Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Doktrorka Slobodová oznamuje občanom, že od 17. do 21. decembra nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský nasledovne:

Pondelok od 7,00 do 12,00 hod v Plaveckom Štvrtku

Utorok od 7,00 do 12,00 hod v Kostolišti

Streda od 12,00 do 17,00 hod v Plaveckom Štvrtku

Štvrtok od 10,00 do 13,00 hod v Lábe

Piatok  od 7,00 do 12,00 hod v Plaveckom Štvrtku


Obec Zohor Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 15. decembra od 8,00 do 13,00 hod v priestoroch kultúrneho domu a na Obchodnej ulici. Príďte vychutnať vianočnú atmosféru, nakúpiť darčeky a stráviť príjemný predvianočný deň.


Obec Zohor a Vinotéka v Zohore vás pozývajú na SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU v kultúrnom dome v Zohore v pondelok 31. decembra od 20,00 do 5,00 hod. Vstupné 18 eur. V cene: hudba, večera, kapustnica, sekt . Bohatá tombola. Predpredaj lístkov: Vinotéka Zohor, alebo na tel. čísle 0918 614 837. Do tanca bude hrať DJ Janko z Levár od 20,00 do 4,00 hod.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 13. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, v ktorom uvádza, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa uvedenej legislatívy zaregistrované, tak ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat!

Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 15,00 hod na adrese Svätoplukova 50, 903 01  Senec. V prípade nejasností kontaktujte RVPS Senec – telefón: 02/459 26 212.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie