Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude vydávať osobne dňa 30.06.2020 od 15.00 hod do 16.30hod.

Do areálu MŠ vstupujte s rúškom a s vlastným perom.


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Malacky informuje obyvateľov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z tzv. „nie bezpečných krajín, resp. rizikových krajín“ na územie SR o skutočnosti, že je potrebné dodržiavať platné a aktuálne opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Po vstupe na územie SR sú uvedené osoby povinné ohlásiť sa a predložiť negatívny výsledok „RT-PCR“ testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu Úradu verejného zdravotníctva v SR.

V prípade nerešpektovania a nedodržania aktuálnych usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR hrozí uvedeným osobám sankcia vo forme pokuty vo výške do 1.659 € v rozkaznom konaní a do 1.000 € v blokovom konaní za priestupok.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie