Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že v stredu 08. júla, vo štvrtok 09. júla a v piatok 10. júla nebude ordinovať.


Stratila sa peňaženka s dokladmi. Kto ju našiel – odmena istá.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje

obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledokRT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie