Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Oznamujeme občanom, že na cintoríne do odstránenia poruchy nepotečie voda.


Vážení občania dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v organizácii ambulantnej pohotovostnej služby od 1. júla 2018. Doteraz existujúcu Lekársku službu prvej pomoci nahradí ambulantná pohotovostná služba, ktorá bude fungovať v pracovných dňoch v čase od 16,00 do 22,00 hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7,00 do 22,00 hodiny.

Zabezpečovaním ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých pre spádové územie okresu Malacky je Nemocničná, a.s., Duklianskych hrdinov 34, Malacky.

Zabezpečovaním ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast pre spádové územie Malacky je Národný ústav detských chorôb, Limbova 1, Bratislava.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie