Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa budú občanom medzi 55 a 65 rokov postupne roznášané do poštových schránok textilné rúška. Nakoľko sa rúška priebežne šijú, rozvoz bude postupný.  Doporučujeme pred prvým použitím rúško prežehliť.


Doktorka Slobodová prosí svojich pacientov, ktorí potrebujú lieky, alebo lístok na peniaze, aby nechodili do ambulancie, ale len zatelefonovali na telefónne číslo 02/659 61 205. Ošetrujú sa len akútne stavy.


Žiadame občanov, ktorí sú v cestovateľskej a dobrovoľnej karanténe, aby túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo e-mailom na Obecný úrad v Zohore.


Zberný dvor FCC Zohor oznamuje občanom, že minimálne do Veľkej noci bude pre občanov zatvorený.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie