám. Mládeže 11 a 12

Obchodná 7 a 14

Poľná

Staničná 1, 3, 5, 7, 9

Struhárova 1-24

Školská 24

Štúrova 4 a 6


Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal na Obecný úrad v Zohore oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov – prevádzka Zohor“ navrhovateľa SAKER, Horný Hričov.

Uvedený zámer navrhovanej činnosti vrátane príloh je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhodnocovanie-ostatnych-odpadov-prevadzka-zohor

Do tohto zámeru navrhovanej činnosti môžu občania nahliadnuť do 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.

Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.


Oznamujeme vám že firma dh plus zabezpečuje donášku mäsa a masových výrobkov až k vaším dverám. Objednávky prijímajú na telefónnom čísle 0948 074 460. Sortiment je nasledovný : Kačacina, kuracina, divina, baranina, zabíjačkové špeciality. Akcia každý kupujúci nad 25 eur dostane jeden kilogram mäsa zdarma, alebo dva respirátory. Ďalej bude v ponuke KAČICA CELÁ ku ktorej ponúkajú zdarma 2kg kuracích stehien, alebo 4 respirátory. Ponuku si môžete objednať na tel. čísle 0948 074 460, alebo e-mailom dhplusfarm @ gmail.com


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie