Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje že vo štvrtok 14. marca nebude ordinovať. Zastupovať bude doktor Kamil Száz v Stupave od 7,00 - 12,00 hod.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 14. marca 2019 o 18,00 hod na Obecnom úrade v Zohore.

Z návrhu programu zasadnutia:

Žiadosť doktorky Kataríny Sobolíkovej o prenájom priestorov na prevádzkovanie zubnej

ambulancie a prenájom bytových priestorov pri zubnej ambulancii,

Výber dodávateľa "Dodávka a montáž plastových okien a dverí - Zubná ambulancia,

Zohor",

Kúpna zmluva IBV Zohor L - II. etapa (Bel-House, a.s. - Obec Zohor),

Správa komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania,

Rôzne.


Pošta v Zohore prijme doručovateľku na zástup počas letných prázdnin. Viac informácií na pošte v Zohore alebo na tel.č.: 02/65961 101. Podmienka je vek 18 rokov.


Do novinového stánku v Zohore prijmú predavačku/predavača na polovičný úväzok alebo na dohodu - pracovné miesto je vhodné najmä pre dôchodkyňu  - dôchodcu alebo invalidnú dôchodkyňu - dôchodcu.

Podmienky: zodpovednosť

Bližšie informácie na telefónnom čísle 0948 348 550.


Obec Suchohrad vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Suchohrad a voľbu na obsadenie funkcie Hlavného kontrolóra obce Suchohrad. Viac informácií na Obecnom úrade v Suchohrade.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie