Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Futbalový klub Zohor pozýva priaznivcov futbalu na prípravné a priateľské zápasy, ktoré sa uskutočnia cez víkend

v sobotu o 14,00 hod starší žiaci s FK Dúbravka,

              o 17,30 hod Galaktikos Zohor a starí páni Borinka

v nedeľu o 13,00 hod prípravka so Sološnicou

              o 15,00 hod starší dorast s Veľkými Levármi

              o 17,00 hod muži s Jablonovom


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v piatok 10. júla neordinuje.


Oznamujeme občanom, že Margitský jarmok spojený s kultúrnym programom sa v sobotu 11. júla neuskutoční.


Pošta Zohor oznamuje občanom, že v týždni od 13. do 17. júla bude otvorená len do 11,30 hod.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie