Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

MUDr. Slobodová oznamuje občanom, že 16.5. a 17.5.2019 (t.j. štvrtok a piatok) nebude ordinovať. Zastupovať bude MUDr. Chmelová nasledovne:

vo štvrtok od 8,00 hod do 12,00 hod. v Záhorskej Vsi

a v piatok od 8,00 hod do 12,00 hod. vo Vysokej pri Morave


Pošta v Zohore oznamuje občanom, že v stredu 15. mája 2019 bude otvorená od 8,00 hod do 12,00 hod a od 14,00 hod do 17,00 hod.


Dňa 18. mája 2019 (sobota) sa od 14,00 do 16,00 hod pred hasičskou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcínu je 10,00 €. Prineste si so sebou očkovacie preukazy. 


Riaditeľstvo materskej školy v Zohore oznamuje, že dňa 15.mája 2019 sa budú vydávať rozhodnutia o prijatí- neprijatí dieťaťa do Materskej školy v čase od 16.00 do 17.00 hod. v Zborovni MŠ. Žiadame rodičov, aby sa dostavili v určenú hodinu.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie