Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 25. júna 2020 sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili najneskôr vo štvrtok ráno pred svoje rodinné a bytové domy.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 26. júna 2020 sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili najneskôr v piatok ráno pred svoje rodinné a bytové domy.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie