Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Upozorňujeme občanov, že v sobotu 20. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v sobotu pred svoje rodinné a bytové domy.


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob s intervalom zvozu každý týždeň bude v utorok 23. apríla a nie v pondelok ako obvykle.


Tchimo, strešné a klampiarske centrum Záhorská Bystrica vám ponúka špičkové betónové a pálené krytiny NELSKAMP v bezkompromisne najnižších cenách na trhu. Na viac všetky klampiarske prvky k strechám, oplechovania a parapety vám vyrobia na počkanie, zvitky denne skladom. Tešia sa na vás, Strechy Tchimo, Záhorská Bystrica.


Lesné spoločenstvo Zohor oznamuje občanom, že na stránke obce sú zverejnené stanovy a zmluva spoločenstva a valné zhromaždenie sa uskutoční 28. apríla o 16:00 hod v kultúrnom dome v Zohore. Stanovy sú vyvesené aj vo vestibule kultúrneho domu.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie