Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad nebude môcť do odstránenia poruchy na miestnom rozhlase vyhlasovať oznamy. 


Oznamujeme občanom, že zajtra 21. mája bude stavebný úrad zatvorený.


Základná škola v Zohore oznamuje občanom, že zber papiera sa pre zlé počasie ruší.


Jednota dôchodcov oznamuje svojím členom, že odchod autobusu na športové dni je zajtra 21. mája o 8,30 hod od hasičskej zbrojnice.


Výbor urbárskeho pozemkového spoločenstva v Zohore oznamuje svojim členom, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov dňa 12. mája 2019 nezúčastnili zhromaždenia spoločenstva ani nedali splnomocnenie, že v utorok 21. mája 2019 o 16.00 hod sa bude vo  vestibule kultúrneho domu v Zohore konať čiastková schôdza k tomuto zhromaždeniu za účelom uznášaniaschopnosti zhromaždenia, nakoľko zákon o pozemkových spoločenstvách bol novelizovaný a  zmeny v zmluve o spoločenstve aj stanovy spoločenstva  majú byť odsúhlasené nadpolovičnou väčšinou.  Predchádzajúce zhromaždenie nebolo uznášania schopné  z dôvodu nízkej účasti členov spoločenstva  na zhromaždení.


Divadelný súbor ČRIENKA pri Základnej škole Albína Brunovského v Zohore pozýva dňa 23. mája 2019 o 18,30 hod do kultúrneho domu v Zohore malých aj veľkých na divadelné predstavenie „Čarovný príbeh“.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje občanom že v pondelok 27. mája nebude ordinovať. V Sološnici bude ordinovať bez zmeny.


COOP jednota prijme predavačku. Informácie v predajni na Záhradnej ulici č. 2.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie