Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa budú seniorom medzi 70 a 80 rokov postupne roznášané do poštových schránok textilné rúška. Nakoľko sa rúška priebežne šijú, rozvoz bude postupný.  Doporučujeme pred prvým použitím rúško prežehliť.


Vážení rodičia, riaditeľka základnej školy oznamujeme, že zápis budúcich prvákov pre školský rok 2020/2021 sa presúva na neskorší termín. Ten Vám bude oznámený, keď to situácia dovolí.


Stavebný úrad oznamuje stavebníkom a účastníkom konaní vedených na stavebnom úrade v Zohore, ktorí potrebujú nahliadnuť do spisových materiálov a projektových dokumentácií a majú stanovenú lehotu, bude toto umožnené v termíne dohodnutom telefonicky. Ďakujeme


Miestny rybársky zväz oznamuje, že rybárska brigáda plánovaná na 21. marca sa zatiaľ presúva na 28. marca.


KBZ na Staničnej ulici oznamuje občanom, že prevádzka pre výkup šrotu a likvidáciu osobných motorových vozidiel bude opätovne otvorená od 23. marca v pracovných dňoch v čase od 7,30 do 15,00 hodiny. Pri vstupe do areálu žiadajú použiť ochranné rúška (šatky, respirátory) a rukavice. Bez ochranných pomôcok nebude umožnený vstup do areálu.


Obchod Jednota na Záhradnej ulici oznamuje občanom, že v pondelok 23. a v utorok 24. marca bude zatvorený.


Vážení občania, na stránke obce sa môžete zaregistrovať a počúvať hlásenia obecného rozhlasu vo svojom mobilnom telefóne. Návod ako si nainštalovať hlásenia rozhlasu do svojho mobilného telefónu nájdete na hlavnej stránke obecného úradu v Zohore.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie