Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Žiadame občanov, ktorí sú v e-karanténe, aby túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo e-mailom na Obecný úrad v Zohore.


Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiaci jún a júl 2020 bude v katastrálnom území obce vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone týchto prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce alebo na webovej stránke obce Zohor.


Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, že poriada turistický pobyt v Tatranskej Lomnici – hotel Urán na 6 nocí od 6. do 12. júla. Ďalej poriada rekreačno-liečebný pobyt vo Vyšných Ružbachoch od 4. do 11. októbra. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej, kde vám budú poskytnuté bližšie informácie.


Habánske múzeum vo Veľkých Levároch oznamuje, že je otvorené od 6. júna do 24. októbra každú sobotu od 10,00 do 18,00 hodiny.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie