Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Obecný úrad oznamuje občanom, že v piatok 2. novembra bude zatvorený.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. V súčasnosti hľadajú najmä uchádzačov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore sociálna práca, právo, sociálne služby, verejná politika a verejná správa a v rôznych pedagogických odboroch. Kompletnú ponuku voľných štátnozamestnaneckých miest aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj možnosť prihlásiť sa do výberového konania nájdete na internetovej stránke https://open.slovensko.sk. V prípade otázok je možné kontaktovať aj priamo ÚPSVR Malacky.


 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie