Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

V piatok 29. mája sa na Kováčskej ulici našli kľúče. Kto ich stratil, nech sa prihlási na obecnom úrade.

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie