Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že od 27. do 29. júna bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 28. júna sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili pred svoje rodinné a bytové domy.


Občianske združenie ROCONABA pozýva na HOKEJBALOVÝ TURNAJ, ktorý sa bude konať v sobotu 30. júna. Registrácia tímov je o 9,00 hodine. Občerstvenie zabezpečené.


Obec Veľké Leváre poriada v nedeľu 1. júla 2018 od 9,00 hod Habánsky hodový jarmok v Habánskom dvore.


Šenk u Kratochvíla príjme na leto brigádnika – brigádničku do výčapu, prípadne do trvalého pracovného pomeru. Bližšie informácie na tel.č.: 0903 226 857 alebo priamo v pohostinstve.


Riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok príjme do pracovného pomeru učiteľa – slovenský jazyk a dejepis s dátumom nástupu 1. september 2018. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy na tel.č.: 0911 913 856, 034/7793 274.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie