Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že v utorok 16. júna 2020 bude stavebný úrad otvorený len do 10,00 hodiny.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva bezplatných darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 19. júna 2020 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Odporúčame darcom priniesť si vlastné pero a zároveň ich žiadame o trpezlivosť a aby dodržiavali hygienické opatrenia.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 19. júna 2020 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že poriada turistický pobyt v Tatranskej Lomnici – hotel Urán na 6 nocí od 6. do 12. júla.

Ďalej poriada rekreačno-liečebný pobyt vo Vyšných Ružbachoch od 4. do 11. októbra.

Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej, kde vám budú poskytnuté bližšie informácie.


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách oznamuje občanom, že s účinnosťou odo dňa 15. júna sa z dôvodu uvoľnenia opatrení ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou alebo e-mailom. Obnovuje sa osobný kontakt občana s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade, že od 15. júna bude žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie podaná poštou alebo e-mailom na miestne príslušný úrad, takáto žiadosť nebude akceptovaná a nebude sa považovať za podanú.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie