Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Detský lekár doktor Salčík oznamuje občanom, že vo štvrtok 4. aprílavo štvrtok 11. apríla nebude ordinovať z dôvodu školenia.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 5. apríla o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z návrhu programu zasadnutia: správy komisií vzdelávania a športu; kultúrnej; finančnej, sociálnych vecí a zdravotníctva; výstavby, životného prostredia a územného plánovania; hlavného kontrolóra obce; náčelníka obecnej polície; rôzne.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie