Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom, že v dňoch 11. - 20. júna nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude Pediatrická ambulancia v Stupave - doktor Kamil Száz.

Ordinačné hodiny zastupovania:

Pondelok: 8:00 hod. - 12:30 hod.

Utorok: 8:00 hod. - 10:30 hod.

Streda: 8:00 hod. - 10:30 hod.

Štvrtok: 12:00 hod. - 14:30 hod.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 14. júna o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Obec Zohor vás pozýva na športový deň „Zohor športuje“, ktorý sa bude konať v sobotu 15. júna od 12,00 hod na multifunkčnom ihrisku. Bližšie informácie o disciplínach sú vyvesené na internetovej stránke a na informačných tabuliach obce.


Žiadame občanov, ktorí si ešte neboli prevziať výmer za dom alebo byt, tiež šek za komunálny odpad a psa, aby si to prišli vyzdvihnúť do 28. júna na obecný úrad.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie