Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že 30. a 31. decembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupuje doktor Nenovský 30. decembra od 8,00 do 13,00 hod v Lábe a 31. decembra od 7,00 do 12,00 hod v Plaveckom Štvrtku.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že do 2. januára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Zastupovať bude detská ambulancia doktor Száz v Stupave v čase 30. decembra od 09,00 do 12,00 hod a 2. januára od 13,00 do 14,30 hod a to len akútne stavy.


Zubná ambulancia doktorka Sobolíková oznamuje, že do 7. januára nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Bolestivé prípady ošetria na zubnej pohotovosti Bytový komplex Tri Veže samostatný vchod na prízemí, Bajkálska 9, Bratislava počas ordinačných hodín.


Upozorňujeme občanov, že v sobotu 28. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu.

Ďalej upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob s intervalom zvozu každý týždeň bude v nedeľu 29. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, ktorí majú interval zvozu každý týždeň, aby svoje smetné nádoby vyložili v nedeľu 29. decembra na výsyp ráno od 6,00 hodiny.


Oznamujeme občanom úradné hodiny Obecného úradu počas sviatkov:

30. decembra otvorené od 7,30 do 15,30 hod

31. decembra otvorené od 7,30 do 11,30 hod

1. januára zatvorené

2. januára otvorené od 12,30 do 15,30 hod

3. januára otvorené od 7,30 do 12,00 hod

Stavebný úrad bude 31. decembra a 2 januára zatvorený.


Koledovanie Dobrá novina sa v Zohore uskutoční dňa 6. januára 2020, v pondelok poobede. Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov, nech napíšu na lístoček svoje meno a adresu a vhodia ho do krabice nachádzajúcej sa v kostole pri Katolíckych novinách. Prihlásiť sa môžete do konca decembra.


Senior Zohor oznamuje občanom, že prijme opatrovateľku do zariadenia pre seniorov s nástupom ihneď. Bližšie informácie na tel. č. 0905 402 675.


V nedeľu 12. januára o 18:00 hod na naše dosky, čo v Zohore znamenajú svet, zavíta strašidlo. 

Teda divadelná hra s názvom Strašidlo, ktorú si pripravili naši priatelia z dedinky Kuchyňa.

Veselohra plná pohľadov do minulého života na dedine zahreje dušu a každý si v nej nájde to svoje, čo mu je blízke.

Výťažok z predstavenia bude použitý na charitatívne činnosti Miestneho spolku červeného kríža v Zohore.

Prijmite pozvanie na predstavenie a svojou účasťou spoločne prejavme záujem o dobrú vec.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie