Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Mäsoprodukt Gajary ponúka pred požiarnou zbrojnicou od 8,30 do 10,30 hod čerstvé hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

Hovädzie polievkové po 3,88 € 

Hovädzie gulášové po 5,50 €

Bravčový bok s kosťou po 2,88 €


Zajtra bude Hydinárska farma od 9,30 do 10,00 hod prijímať objednávky na 14 týždňové mládky aj kohútov v rôznych farbách 5,20 € za 1 kus, mladé 26 týždňové nosnice v plnej znáške 5,90 € za 1 kus a 11 mesačné nosnice 2,50 € za 1 kus. Hydina bude po objednaní ihneď dovezená.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje že vo štvrtok 14. marca nebude ordinovať. Zastupovať bude doktor Kamil Száz v Stupave od 7,00 - 12,00 hod.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 14. marca 2019 o 18,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Žiadosť doktorky Kataríny Sobolíkovej o prenájom priestorov na prevádzkovanie zubnej

ambulancie a prenájom bytových priestorov pri zubnej ambulancii,

Výber dodávateľa "Dodávka a montáž plastových okien a dverí - Zubná ambulancia,

Zohor",

Kúpna zmluva IBV Zohor L - II. etapa (Bel-House, a.s. - Obec Zohor),

Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania,

Rôzne.


V súvislosti s voľbami prezidenta SR, ktoré sa budú konať v sobotu 16. marca oznamujeme občanom, ktorí sa z vážnych zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a majú záujem voliť, že môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Môžu tak urobiť do piatka 15. marca do 12.00 hod na telefónnych číslach 659 61 122, 659 61 120, alebo v deň konania volieb prostredníctvom člena rodiny požiadať priamo okrskovú volebnú komisiu, v ktorej zozname je volič zapísaný.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie