Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Upozorňujeme občanov, že v piatok 23. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, že prihlasovanie na obedy do nového školského roku 2019/20 bude možné v utorok a v stredu 27. a 28. augusta v čase od 8:00 do 12:00 hod osobne v školskej jedálni alebo telefonicky na čísle 02/ 659 61 127. Všetkých žiakov treba každoročne prihlasovať na stravu! Žiaci si môžu prihlášky na stravovanie vyzdvihnúť v školskej jedálni alebo si ich stiahnuť na webovej stránke Základnej školy. Bez odovzdania prihlášky nie je možné žiakov na obedy prihlásiť!

Obedy pre deti MŠ sa začínajú variť v pondelok 2. septembra, pre žiakov ZŠ v utorok 3. septembra 2019.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie