Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Potraviny Hrášok na Domkárskej ulici č. 2 Vás pozývajú na nákup každý pracovný deň od 7:00 do 18:00 hodiny a v sobotu od 8.00 do 12:00 hodiny. Obedňajšia prestávka cez týždeň je v čase od 13:00 do 15.00 hodiny. V ponuke majú aj mliečne výrobky, nápoje, cigarety a mrazený tovar.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie