Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva bezplatných darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 19. júna 2020 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Odporúčame darcom priniesť si vlastné pero a zároveň ich žiadame o trpezlivosť a aby dodržiavali hygienické opatrenia.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 19. júna 2020 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

-     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zohor na II. polrok 2020

-     Správa komisie vzdelávania a športu

-     Správa komisie kultúry

-     Výber dodávateľa stavby: ,,Garáž hasičská zbrojnica v Zohore - rekonštrukcia".

-     Výber dodávateľa stavby: „Sanácia schodiska a odvodnenie tribúny".

-     Schválenie člena Dozornej rady Technických služieb Zohor, spol. s r.o.

-     Správa komisia finančnej, sociálnych veci a zdravotníctva

-     Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania.

-     Správa náčelníka obecnej polície


Materské centrum Motýlik Vás srdečne pozýva na Blší trh a swap oblečenia, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. júna v kultúrnom dome v čase od 8:00 do 12:00 hod.

Záujemcovia o predaj na blšom trhu kontaktujte centrum na facebookovom profile Materské centrum Motýlik.

Materské centrum Motýlik pozýva všetky deti na predstavenie hudobný kalendár s Miou. Predstavenie sa koná v kultúrnom dome v sobotu 20. júna o 16:00 hod. Vstupné je ľubovoľné.


Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. júna a 25. júna 2020 bude stavebný úrad zatvorený.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie