Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje, že sa predlžuje termín na odovzdanie vyplnených úlovkových lístkov do 31. januára 2021. Lístky treba hodiť do schránky na rybárskom dome v Zohore, alebo osobne odovzdať u pána Klimenta.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie