Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že od 2. do 4. decembra bude stavebný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznamujeme občanom zmenu času ukladania BIO ODPADU. Od 1. decembra môžete zelený biologický odpad zo svojich dvorov a záhrad vyvážať na stojisko za požiarnou zbrojnicou každú sobotu v čase od 10,00 do 14,00 hod.


Obecný úrad Zohor, hudobná skupina Vega a Šáchor srdečne pozýva všetky deti v sobotu 7. decembra o 16,00 hod v kultúrnom dome na stretnutie s Mikulášom.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie