Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Vážení občania,

Občianske združenie SUPEROČKO vás pozýva na zdravotnícku akciu – bezplatné meranie zraku v utorok 26. novembra od 11:20 do 12:20 hod v kultúrnom dome v Zohore.

Ponúkajú vám bezplatné vyšetrenie zraku kvalifikovaným odborníkom, neváhajte a príďte  sa presvedčiť sami.


Občianske združenie Zohorské ozveny, Farský a Obecný úrad v Zohore vás pozývajú na 16. ADVENTNÝ KONCERTnedeľu 1. decembra o 16,00 hodine v kostole sv. Margity Antiochijskej v Zohore. Účinkujú: básnik Michal Chuda a zbor Cantate Domino so svojimi hosťami.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 29. novembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie