Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

V stredu pred kultúrnym domom budú predávať karfiol, kel, kapustu, kaleráb, mrkvu, zeler, pór, papriku, paradajky, šalát, šalátové uhorky, cesnak, zemiaky, cibuľu, jablká jahody, hrozno, hrušky, kvety begónie, petúnie, muškáty a letničky. Planty zelerové, kalerábové, paprikové a paradajkové.


Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Zohor oznamuje svojim členom, že na stránke obce v časti urbár sú zverejnené upravené stanovy a zmluva spoločenstva, nakoľko zákon o pozemkových spoločenstvách bol novelizovaný. Valné zhromaždenie sa uskutoční 12. mája o 16:00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Predmetom tohto zhromaždenia bude odsúhlasenie zmluvy a stanov spoločenstva. Odsúhlasenie je možné vtedy, ak je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. V prípade, že sa člen spoločenstva z nejakých dôvodov nemôže zhromaždenia zúčastniť osobne, môže splnomocniť inú osobu, ktorá sa zhromaždenia zúčastní a preukáže sa podpísaným splnomocnením.  Text pozvánky so splnomocnením je tiež zverejnený na stránke obce, v časti urbár.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie