Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Materská škola Zohor – Materinka Vás srdečne pozýva na prehliadku detskej výtvarnej tvorivosti v pondelok 25. júna od 16,00 do 19,00 hod v kultúrnom dome v Zohore.


Dnes sa budú po obci pohybovať pracovníci Slovakia Energy za účelom optimalizácie cien a taríf energií. Pracovníci budú viditeľne označení služobným preukazom.


Starosta obce Zohor upozorňuje občanov, že komunálny odpad patrí iba do nádob na to určených. Nepatrí do igelitových vriec, tašiek alebo krabíc ponechaných vedľa nádob. Z tohto dôvodu žiadame občanov, ktorým vzniká vyšší objem komunálneho odpadu, aby si prehodnotili veľkosť nádoby, alebo časový interval vývozu.

Rešpektujte Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zohor.


Obec Veľké Leváre oznamuje, že Habánske múzeum vo Veľkých Levároch  je otvorené každú sobotu od 10.00 – 18.00 hod.


Riaditeľstvo Základnej školy Plavecký Štvrtok príjme do pracovného pomeru učiteľa – slovenský jazyk a dejepis s dátumom nástupu 1. september 2018. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľstvo školy na tel.č.: 0911 913 856, 034/7793 274.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie