Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Na Bratislavskej ulici bol nájdený čierny pes, kríženec, nízkeho vzrastu. Viac informácií na Obecnej polícii.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 10. do 26. februára bude vykonávať ročný odpočet stavu elektromerov. Žiadajú občanov, ktorí sa nezdržujú doma, aby nechali opísaný stav elektromera na viditeľnom mieste.


Pozývame vás na predstavenie Haničky a Murka pre detičky, v sobotu 15. februára o 16,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie