Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom na uliciach Nám. mládeže, Kováčska, Lábska bytovky, Na trávnikoch nepárne čísla a na ulici Tichá že im do odstránenia poruchy nepotečie voda.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie