Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v pondelok 12. marca o 19,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Z programu zasadnutia: návrh na schválenie predloženia a spolufinancovania projektu „Nasvietenie priechodu pre chodcov na Domkárskej ulici“ vo výške 5%.


Tchimo, strešné centrum, Záhorská Bystrica prijme na trvalý pracovný pomer s nástupom ihneď na novovzniknuté miesto do stavebnín predavača – odbytára. Ponúkajú výborné mzdové ohodnotenie. Bližšie informácie priamo v predajni Tchimo, Záhorská Bystrica.


Oznamujeme občanom, že ľadová plocha na multifunkčnom športovom ihrisku je od 7. marca uzatvorená.


Vážení občania, oznamujeme vám, že od pondelka 12. marca 2018 sa začnú práce na rekonštrukcii časti chodníka a výstavbe parkoviska na ulici Školská pri školskej jedálni. Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste v záujme bezpečnosti používali protiľahlý chodník a parkovali svoje vozidlá mimo tohto staveniska. Taktiež vás žiadame o rešpektovanie dočasného dopravného značenia z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ospravedlňujeme sa vám za tieto dočasné obmedzenia a prosíme vás o trpezlivosť a ústretovosť.


Obec Jakubov vás pozýva na dychovú hudbu Záhorienka a jej hostia v sobotu 7. apríla o 15,00 hod v kultúrnom dome v Jakubove. Vstupné 10 €. Predpredaj vstupeniek Obecný úrad Jakubov 034/773 32 25, alebo predajňa NEMO Jakubov, alebo na tel.č.: 0903 399 576, 0905 949 360.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude v piatok 9. marca 2018 o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2-minutovým stálym tónom.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie