Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Mobilná poslanecká kancelária Národnej rady SR bude dnes od 18,00 do 19,00 hod pristavená na parkovisku pred kultúrnym domom. Príďte sa porozprávať s poslankyňou NR SR Vierou Dubáčovouo vašich problémoch, pripomienkach a návrhoch. Ďalej budú prítomní aj iní odborníci na jednotlivé problematiky v oblasti zlepšenia života občanov na Slovensku.


Kníhtlač Gerthofer oznamuje občanom, že od 15. do 28. júla má prevádzku zatvorenú z dôvodu čerpania dovolenky.


Obec Suchohrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Suchohrad. Bližšie informácie na informačnej tabuli pred Obecným úradom.


Zubná ambulancia doktorka Sobolíková oznamuje občanom že je možné sa objednať na ošetrenie v ordinácii na Kvetnej 34 v Zohore.

Objednať sa je možné osobne alebo telefonicky na t. č. 02/43 637 147

Objednávanie pacientov:

Utorok 8,00 – 11,00 hod

Streda 12,00 – 16,00 hod

Štvrtok 8,00 – 11,00 hod


Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude od 25. júla do 6. augusta zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie