Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje občanom, že od 21. augusta do 11. septembra nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 22. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 23. augusta sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie