Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Miestny rozhlas

Jednota dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na športový deň, že sa uskutoční v pondelok 27. júna 2022 od 13,00 hod na ihrisku. Tešia sa na hojnú účasť.


Miestna ľudová knižnica oznamuje svojim čitateľom, že  v pondelok 27. a v stredu 29. júna bude knižnica zatvorená.


Obec Zohor a Futbalový klub Zohor Vás srdečne pozýva na odloženú oslavu 100. výročia založenia futbalového klubu v obci Zohor, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. júna od 11,00 hod na futbalovom ihrisku v Zohore. Slávnostné poďakovanie pozvaným sa uskutoční o 17,00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.


Miestna ľudová knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v pondelok 27. a v stredu 29. júna bude knižnica zatvorená.


Oznamujeme občanom, že zo štvrtka na piatok a celý piatok bude z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia uzavreté parkovisko na Staničnej ulici.


Obec Zohor a Futbalový klub Zohor Vás srdečne pozýva na odloženú oslavu 100. výročia založenia futbalového klubu v obci Zohor, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. júna od 11,00 hod na futbalovom ihrisku v Zohore. Slávnostné poďakovanie pozvaným sa uskutoční o 17,00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.


Miestna ľudová knižnica oznamuje svojim čitateľom, že  v stredu 22., v pondelok 27. a v stredu 29. júna bude knižnica zatvorená.


Oznamujeme občanom, že zo štvrtka na piatok a celý piatok bude z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia uzavreté parkovisko na Staničnej ulici.


Obec Zohor a Futbalový klub Zohor Vás srdečne pozýva na odloženú oslavu 100. výročia založenia futbalového klubu v obci Zohor, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. júna od 11,00 hod na futbalovom ihrisku v Zohore. Slávnostné poďakovanie pozvaným sa uskutoční o 17,00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.


V obci Kuchyňa je otvorená nová veľká predajňa MARKET MAGDALENKA s  rozličným tovarom. Kvalitné odevy nemecké ,talianske a iné, všetky rozmery, spoločenské, denné, športové  so zľavami, Koberce, turecké, belgické za výhodné ceny. Knihy, ikebany na hroby, kabelky, kuchynské potreby, okuliare na čítanie aj slnečné, klobúky, posteľná bielizeň a iný tovar.  Predajňa je v Kuchyni vedľa Pizzerie nad Potravinami Coop Jednota na 1. poschodí.  Otváracie hodiny, každý deň od pondelka do piatka od 9 do 18 hodiny, v sobotu od 8 do 12 hodiny.


Pohostinstvo U Vendelína pozýva občanov na posedenie pri Country hudbe v piatok 17. júna o 18,00 hod. Hrajú skupina Gajdošovci. Občerstvenie cigánska pečienka. Tešia sa na Vašu účasť.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude v sobotu predávať pred kultúrnym domom od 7,00 hod do 11,30 hod čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na Memoriál Karola Sabola v sobotu 18. júna so začiatkom  o 10,00 hod za účasti mužstiev prípravka:  Zohor, Žolík Malacky, Borský Svätý Jur a žiaci: Zohor, Závod, Kúty.

V nedeľu 19. júna o 18,00 hod odohrá zápas Karlová Ves s SDM Domino Bratislava.


Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v sobotu 18. júna o 18 hod na divadelné predstavenie: ŤAPÁKOVCI, v podaní ochotníckeho divadla z Kuchyne.

Vstupné je dobrovoľné, výťažok bude venovaný na charitatívny účel. Príďte sa zabaviť na komických situáciách zo známej slovenskej rodiny Ťapákovcov a zároveň prispieť na dobrú vec. 


Revízna spoločnosť Slovensko informuje obyvateľov, že veľké percento nemá vykonanú revíziu celej elektrickej sústavy, od prípojky, po všetky elektrické spotrebiče. Každý majiteľ domu by mal udržiavať elektrickú sústavu v dobrom technickom stave. Na základe toho vás v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko u ktorých si môžete revízie elektriny objednať.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore.  Počas odberu je nutné mať respirátor. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebookovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. júna 2022 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.


Pohostinstvo U Vendelína pozýva občanov na posedenie pri Country hudbe v piatok 17. júna o 18,00 hod. Hrajú skupina Gajdošovci. Občerstvenie cigánska pečienka. Tešia sa na Vašu účasť.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na Memoriál Karola Sabola v sobotu 18. júna so začiatkom  o 10,00 hod za účasti mužstiev prípravka:  Zohor, Žolík Malacky, Borský Svätý Jur a žiaci: Zohor, Závod, Kúty.

V nedeľu 19. júna o 18,00 hod odohrá zápas Karlová Ves s SDM Domino Bratislava


Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov-pri-skladke-odpadov-v-zohor je vyvesené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Ministerstva životného prostredia na „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“.

Do dokumentácie môžu občania nahliadnuť počas úradných hodín na Obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce Zohor do 28. júna a zároveň si z neho môžu robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


Hydinárska Farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,80 € ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus.  Ďalej  15 a 19 týždňové mládky nosnice cena za kus od 6,90 € ďalej 13 týždňové morky na chov.  Objednať si občania môžu na telefónnom čísle 0908/827/132. Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 16. júna až do domu objednávateľovi.


Revízna spoločnosť Slovensko informuje obyvateľov, že veľké percento nemá vykonanú revíziu celej elektrickej sústavy, od prípojky, po všetky elektrické spotrebiče. Každý majiteľ domu by mal udržiavať elektrickú sústavu v dobrom technickom stave. Na základe toho vás v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko u ktorých si môžete revízie elektriny objednať.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore.  Počas odberu je nutné mať respirátor. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebookovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. júna 2022 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na Memoriál Karola Sabola v sobotu 18. júna so začiatkom  o 10,00 hod za účasti mužstiev prípravka:  Zohor, Žolík Malacky, Borský Svätý Jur a žiaci: Zohor, Závod, Kúty.

V nedeľu 19. júna o 18,00 hod odohrá zápas Karlová Ves s SDM Domino Bratislava


Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov-pri-skladke-odpadov-v-zohor je vyvesené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Ministerstva životného prostredia na „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“.

Do dokumentácie môžu občania nahliadnuť počas úradných hodín na Obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce Zohor do 28. júna a zároveň si z neho môžu robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


Hydinárska Farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,80 € ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus.  Ďalej  15 a 19 týždňové mládky nosnice cena za kus od 6,90 € ďalej 13 týždňové morky na chov.  Objednať si občania môžu na telefónnom čísle 0908/827/132. Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok  16.júna až do domu objednávateľovi.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude v stredu predávať  pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hod čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Oznamujeme občanom, že matrika bude v stredu otvorená len do 9,00 hodiny.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore.  Počas odberu je nutné mať respirátor. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebookovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. júna 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov-pri-skladke-odpadov-v-zohor je vyvesené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania Ministerstva životného prostredia na „Zariadenie na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore“.

Do dokumentácie môžu občania nahliadnuť počas úradných hodín na Obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce Zohor do 28. júna a zároveň si z neho môžu robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.


Obec Zohor a Futbalový klub Zohor Vás srdečne pozýva na odloženú oslavu 100. výročia založenia futbalového klubu v obci Zohor, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. júna od 11,00 hod na futbalovom ihrisku v Zohore. Slávnostné poďakovanie pozvaným sa uskutoční o 17,00 hod. Tešíme sa na Vašu účasť.


Pri obecnom úrade sa našiel mobilný telefón. Kto ho stratil, môže si ho vyzdvihnúť počas úradných hodín na Obecnom úrade.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude v stredu predávať  pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hod čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebookovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. júna 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude v sobotu predávať  pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hodčerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Obec Láb vás pozýva na 8. ročník Krojovaného dňa, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. júna v obecnom parku v Lábe so začiatkom o 14,00 hodine.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebookovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Starosta obce ZOHOR pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. júna 2022 o 08.00 hod. na Obecnom úrade v Zohore.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na kúpanie do Dunajskej Stredy dňa 30. júna. Poplatok je 10 €, ďalej pozýva svojich členov na športový deň dňa 27. júna. Poplatok je 1 €. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude v sobotu predávať  pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hodčerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Obec Láb vás pozýva na 8. ročník Krojovaného dňa, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. júna v obecnom parku v Lábe so začiatkom o 14,00 hodine.


Miestna organizácia Slovenského červeného kríža Zohor, pozýva darcov krvi a ostatných občanov, ktorí chcú a môžu pomôcť pri záchrane ľudských životov na odber krvi, ktorý sa uskutoční v piatok 17. Júna 2022 od 8:00 hodiny v kultúrnom dome v Zohore. Aktuálne podmienky a informácie pre darcov sú zverejnené na facebukovej stránke Červený kríž Zohor. Ďakujeme za vašu účasť!


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 9. júna sa bude robiť revízia verejnej kanalizácie vydymovacím zariadením.


Predajňa Mäso-údeniny oznamuje občanom, že vo štvrtok 9. júna bude otvorená od 8,00 do 10,00 a od 16,00 do 18,00 hod.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 9. júna sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Predajňa Mäso-údeniny oznamuje občanom, že dnes 7. júna bude predajňa poobede otvorená od 15,00 do 17,00 hodiny.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude zajtra pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hod ponúkať čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,00 €.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude zajtra pred kultúrnym domom od 7,00 do 11,00 hod ponúkať čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,50 €.


V sobotu 4. júna od 15,00 do 17,00 hod sa pred hasičskou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcináciu je 10 €, prineste si so sebou očkovacie preukazy. Podľa novely veterinárneho zákona 184/2018 je možné zaočkovať len psa, ktorý je začipovaný. Prípadné dočipovanie je možné na mieste, cena je 20 € a je treba si priniesť aj občiansky preukaz majiteľa.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v sobotu 4. júna odohrajú seniori zápas s FK Studienka o 17,00 hod, v nedeľu 5. júna  odohrá staršia prípravka zápas s FK Borinka o 10,30 hod  a o 17,30 hod odohrá zápas Karlová Ves s NŠK Bratislava.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na kúpanie do Dunajskej Stredy dňa 30. júna. Poplatok je 10 €, ďalej pozýva svojich členov na športový deň dňa 27.6. Poplatok je 1 €. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Oznamujeme občanom, že v pondelok, utorok a v stredu 6.,7. a 8. júna bude matrika zatvorená.


Hydinárska Farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,80 € ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus ďalej  18tyždňové mládky nosnice ďalej 13 týždňové morky na chov. Objednať si občania môžu na tel. čísle 0908/827/132 .

Objednaná hydina bude dovezená vo Štvrtok 2. júna až do domu objednávateľovi.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 2. júna sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


sobotu 4. júna od 15,00 do 17,00 hod sa pred hasičskou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcináciu je 10 €, prineste si so sebou očkovacie preukazy. Podľa novely veterinárneho zákona 184/2018 je možné zaočkovať len psa, ktorý je začipovaný. Prípadné dočipovanie je možné na mieste, cena je 20 € a je treba si priniesť aj občiansky preukaz majiteľa.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na kúpanie do Dunajskej Stredy dňa 30. júna. Poplatok je 10 €, ďalej pozýva svojich členov na športový deň dňa 27.6.2022 Poplatok je 1 €. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Obec Veľké Leváre organizuje v sobotu 4. júna Levárun, športové podujatie pre deti i dospelých, súčasťou podujatia budú koncerty.

Pre deti o 10.15 hod vystúpi MIA, o 16,30 hod Medial Banana a o 19.00 hod koncert skupiny Peter Bič Project.

Vstup na tieto koncerty je voľný.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v sobotu 4. júna odohrajú seniori zápas s FK Studienka o 17,00 hod, v nedeľu 5. júna  odohrá staršia prípravka zápas s FK Borinka o 10,30 hod  a o 17,30 hod odohrá zápas Karlová Ves s NŠK Bratislava.


Oznamujeme občanom, že v pondelok, utorok a v stredu 6.,7. a 8. júna bude matrika zatvorená.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude zajtra pred kultúrnym domom od 8,00 do 10,30 hod ponúkať čerstvé slovenské jahody v 2 kilogramovom balení. Cena za 1 kilogram 3,50 €.


Hydinárska Farma zo Zlatých Moraviec prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,80 € ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus ďalej  18tyždňové mládky nosnice ďalej 13 týždňové morky na chov. Objednať si občania môžu na tel. čísle 0908/827/132 .

Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 2. júna až do domu objednávateľovi.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 2. júna sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


V sobotu 4. júna od 15,00 do 17,00 hod sa pred hasičskou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcináciu je 10 €, prineste si so sebou očkovacie preukazy. Podľa novely veterinárneho zákona 184/2018 je možné zaočkovať len psa, ktorý je začipovaný. Prípadné dočipovanie je možné na mieste, cena je 20 € a je treba si priniesť aj občiansky preukaz majiteľa.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na kúpanie do Dunajskej Stredy dňa 30. júna. Poplatok je 10 €, ďalej pozýva svojich členov na športový deň dňa 27.6. Poplatok je 1 €. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome u pani Hricovej.


Základná škola Albína Brunovského v spolupráci s Obecným úradom v Zohore organizuje pre všetky deti v Zohore Harry Potter DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v utorok 31. mája  v areáli základnej školy. Na deti čaká:

-          Kúzelník Peter Šesták od 14,00 do 14,45 hod

-          Súťaže od 14,45 do 17,00 hod

-          DJ KERAM

-          Občerstvenie, sladké odmeny, pekné počasie a veľa zábavy

Zohorské deti, všetky ste srdečne vítané!


V sobotu 4. júna od 15,00 do 17,00 hod sa pred hasičskou zbrojnicou uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote. Poplatok za jednu vakcináciu je 10 €, prineste si so sebou očkovacie preukazy. Podľa novely veterinárneho zákona 184/2018 je možné zaočkovať len psa, ktorý je začipovaný. Prípadné dočipovanie je možné na mieste, cena je 20 € a je treba si priniesť aj občiansky preukaz majiteľa.


Základná škola Albína Brunovského v spolupráci s Obecným úradom v Zohore organizuje pre všetky deti v Zohore Harry Potter DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v utorok 31. mája  v areáli základnej školy. Na deti čaká:

-          Kúzelník Peter Šesták od 14,00 do 14,45 hod

-          Súťaže od 14,45 do 17,00 hod

-          DJ KERAM

-          Občerstvenie, sladké odmeny, pekné počasie a veľa zábavy

Zohorské deti, všetky ste srdečne vítané!


Na cintoríne sa našiel kľúč s príveskom. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v nedeľu 29. mája  o 10,30 hod odohrá staršia prípravka zápas so Závodom a o 14,30 hod odohrajú starší žiaci zápas so Závodom. Seniori odohrajú zápas v Plaveckom podhradí o 17,00 hodine.


Staviate alebo rekonštruujete a potrebujete strechu?

Vážení investori, i v dnešnej náročnej dobe so stavebným materiálom má Tchimo pre vás riešenie: strechy, krytiny, škridle aj strešné okná majú pre vás skladom a to denne a ihneď k odberu. Naviac v Tchimo zakúpený stavebný materiál máte s garanciou ceny. Nech sa páči príďte do stavebnín Tchimo, radi vám pomôžu.


Fotografka Klára Jankovičová Vám ponúka svoje služby v prípade záujmu o rodinné, portrétne, tehotenské fotenie, fotenie krstu alebo svadby.

Kontaktovať ju môžete prostredníctvom webovej stránky www.klarajankovicova.sk alebo kontaktných údajov zverejnených na stránke obce Zohor.


PONUKA PRÁCE (VHODNÁ AJ PRE ODÍDENCOV UA)

Miesto práce

HVIEDOSLAVOVA 2. ZOHOR

Druh pracovného pomeru 
plný úväzok

Termín nástupu 
ihneď

Mzdové podmienky (brutto)
1 000  EUR/mesiac

POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výpomoc v kuchyni

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

základné vzdelanie
stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti

pracovitý, zodpovedný

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Adam’s sa nachádza v príjemnom prostredí pri železničnej stanici v Zohore. Prevádzka je nastavená na dvojzmenný pracovný týždeň. Prevádzka je štylizovaná do prostredia modernej streed-foodovej kuchyne a výbornou ponukou jedál a la carte.
www.adamsbar.sk

Počet zamestnancov

4-8 zamestnancov

Kontaktná osoba: Adam Hemedi
Tel.: +421911880788
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


Doktorka Slobodová oznamuje svojím pacientom, že v piatok 27. mája nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský v Plaveckom Štvrtku od 8,00 do 12,00 hod.


Detské centrum Farbička vo Vysokej pri Morave oznamuje rodičom detí, že prijíma prihlášky na umiestnenie detí do zariadenia v školskom roku 2022/2023.

Detské centrum Farbička je zariadenie, ktoré poskytuje starostlivosť o deti od roku 2011 a je určené pre deti vo veku od 1,5 roka do 4 rokov. Ponúkajú celodennú mesačnú starostlivosť o deti. Prevádzková doba zariadenia je denne od 7,00 do 17,00 hod. Sú zariadenie s menším počtom detí, ktoré poskytuje v príjemnej rodinnej atmosfére individuálny prístup ku každému dieťatku a jeho potrebám. O deti sa stará zodpovedný pedagogický personál so skúsenosťami a praxou.

Bližšie informácie získate na tel.č.: 0908 095 723, alebo na web stránke www.dcfarbicka.sk prípadne priamo v Detskom centre Farbička vo Vysokej pri Morave, na Robotníckej ulici č. 64.


Vážení občania,

obec Zohor v rámci Združenia miest a obcí Záhoria a Združenia miest a obcí Myjavského regiónu vo štvrtok 26. mája večer nerozsvieti verejné osvetlenie s cieľom poukázať na stav, ktorý samosprávam hrozí po schválení „protiinflačného balíčka“. Jeho schválením štát ohrozuje zabezpečovanie základných funkcií samospráv a bude mať priame dopady na rozpočty miest a obcí. Tento výpadok zdrojov výrazným spôsobom ohrozuje kvalitu a rozsah služieb, ktoré Vám poskytujeme. Obec Zohor príde ročne o cca 250 000 Euro.

Obce a mestá Záhoria zhasnú, aby v budúcnosti mohli svietiť!

Ďakujeme za pochopenie a za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.


Základná škola Albína Brunovského v spolupráci s Obecným úradom v Zohore organizuje pre všetky deti v Zohore Harry Potter DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční v utorok 31. mája v areáli základnej školy. Na deti čaká:

-          Kúzelník Peter Šesták od 14,00 do 14,45 hod

-          Súťaže od 14,45 do 17,00 hod

-          DJ KERAM

-          Občerstvenie, sladké odmeny, pekné počasie a veľa zábavy

Zohorské deti, všetky ste srdečne vítané!


Na cintoríne sa našiel kľúč s príveskom. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v nedeľu 29. mája  o 10,30 hod odohrá staršia prípravka zápas so Závodom a o 14,30 hod odohrajú starší žiaci zápas so Závodom. Seniori odohrajú zápas v Plaveckom Podhradí o 17,00 hodine.


Milé deti! Centrum kultúry Lozorno vás pozýva 22. mája o 16:00 hod. na Rozprávkovú nedeľu. Je pre vás pripravené predstavenie Dlhý, Široký a Bystrozraký.

Tradičná rozprávka o troch kamarátoch s Vladom Zetkom, ktorý vytvorí dej plný zábavy a zážitkov.

Vstupné: 3 €. V cene vstupenky je aj sladkú maškrtka a výtvarná dielnička.


PONUKA PRÁCE - POMOCNÁ SILA DO KUCHYNE (VHODNÁ AJ PRE ODÍDENCOV UA) 

Miesto práce: HVIEDOSLAVOVA 2. ZOHOR

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, dohoda alebo brigáda

Termín nástupu: ihneď

Mzdové podmienky (brutto): 1 000 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: výpomoc v kuchyni

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: základné vzdelanie, stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou

Osobnostné predpoklady a zručnosti: pracovitý, zodpovedný

Adam’s sa nachádza v príjemnom prostredí pri železničnej stanici v Zohore. Prevádzka je nastavená na dvojzmenný pracovný týždeň. Prevádzka je štylizovaná do prostredia modernej streed-foodovej kuchyne a výbornou ponukou jedál a la carte.
www.adamsbar.sk

Kontaktná osoba: Adam Hemedi   Tel.: +421911880788


 

Predajňa mäso - údeniny na ulici Nám. mládeže oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude od štvrtka 19. mája od poobedia do soboty 21. mája zatvorená.


Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50€ a 5,50€, ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90€ a 4,90€ za kus ďalej  18tyždňové mládky nosnice, ďalej 13 týždňové morky na chov.  Objednať si môžete na tel čísle 0908/827/132 .

Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 19. mája až do domu objednávateľovi.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. mája 2022 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad. Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Taktiež budete môcť zaplatiť cintorínsky poplatok.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.30

Utorok a v stredu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v týždni od 16. do 20. mája je zatvorený.


Staviate alebo rekonštruujete a potrebujete strechu?

Vážení investori, i v dnešnej náročnej dobe so stavebným materiálom má Tchimo pre vás riešenie: strechy, krytiny, škridle aj strešné okná majú pre vás skladom a to denne a ihneď k odberu. Naviac v Tchimo zakúpený stavebný materiál máte s garanciou ceny. Nech sa páči príďte do stavebnín Tchimo, radi vám pomôžu.


Predajňa mäso - údeniny na ulici Nám. mládeže oznamuje občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude od štvrtka 19. mája od poobedia do soboty 21. mája zatvorená.


Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50€ a 5,50€, ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90€ a 4,90€ za kus ďalej  18tyždňové mládky nosnice, ďalej 13 týždňové morky na chov.  Objednať si môžete na tel čísle 0908/827/132 .

Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 19. mája až do domu objednávateľovi.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. mája 2022 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad. Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Taktiež budete môcť zaplatiť cintorínsky poplatok.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.30

Utorok a v stredu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v týždni od 16. do 20. mája je zatvorený.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v týždni od 16. do 20. mája je zatvorený.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. mája 2022 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad. Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Taktiež budete môcť zaplatiť cintorínsky poplatok.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.30

Utorok a v stredu od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Fotografka Klára Jankovičová Vám ponúka svoje služby v prípade záujmu o rodinné, portrétne, tehotenské fotenie, fotenie krstu alebo svadby.

Kontaktovať ju môžete prostredníctvom webovej stránky www.klarajankovicova.sk alebo kontaktných údajov zverejnených na stránke obce Zohor.


Staviate alebo rekonštruujete a potrebujete strechu?

Vážení investori, i v dnešnej náročnej dobe so stavebným materiálom má Tchimo pre vás riešenie: strechy, krytiny, škridle aj strešné okná majú pre vás skladom a to denne a ihneď k odberu. Naviac v Tchimo zakúpený stavebný materiál máte s garanciou ceny. Nech sa páči príďte do stavebnín Tchimo, radi vám pomôžu.


Súkromná podnikateľka pred kultúrnym domom do 19,00 hod predáva veľmi kvalitné talianske a nemecké odevy vo všetkých veľkostiach za veľké zľavy šaty, trička, blúzky, saká, svetre,  koberce, knihy, okuliare na čítanie a slnečné. Koberce sú turecké i belgické za výborné ceny. Za nákup vždy dostanete darček.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 12. mája sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Občianske združenie Zohorské ozveny Vás pozýva na výročný turnaj v PETANGUsobotu 14. mája o 14,00 hod na petangovom ihrisku pri Vinotéke. Registračný poplatok 5 eur na hráča (guláš v cene).

O občerstvenie je postarané: výborný guláš, pivo, víno.


Nábytok MÖBEL HOFF vás pozýva do svojej novootvorenej predajne nábytku na Staničnej ulici 23 v Zohore, oproti stanici. Nájdete tu široký výber postelí od českého výrobcu BLANÁŘ za akciové ceny a kvalitné sedacie súpravy so zľavou až 30% a dopravou zdarma. Predajňa je otvorená v pracovné dni od 10,00 do 18,00 hod a v sobotu od 10,00 do 14,00 hod.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v týždni od 16. do 20. mája bude zatvorený.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový. bok s kosťou po 3,99 €

diétna, kapiová saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 7,00 €

držková polievka 900gr po 4,00 €


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 12. mája sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Nábytok MÖBEL HOFF vás pozýva do svojej novootvorenej predajne nábytku na Staničnej ulici 23 v Zohore, oproti stanici. Nájdete tu široký výber postelí od českého výrobcu BLANÁŘ za akciové ceny a kvalitné sedacie súpravy so zľavou až 30% a dopravou zdarma. Predajňa je otvorená v pracovné dni od 10,00 do 18,00 hod a v sobotu od 10,00 do 14,00 hod.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v týždni od 16. do 20. mája bude zatvorený.


Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. do 25. mája 2022 budú pracovníci Obecného úradu v Zohore vydávať v Kultúrnom dome

platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a daň za psa, poštové poukážky na poplatok za komunálny odpad.

Taktiež budete môcť zaplatiť cintorínsky poplatok.

Tieto poplatky bude možné platiť v hotovosti aj bankomatovou kartou.

Uvedené si budete môcť vybaviť:

Pondelok 23. mája od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 18.30

Utorok 24. mája  od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

Streda 25. mája od 8.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00

V týchto dňoch bude knižnica ZATVORENÁ.


Na Domkárskej ulici sa našiel kľúč od auta. Kto ho stratil môže si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 7. mája od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu Dňa matiek ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Futbalový klub Zohor hľadá nových detských futbalistov do vekových kategórií predprípravka od 5 do 9 rokov s tréningmi v pondelok a vo štvrtok o 17,30 hod, prípravka od 9 do 11 rokov s tréningmi utorok štvrtok a piatok o 17,30 hod a žiaci od 11 do 15 rokov s tréningmi utorok , štvrtok a piatok o 17,30 hod. Prihlásiť sa môžete u trénerov na futbalovom ihrisku v čase tréningov.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy. V sobotu 7. mája hrajú mladšia prípravka o 10,00 hod s Gajarami o 10,45 hod s Jakubovom a o 11,30 s Malackami a v nedeľu 8. mája hrajú seniori so Suchohradom.


Firma Fuňotrans, kamiónová doprava so sídlom v Zohore hľadá vodiča s vodičským preukazom C a E. Jazdí sa po Slovensku. Viac informácií na tel.č.: 0948 345 431.


Veteran Tatra a Army Club Vás srdečne pozýva na "Veterán burzu/starožitnosti/náhradné diely", ktorá sa uskutoční v sobotu 07. mája v čase od 06.00 do 13.00 hod v priestoroch Kasární v Lozorne

Vstupné: predávajúci 3 €, návštevníci 1€, deti zdarma. Všetci ste srdečné vítaní. 


Hľadá sa opatrovateľ alebo opatrovateľka ku svalovému dystrofikovi. Záujemci sa môžu prihlásiť na tel.č.: 0907 717 043.


Súkromná podnikateľka do 19,00 hodiny predáva pred kultúrnym domom značkové nemecké odevy za veľké zľavy všetkých rozmerov – šaty, svetre, tričká, saká, ďalej koberce turecké a belgické za výhodné ceny, knihy, okuliare na čítanie a spodné prádlo. Za nákup dostanete darček.


Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,50 €,  ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus, ďalej  19-tyždňove mládky nosnice, ďalej 11 týždňové morky na chov. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0908/827/132 . Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 5. mája až do domu objednávateľovi.


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája  od 12,00 hod do 15,00  hod a v sobotu 7. mája od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu Dňa matiek ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Futbalový klub Zohor hľadá nových detských futbalistov do vekových kategórií predprípravka od 5 do 9 rokov s tréningmi v pondelok a vo štvrtok o 17,30 hod, prípravka od 9 do 11 rokov s tréningmi utorok štvrtok a piatok o 17,30 hod a žiaci od 11 do 15 rokov s tréningmi utorok , štvrtok a piatok o 17,30 hod. Prihlásiť sa môžete u trénerov na futbalovom ihrisku v čase tréningov.


Firma Fuňotrans, kamiónová doprava so sídlom v Zohore hľadá vodiča s vodičským preukazom C a E. Jazdí sa po Slovensku. Viac informácií na tel.č.: 0948 345 431.


"Veteran Tatra a Army Club Vás srdečne pozýva na "Veterán burzu/starožitnosti/náhradné diely", ktorá sa uskutoční v sobotu 07. mája v čase od 06.00 do 13.00 hod. v priestoroch Kasární v Lozorne. 

Vstupné: predávajúci 3 €, návštevníci 1€, deti zdarma. Všetci ste srdečné vítaní." 


Hľadá sa opatrovateľ alebo opatrovateľka ku svalovému dystrofikovi. Záujemci sa môžu prihlásiť na tel.č.: 0907 717 043.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

bravčový bok s kosťou po 3,99 €

diétna, kapiová saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 7,00 €

mleté oškvarky po 6,00 €


Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7mesačné nosnice cena za kus je 4,50 € a 5,50 €, ďalej 3 a 5 týždňové kačičky cena za kus je 3,90 € a 4,90 € za kus, ďalej 19-tyždňove mládky nosnice, ďalej 11 týždňové morky na chov. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0908/827/132 . Objednaná hydina bude dovezená vo štvrtok 5. mája až do domu objednávateľovi.


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája  od 12,00 hod do 15,00  hod a v sobotu 7. mája od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu Dňa matiek ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Futbalový klub Zohor hľadá nových detských futbalistov do vekových kategórií predprípravka od 5 do 9 rokov s tréningmi v pondelok a vo štvrtok o 17,30 hod, prípravka od 9 do 11 rokov s tréningmi utorok štvrtok a piatok o 17,30 hod a žiaci od 11 do 15 rokov s tréningmi utorok , štvrtok a piatok o 17,30 hod. Prihlásiť sa môžete u trénerov na futbalovom ihrisku v čase tréningov.


Firma Fuňotrans, kamiónová doprava so sídlom v Zohore hľadá vodiča s vodičským preukazom C a E. Jazdí sa po Slovensku. Viac informácií na tel.č.: 0948 345 431.


Obchod COOP Jednota na Záhradnej ulici príjme predavačku. Viac informácií v predajni.


Firma na okraji Zohora prijme upratovačku na cca 2 hodiny denne (podľa dohody). V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0902 502 474.


Riaditeľka materskej školy oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 6.5.2022. Bližšie informácie ohľadom podávania žiadostí sa dozviete na webovej stránka mszohor.sk


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája  od 12,00 hod do 15,00  hod a v sobotu 7. mája od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7.  mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu Dňa matiek ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája  2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Futbalový klub Zohor hľadá nových detských futbalistov do vekových kategórií predprípravka od 5 do 9 rokov s tréningmi v pondelok a vo štvrtok o 17,30 hod, prípravka od 9 do 11 rokov s tréningmi utorok štvrtok a piatok o 17,30 hod a žiaci od 11 do 15 rokov s tréningmi utorok , štvrtok a piatok o 17,30 hod. Prihlásiť sa môžete u trénerov na futbalovom ihrisku v čase tréningov.


Vážení občania, dňa 28. apríla sa žiaci a učitelia Základnej školy Albína Brunovského zapojili do 26. ročníka celoslovenského projektu – Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 1136 eur a 73centov. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJA“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v nedeľu 1. mája  o 10,30 hod odohrá staršia prípravka zápas s Veľkými Levármi a o 14,30 hod odohrajú starší žiaci zápas s Rohožníkom.


Vážení občania, Farský úrad Zohor, Obecný úrad Zohor a občianske združenie Zohor včera a dnes vás pozývajú na požehnanie zreštaurovanej Sochy sv. Floriána, ktoré sa uskutoční v nedeľu 1. mája o 14-tej hodine pri soche na Dolnej ulici.

Svätý Florián je patrón hasičov, záchranárov, pekárov, hrnčiarov, debnárov, peciarov, kominárov, kováčov, hutníkov, mydlárov, vinohradníkov, pivovarníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom a ochranca v nebezpečenstve vojny, čo je v súčasnej dobe veľmi aktuálne.

Všetci ste na podujatie srdečne vítaní!


Folklórna skupina Zóhran, OZZO, Občianske združenie „A proč né“ vás pozývajú na „STAVJANÍ MÁJE“ v nedeľu 1. mája o 18,00 hod pred Vendelínom. Všetci ste srdečne vítaní.


Súkromná základná umelecká škola Lozorno vás pozýva na Májový koncert, ktorý sa bude konať v pondelok 2. mája o 18,00 hodKultúrnom dome v Zohore.


Obchod COOP Jednota na Záhradnej ulici príjme predavačku. Viac informácií v predajni.


Firma na okraji Zohora prijme upratovačku na cca 2 hodiny denne (podľa dohody). V prípade záujmu volajte na tel. č.: 0902 502 474.


Riaditeľka materskej školy oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 6.5.2022. Bližšie informácie ohľadom podávania žiadostí sa dozviete na webovej stránka mszohor.sk


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája  2022 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 7. mája 2022 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU.

Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7.  mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu DŇA MATIEK ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája 2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Obchod COOP Jednota na Záhradnej ulici príjme predavačku. Viac informácií v predajni.


Našiel sa set na ovládanie psa na ulici Nám. mládeže oproti Kratochvílovi. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Kominárstvo Dom Komfort oznamuje občanom, že v sobotu 30. apríla zabezpečí ročnú kontrolu a čistenie komínov. V prípade záujmu treba volať do štvrtka 28. apríla na telefónne číslo: 0907 800 690, alebo sa prihláste cez webstránku www.domkomfort.sk.


Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Návrh programu zasadnutia je zverejnený na internetovej stránke obce.


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJA“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy v nedeľu 1. mája  o 10,30 hod odohrá staršia prípravka zápas s Veľkými Levármi a o 14,30 hod odohrajú starší žiaci zápas s Rohožníkom.


Folklórna skupina Zóhran, OZZO, Občianske združenie „A proč né“ vás pozývajú na „STAVJANÍ MÁJE“ v nedeľu 1. mája o 18,00 hod pred Vendelínom. Všetci ste srdečne vítaní.


Riaditeľka materskej školy oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 6.5.2022. Bližšie informácie ohľadom podávania žiadostí sa dozviete na webovej stránka mszohor.sk


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Oznamujeme občanom, že v piatok 6. mája  2022 od 12,00 hod do 15,00 hod a v sobotu 7. mája 2022 od 8,00 hod do 11,30 hod sa za požiarnou zbrojnicou uskutoční ZBER ELEKTRO ODPADU. Zbierať sa budú vyradené: práčky, žehličky, chladničky, elektrické ventilátory, sporáky, mikrovlnné rúry, televízory, rádia, počítače, tlačiarne a iný elektro odpad.


Obec Zohor, Základná škola a Materská škola v Zohore pozýva všetky mamičky, babičky a prababičky na oslavu Dňa matiek ktorá sa uskutoční v nedeľu 8. mája  2022 o 16,00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Príďte s nami spoločne osláviť tento pekný sviatok.


Našiel sa set na ovládanie psa na ulici Nám. mládeže oproti Kratochvílovi. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Vážení občania,

Základná škola Albína Brunovského oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 sa učitelia i žiaci zapoja do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Vo  štvrtok 28. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 2 skupiny detí s pani učiteľkami a s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci.

Riaditeľka  ZŠ


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJA“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Folklórna skupina Zóhran, OZZO, Občianske združenie „A proč né“ vás pozývajú na „STAVJANÍ MÁJE“ v nedeľu 1. mája o 18,00 hod pred Vendelínom. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Návrh programu zasadnutia je zverejnený na internetovej stránke obce.


Riaditeľka materskej školy oznamuje, že podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 6.5.2022. Bližšie informácie ohľadom podávania žiadostí sa dozviete na webovej stránke mszohor.sk


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


HB mäso bude zajtra pred kultúrnym domom do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok s kosťou po 3,99 €

kapiová, syrová saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 7,00 € 

mleté oškvarky  po 6,00 €


Jednota dôchodcov oznamuje členom, korí sú prihlásení na výlet dňa 27. apríla (streda), že odchod autobusu je o 7,30 hod od ihriska.


Vážení občania,

Základná škola  Albína Brunovského oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 sa učitelia i žiaci zapoja do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Vo  štvrtok 28. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 2 skupiny detí s pani učiteľkami  a  s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci.

Riaditeľka  ZŠ


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJAv sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Folklórna skupina Zóhran, OZZO, Občianske združenie „A proč né“ vás pozývajú na „STAVJANÍ MÁJE v nedeľu 1. mája o 18,00 hod pred Vendelínom. Všetci ste srdečne vítaní.


Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Návrh programu zasadnutia je zverejnený na internetovej stránke obce.


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Spoločnosť Kaufland Slovenská republika hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie ich reklamných novín do poštových schránok. Ak ste študent nad 16 rokov, dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, alebo zamestnaný – ponúkajú vám možnosť si privyrobiť. Odmena je 60 eur brutto za 4 roznosy. + motivačné príplatky. Nejde o hlavný pracovný pomer.

V prípade záujmu zašlite svoju adresu s tel. číslom na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií na tel. č.: 02/49 590 259, 02/49590 248 alebo priamo na 0903 969 885.


Jednota dôchodcov oznamuje členom, korí sú prihlásení na výlet dňa 27. apríla (streda), že odchod autobusu je o 7,30 hod od ihriska.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Pre vaše perie prídu priamo až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a prídu až  k vám domov. Kto dnes zavolá dostane k objednávke darček zdarma.


Vážení občania,

Základná škola  Albína Brunovského oznamuje, že dňa 28. apríla 2022 sa učitelia i žiaci zapoja do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Vo  štvrtok 28. apríla v čase od  09.00 do 11.00 hod  sa budú v obci pohybovať 2 skupiny detí s pani učiteľkami a s kvetmi narcisov ako symbol boja proti rakovine. Veríme, vážení občania, že túto našu aktivitu podporíte a spoločne pomôžeme dobrej veci.

Riaditeľka  ZŠ


Kominárstvo Dom Komfort oznamuje občanom, že v sobotu 30. apríla zabezpečí ročnú kontrolu a čistenie komínov. V prípade záujmu treba volať do štvrtka 28. apríla na telefónne číslo: 0907 800 690, alebo sa prihláste cez webstránku www.domkomfort.sk.


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJA“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Folklórna skupina Zóhran, OZZO, Občianske združenie „A proč né“ vás pozývajú na „STAVJANÍ MÁJE“ v nedeľu 1. mája o 18,00 hod pred Vendelínom. Všetci ste srdečne vítaní.


Spoločnosť Kaufland Slovenská republika hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie ich reklamných novín do poštových schránok. Ak ste študent nad 16 rokov, dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, alebo zamestnaný – ponúkajú vám možnosť si privyrobiť. Odmena je 60 eur brutto za 4 roznosy. + motivačné príplatky. Nejde o hlavný pracovný pomer.

V prípade záujmu zašlite svoju adresu s tel. číslom na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií na tel. č.: 02/49 590 259, 02/49590 248 alebo priamo na 0903 969 885.


Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Hudobná skupina FRAGILE pozýva občanov na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája v kultúrnom dome v Zohore so začiatkom o 19,00 hodine. Predpredaj vstupeniek na www.fragile.sk alebo v železiarstve Jana & Rosl. Cena vstupenky 19 €.


Obecný úrad v Zohore touto cestou pozýva občanov na zapojenie sa do akcie „ČISTÝ ZOHOR“, ktorou sa budú likvidovať čierne skládky v extraviláne obce v sobotu 23. apríla 2022. Zraz účastníkov bude pred budovou obecného úradu o 9,00 hod. Rukavice a igelitové vrecia zabezpečí obecný úrad.


OZ Neposedko - miesto pre rodinu pozýva všetkých obyvateľov obce na ,,Aprílový blšák" - burzu detského jarného a letného oblečenia a topánok, ktorá sa bude konať v sobotu 23. apríla v dome na Dolnej ulici 15 v Zohore od 8:00 do 18:00 hod.  Príďte si nakúpiť a podporiť OZ Neposedko. Všetci ste vítaní ! 


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy. V sobotu 23. apríla o 16,00 hod hrajú starí páni Galaktikos so starými pánmi Vysoká pri Morave. V nedeľu 24. apríla  o 10,30 hod odohrá staršia prípravka zápas s Jakubovom a o 17,00 hod odohrajú svoj zápas Karlová Ves proti TJ Záhoran Jakubov. Seniori odohrajú svoj zápas o 17,00 hod v Malých Levároch.


Vážení občania, pozývame vás na veľkú oslavu jari do nákupno-zábavného centra Bory Mall v Bratislave. Príďte sa inšpirovať najnovšími trendmi na víkendové podujatie Festival záhrad. Pozriete si ukážky od odborníkov zo sveta záhrad, nakúpite jarné kvietky a dokonca sa môžete s deťmi zapojiť aj do zaujímavých kutilských dielní. Naučíte sa správne presádzať muškáty a deti si vyrobia 3D drevené kvety. Príďte 22. až 24. apríla do Bory Mall a privítajte jar v našom štýle. Bory Mall sa na vás už teší!


Milé deti, Centrum kultúry Lozorno vás pozýva v nedeľu o 16:00 hod do areálu základnej školy Lozorno, kde bude pre vás pripravené divadelné predstavenie Indiánska rozprávka a po ňom bude hľadanie veľkonočných vajíčok v areáli školy a tvorivá dielnička. Vstupné: 3 eurá. Tešia sa na vás!


Spoločnosť Compass-Group Slovakia hľadá do firemnej reštaurácie POAE v Lozorne kuchára a pomocné sily do kuchyne. Garantujú prácu aj počas lockdownov.

Platové ohodnotenie: kuchár 1 200 eur + 20 % mesačné prémie, pomocná sila do kuchyne 762 eur + 20 % mesačné prémie.

Kontaktná osoba: Alexander Sotník, tel. 0905 947 393, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Spoločnosť Kaufland Slovenská republika hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie ich reklamných novín do poštových schránok. Ak ste študent nad 16 rokov, dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, alebo zamestnaný – ponúkajú vám možnosť si privyrobiť. Odmena je 60 eur brutto za 4 roznosy. + motivačné príplatky. Nejde o hlavný pracovný pomer.

V prípade záujmu zašlite svoju adresu s tel. číslom na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií na tel. č.: 02/49 590 259, 02/49590 248 alebo priamo na 0903 969 885.


Starosta obce pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJE“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Obecný úrad v Zohore touto cestou pozýva občanov na zapojenie sa do akcie „ČISTÝ ZOHOR“, ktorou sa budú likvidovať čierne skládky v extraviláne obce v sobotu 23. apríla 2022. Zraz účastníkov bude pred budovou obecného úradu o 9,00 hod. Rukavice a igelitové vrecia zabezpečí obecný úrad.


OZ Neposedko - miesto pre rodinu pozýva všetkých obyvateľov obce na ,,Aprílový blšák" - burzu detského jarného a letného oblečenia a topánok, ktorá sa bude konať v sobotu 23. apríla v dome na Dolnej ulici 15 v Zohore od 8:00 do 18:00 hod.  Príďte si nakúpiť a podporiť OZ Neposedko. Všetci ste vítaní ! 


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „STAVANIE MÁJE“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní. Zároveň by sme chceli požiadať obyvateľov, aby v tento deň neparkovali svoje vozidlá na parkovisku v blízkosti zbrojnice.


Spoločnosť Compass-Group Slovakia hľadá do firemnej reštaurácie POAE v Lozorne kuchára a pomocné sily do kuchyne. Garantujú prácu aj počas lockdownov.

Platové ohodnotenie: kuchár 1 200 eur + 20 % mesačné prémie, pomocná sila do kuchyne 762 eur + 20 % mesačné prémie.

Kontaktná osoba: Alexander Sotník, tel. 0905 947 393, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Spoločnosť Kaufland Slovenská republika hľadá brigádnika pre pravidelné doručovanie ich reklamných novín do poštových schránok. Ak ste študent nad 16 rokov, dôchodca, rodič na rodičovskej dovolenke, alebo zamestnaný – ponúkajú vám možnosť si privyrobiť.

Odmena je 60 eur brutto za 4 roznosy. + motivačné príplatky. Nejde o hlavný pracovný pomer.

V prípade záujmu zašlite svoju adresu s tel. číslom na mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií na tel. č.: 02/49 590 259, 02/49590 248 alebo priamo na 0903 969 885.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy, ktoré sa odohrajú v piatok 15. apríla. O 11,00 hod odohrajúsvoj zápas Karlová Ves proti FK Lamač a o 17,00 hodseniori odohrajú zápas v Studienke.


Folklórny súbor Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore vás pozývajú na „Veľkonočné pondzelí v kroji“, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. apríla o 13,00 hod pred kultúrnym domom v Zohore. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod „muádencú“ v kroji. O hudbu a občerstvenie bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní. Akcia sa bude konať len za priaznivého počasia.


Upozorňujeme občanov, že smetné nádoby s intervalom zvozu každý týždeň budú vyvážať v utorok 19. apríla 2022.


Obecný úrad v Zohore touto cestou pozýva občanov na zapojenie sa do akcie „ČISTÝ ZOHOR“, ktorou sa budú likvidovať čierne skládky v extraviláne obce v sobotu 23. apríla 2022. Zraz účastníkov bude pred budovou obecného úradu o 9,00 hod. Rukavice a igelitové vrecia zabezpečí obecný úrad.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 14. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. FCC žiada občanov, aby vo štvrtok mali všetci vrecia so separovaným odpadom vonku od 6.00 hod, nakoľko budú zbierať po obci dve vozidlá.


Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok bude otvorený od 7,30 do 11,30 hod. Poobede bude zatvorený.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na futbalové zápasy. Seniori odohrajú zápas v Studienke v piatok 15. apríla o 17,00 hod a v nedeľu o 17,00 hod odohrajú svoj zápas Karlová Ves proti FK Lamač.


Folklórny súbor Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore vás pozývajú na „Veľkonočné pondzelí v kroji“, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. apríla o 13,00 hod pred kultúrnym domom v Zohore. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod „muádencú“ v kroji. O hudbu a občerstvenie bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní. Akcia sa bude konať len za priaznivého počasia.


OZ Neposedko - miesto pre rodinu pozýva všetkých obyvateľov obce na ,,Aprílový blšák" - burzu detského jarného a letného oblečenia a topánok, ktorá sa bude konať v sobotu 23. apríla v dome na Dolnej ulici 15 v Zohore od 8:00 do 18:00 hod

Ak máte doma detské oblečenie, ktoré chcete predať, neváhajte sa prihlásiť na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na Facebookovej stránke združenia,  kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie o účasti a pravidlách predaja. 

Tento rok prebieha burza v novom šate, o predaj oblečenia sa za Vás postará OZ Neposedko, predávajúci iba prinesie označené oblečenie podľa pokynov. V domčeku na Dolnej ulici 15 bude oblečenie  poukladané na stojanoch, zoradené podľa veľkosti a pripravené na predaj. Kupujúci si tak pohodlne popozerá celú ponuku a jednoducho nakúpi. V ponuke bude iba čisté a nepoškodené oblečenie, no nájdete tiež oblečenie na darovanie. Príďte si nakúpiť a podporiť OZ Neposedko. 

Všetci ste vítaní ! 


Dobrovoľný hasičský zbor 1 Zohor vás srdečne pozýva na „stavanie máje“ v sobotu 30. apríla so začiatkom o 15,00 hod pred hasičskou zbrojnicou. Čaká na vás občerstvenie a posedenie pri hudbe. Všetci ste srdečne vítaní.


HB mäso bude zajtra od 8,30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok s kosťou po 3,99 €

šunková saláma po 4,44 € 

hovädzie predné po 7,00 €

mleté oškvarky po 6,00 €


Súkromný podnikateľ bude zajtra od 8,00 do 12,00 hod pri kultúrnom dome ponúkať 50% zľavu na záclony všetky výšky aj hotové a vyšívané, návliečky bavlnené, flanelové, krepové, plachty na jedno a dvojposteľ, ďalej dámske legíny, tepláky a spodné prádlo.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 14. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. FCC žiada občanov, aby vo štvrtok mali všetci vrecia so separovaným odpadom vonku od 6.00 hod, nakoľko budú zbierať po obci dve vozidlá.


Folklórny súbor Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore vás pozývajú na „Veľkonočné pondzelí v kroji“, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. apríla o 13,00 hod pred kultúrnym domom v Zohore. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod „muádencú“ v kroji. O hudbu a občerstvenie bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní. Akcia sa bude konať len za priaznivého počasia.


Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, hľadá dobrovoľného pozorovateľa/pozorovateľku, so záujmom o meteorológiu, na zrážkomernú stanicu v našej obci. Obsahom práce bude denné meranie zrážok a sledovanie priebehu počasia na pozemku pozorovateľa. Práca je na dohodu. Bližšie informácie na tel.č. 0915 917 926.


Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok bude otvorený od 7,30 do 11,30 hod. Poobede bude zatvorený.


OZ Neposedko - miesto pre rodinu pozýva všetkých obyvateľov obce na ,,Aprílový blšák" - burzu detského jarného a letného oblečenia a topánok, ktorá sa bude konať v sobotu 23. apríla v dome na Dolnej ulici 15 v Zohore od 8:00 do 18:00 hod

Ak máte doma detské oblečenie, ktoré chcete predať, neváhajte sa prihlásiť na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na Facebookovej stránke združenia,  kde Vám budú poskytnuté všetky potrebné informácie o účasti a pravidlách predaja. 

Tento rok prebieha burza v novom šate, o predaj oblečenia sa za Vás postará OZ Neposedko, predávajúci iba prinesie označené oblečenie podľa pokynov. V domčeku na Dolnej ulici 15 bude oblečenie  poukladané na stojanoch, zoradené podľa veľkosti a pripravené na predaj. Kupujúci si tak pohodlne popozerá celú ponuku a jednoducho nakúpi. V ponuke bude iba čisté a nepoškodené oblečenie, no nájdete tiež oblečenie na darovanie. Príďte si nakúpiť a podporiť OZ Neposedko. 

Všetci ste vítaní ! 


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 14. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Folklórny súbor Zóhran, Občianske združenie Zohorské Ozveny a Obecný úrad v Zohore vás pozývajú na „Veľkonočné pondzelí v kroji“, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. apríla o 13,00 hod pred kultúrnym domom v Zohore. V dopoludňajších hodinách bude po obci sprievod „muádencú“ v kroji. O hudbu a občerstvenie bude postarané. Všetci ste srdečne vítaní. Akcia sa bude konať len za priaznivého počasia.


Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave, hľadá dobrovoľného pozorovateľa/pozorovateľku, so záujmom o meteorológiu, na zrážkomernú stanicu v našej obci. Obsahom práce bude denné meranie zrážok a sledovanie priebehu počasia na pozemku pozorovateľa. Práca je na dohodu. Bližšie informácie na tel.č. 0915 917 926.


Obecný úrad oznamuje občanom, že vo štvrtok bude otvorený od 7,30 do 11,30 hod. Poobede bude zatvorený.


Pri bočnom vchode do Základnej školy pri lekárni sa dnes našiel mobilný telefón. Kto ho stratil môže si ho vyzdvihnúť na Obecnom úrade počas úradných hodín, alebo po úradných hodinách na Obecnej polícii.


Futbalový klub Zohor pozýva fanúšikov na domáce zápasy. V nedeľu o 14,00 hod odohrajú starší žiaci zápas proti Veľkým Levárom, o 16,30 hod odohrajú svoj zápas Karlová Ves proti Limbachu.


Knižnica Zohor oznamuje svojim čitateľom, že od 11. apríla do 22. apríla 2022 bude zatvorená.


 

Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na jednodňový výlet do arboréta Tesárske Mlyňany a výstavu kvetov v Nitre dňa 27. apríla 2022. Poplatok 10,00 €. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Kominársky majster Peter Metelička oznamuje občanom, ktorí majú záujem o čistenie a kontrolu komínov a dymovodov, pripojených vykurovacích spotrebičov a meranie možného úniku oxidu uhoľnatého, že bude v nasledujúcich dňoch spolu s kominármi s platným osvedčením kominára vykonávať tieto kontroly. O kontrole vám vystavia doklad pre účely prípadnej kontroly, alebo pre poisťovňu. Kominári budú chodiť postupne po uliciach a kto bude mať záujem, môžu využiť ich služby. V prípade potreby môžete aj volať na tel. číslo 0904 162 554 alebo 0904 162 555.


Knižnica Zohor oznamuje svojim čitateľom, že od 11. apríla do 22. apríla 2022 bude zatvorená.


Pošta Zohor hľadá doručovateľku. Viac informácií priamo na pošte, alebo na tel. čísle 02/65961 101.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na jednodňový výlet do arboréta Tesárske Mlyňany a výstavu kvetov v Nitre dňa 27. apríla 2022. Poplatok 10,00 €. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Dozorný výbor COOP Jednoty Bratislava vidiek v Zohore pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 8. apríla o 15,00 hod v priestoroch strediska COOP Jednoty na Lozornianskej ulici 35 za rampami.


Stratila sa fenka dlhosrstého jazvečíka vo veku 5 rokov. Má tmavo hnedú dlhú srsť. Kto ju videl volajte na tel. číslo 0948 345 431.


Pošta Zohor hľadá doručovateľku. Viac informácií priamo na pošte, alebo na tel. čísle 02/65961 101.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 7. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Hydinárska Farma prijíma objednávky na 7mesacné nosnice 18 týždňové mládky nosnice ďalej 14 týždňové mládky nosnice a 8 týždňové morky. Objednať si ich môžete na tel. čísle 0908 827 132. 

Objednaná hydina bude dovezená objednávateľovi až do domu vo štvrtok 7. apríla 2022.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na jednodňový výlet do arboréta Tesárske Mlyňany a výstavu kvetov v Nitre dňa 27. apríla 2022. Poplatok 10,00 €. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Dozorný výbor COOP Jednoty Bratislava vidiek v Zohore pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 8. apríla o 15,00 hod v priestoroch strediska COOP Jednoty na Lozornianskej ulici 35 za rampami.


Pošta Zohor hľadá doručovateľku. Viac informácií priamo na pošte, alebo na tel. čísle 02/65961 101.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 7. apríla sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera.


Hydinárska farma prijíma objednávky na 7mesacné nosnice 18 týždňové mládky nosnice ďalej 14 týždňové mládky nosnice a 8 týždňové morky. Objednať si ich môžete na tel. čísle 0908 827 132. 

Objednaná hydina bude dovezená objednávateľovi až do domu vo štvrtok 7. apríla 2022.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na jednodňový výlet do arboréta Tesárske Mlyňanyvýstavu kvetov v Nitre dňa 27. apríla 2022. Poplatok 10,00 €. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Starosta obce Zohor, v zmysle výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyzýva na vykonanie celoplošnej jarnej deratizácie (regulácia živočíšnych škodcov) od 01. apríla 2022 do 31. mája 2022 na území obce Zohor a to nasledovne:

Podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane objektov školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov a  skládok odpadov.

Podnikatelia a právnické osoby deratizáciu uskutočnia prostredníctvom oprávnených firiem disponujúcich odbornou spôsobilosťou na vykonávanie činnosti: regulácia živočíšnych škodcov prípravkami určenými na profesionálne použitie.

Fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

Fyzické osoby - občania deratizáciu môžu vykonať aj svojpomocne v obchodnej sieti dostupnými biocídnymi prípravkami v malospotrebiteľských baleniach, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Zároveň vyzývame podnikateľské subjekty, aby po vykonaní preventívnej deratizácie doručili na Obecný úrad kópiu protokolu o výkone týchto prác alebo iný vierohodný doklad.


Oznamujeme občanom, že do utorka 5. apríla 2022 budú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce, dvere, podlahoviny

-  umývadla, vane

-  kočíky, autosedačky, bicykle a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!

Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v utorok 5. apríla bude zatvorený.


Hydinárska farma prijíma objednávky na 7mesacné nosnice 18 tyždnové mládky nosnice ďalej 14 týždnové mládky nosnice a 8 týždňové morky. Objednať si ich môžete na tel . čísle 0908 827 132. 

Objednaná hydina bude dovezená objednávateľovi až do domu vo štvrtok 7. apríla 2022.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na jednodňový výlet do arboréta Tesárske Mlyňany a výstavu kvetov v Nitre dňa 27. apríla 2022. Poplatok 10,00 €. Prihlásiť sa môžete v klube dôchodcov.


Dozorný výbor COOP Jednoty Bratislava vidiek v Zohore pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v piatok 8. apríla o 15,00 hod v priestoroch strediska COOP Jednoty na Lozornianskej ulici 35 za rampami.


Miestna ľudová knižnica oznamuje občanom, že dnes je zatvorená.


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Oznamujeme občanom, že do utorka 5. apríla 2022 sú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce, dvere, podlahoviny

   -   umývadla, vane

   -   kočíky, autosedačky, bicykle a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!

Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


Futbalový klub Zohor pozýva občanov na  futbalový zápas staršej prípravky, ktorý sa uskutoční v nedeľu 3. apríla o 10,30 hod. Hrajú so športovým klubom Láb.


Jednota dôchodcov Vás pozýva na brigádu, ktorá sa bude konať v pondelok 4. apríla o 9,00 hod v parku pred obecným úradom.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v utorok 5. apríla bude zatvorený.


Vážení rodičia,

zápis detí obce Zohor na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2022/2023 sa v základnej škole uskutoční v dvoch častiach:

1)  Prihlasovanie k zápisu  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy rodičia vyplnia a odošlú elektronický formulár. Údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež  prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2022/2023 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené  01. apríla 2022 a potrvá do 07. apríla 2022.

2)  Druhá časť zápisu sa uskutoční v dňoch   22. – 23. apríla 2022  s účasťou rodičov a detí  v pavilóne 1. stupňa nasledovne:

 22. apríla  2022 (piatok)  v čase  od 14.00 do 18.00 hod.

 23. apríla 2022 (sobota)  v čase od 9.00 do 12.00 hod.

Zákonní zástupcovia  prinesú:

svoj občiansky preukaz

rodný list dieťaťa

Obidva doklady sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní.

uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

sumu 12,00 € na prvácke zošity


HB mäso do 10:45 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok s kosťou po 3,99 €

šunková saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 7,00 €


Súkromný podnikateľ ponúka ovocie, zeleninu, sadbové zemiaky, kvety.

Ďalej predávajú kabelky a pánske a dámske peňaženky, ruksačiky.


Dovozca z Poľska predáva kvalitnú koženú obuv na jarné a letné obdobie. Široký výber pánskych poltopánok, tenisiek, šľapiek, sandálov a otvorenej vzdušnej obuvi od významných poľských výrobcov. Predávať sa tiež budú dámske a pánske kožené papuče a prezuvky remeselníckej výroby.


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 31. marca do utorka 5. apríla 2022 budú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce, dvere, podlahoviny

umývadla, vane

kočíky, autosedačky, bicykle a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!

Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


Stavebný úrad oznamuje občanom, že v utorok 5. apríla bude zatvorený.


IDH SLOVAKIA, Lozornianska 35, Zohor hľadá do firmy v Zohore od 01. apríla upratovačku. Na dohodu platové podmienky osobne, 2x do týždňa (dokopy 5h týždenne).

Viac informácií na tel. č.0904 256 298.


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737. 


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 31. marca do utorka 5. apríla 2022 budú za požiarnou zbrojnicou pristavené kontajnery na ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

Medzi objemový odpad patria také veci čo sa nezmestia do popolnice a sú to:

   -   kreslá, sedačky

   -   staré postele, nábytok

   -   koberce, dvere, podlahoviny

umývadla, vane

kočíky, autosedačky, bicykle a iný podobný odpad

Žiadame občanov, aby dávali do kontajnerov LEN OBJEMNÝ ODPAD a NIE STAVEBNÝ, alebo BIO odpad!

Kontajnery sú monitorované kamerovým systémom.

Tiež je prísny zákaz ukladať do týchto kontajnerov pneumatiky z osobných a nákladných áut!!!


 

Firma Dobrý Ježko, lokálny pestovateľ ovocia z Dunajskej Lužnej bude v sobotu 26. marca od 6:00 do 12:00 hod predávať pred kultúrnym domom ovocie dopestované na Slovenku. V ponuke máme jablká na uskladnenie, prémiové jablká, ovocné šťavy a jablkové chipsy.


Súkromný podnikateľ z Nových Zámkov bude zajtra pred KD ponúkať ovocné stromy, marhule, broskyne, hrušky, slivky, čerešne, jablone, hurmikaki, a mnoho iných. Ovocné kríky, kanadské čučoriedky, aróniu, maliny, hrozno biele aj červené, ríbezle a iné. Stĺpovité stromy. V ponuke kríkové aj ťahavé ruže. Zdržia sa od 8,00 do 12,00 hod.


Srdečne Vás všetkých pozývame na krajskú súťažnú prehliadku ľudových rozprávačov a spevákov piesní zo Záhoria „Konc jak živé“, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. marca v kultúrnom dome so začiatkom o 15.00 hodine. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Kamarádzi a Spjevule ze Skalice. Počas podujatia bude prebiehať degustácia vín s možnosťou zakúpenia. O občerstvenie je postarané.  Vstup voľný.


FC Zohor pozýva všetkých fanúšikov na domáce majstrovské zápasy. V sobotu o 15,00 hod odohrajú žiaci zápas proti Jakubovu. V nedeľu o 12,00 hod odohrajú muži zápas proti Vinosadom. Zároveň v nedeľu o 15,00 hod odohrajú svoj domáci zápas Karlová Ves proti Jablonovému.


Medzinárodná spoločnosť C.S.CARGO Slovakia a.s. hľadá do svojho tímu zamestnanca na pozíciu fakturant s nástupom ihneď. Práca v mladom kolektíve v mieste Bratislava – Lamač. Ponúkaná hrubá mzda do 950 €. Hľadajú spoľahlivého človeka s praxou fakturácie 1 rok. Skúsenosti v oblasti dopravy sú vítané. V prípade záujmu pošlite svoj životopis na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo sa môžete informovať na telefónnom čísle 0917 917 415.


Vážení spoluobčania, v spojitosti s jarným obdobím nastáva čas, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Tento zvýšený výskyt požiarov v prírodnom prostredí je spôsobený aj činnosťou občanov, najmä pri spaľovaní suchej trávy, lístia, konárov orezaných stromov a kríkov. Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzaniu vzniku požiarov v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz :

- vypaľovania suchej trávy,

- fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhradených ohnísk,

- zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade zistenia porušenia ustanovení § 14 zákona o ochrane pred požiarmi upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej osobe uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky 100 € a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.


Srdečne Vás všetkých pozývame na krajskú súťažnú prehliadku ľudových rozprávačov a spevákov piesní zo Záhoria „Konc jak živé“, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. marca v kultúrnom dome so začiatkom o 15.00 hodine. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Kamarádzi a Spjevule ze Skalice. Počas podujatia bude prebiehať degustácia vín s možnosťou zakúpenia. O občerstvenie je postarané.  Vstup voľný.


Medzinárodná spoločnosť C.S.CARGO Slovakia a.s. hľadá do svojho tímu zamestnanca na pozíciu fakturant s nástupom ihneď. Práca v mladom kolektíve v mieste Bratislava – Lamač. Ponúkaná hrubá mzda do 950 €. Hľadajú spoľahlivého človeka s praxou fakturácie 1 rok. Skúsenosti v oblasti dopravy sú vítané. V prípade záujmu pošlite svoj životopis na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo sa môžete informovať na telefónnom čísle 0917 917 415.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v stredu 23. marca o 14,30 hod v kultúrnom dome. Členský príspevok 4,00 € si môžete zaplatiť už od 14,00 hodiny.


Srdečne Vás všetkých pozývame na krajskú súťažnú prehliadku ľudových rozprávačov a spevákov piesní zo Záhoria „Konc jak živé“, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. marca v kultúrnom dome so začiatkom o 15.00 hodine. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Kamarádzi a Spjevule ze Skalice. Počas podujatia bude prebiehať degustácia vín s možnosťou zakúpenia. O občerstvenie je postarané.  Vstup voľný.


Srdečne Vás všetkých pozývame na milé stretnutie s držiteľkou zlatej a bronzovej medaily z paralympiády v Pekingu Alexandrou Rexovou dnes o 16:30 hod pred Obecným úradom  v Zohore.


FC Zohor pozýva všetkých fanúšikov na domáce prípravné zápasy mužov s klubmi Vrakuňa B a Futbalová komunitá Kozmos, ktoré sa odohrajú v sobotu a v nedeľu o 16,00 hod na domácom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa zápasy uskutočnia v Karlovej Vsi na ihrisku na Molecovej ulici. V oba víkendové dni budú hrať pred mužmi svoje prípravné zápasy aj družstvo žiakov a to o 14,00 hod.


Jednota dôchodcov pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 23. marca o 14,30 hod v kultúrnom dome. Členský príspevok 4,00 € si môžete zaplatiť už od 14,00 hodiny.


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Srdečne Vás všetkých pozývame na milé stretnutie s držiteľkou zlatej a bronzovej medaily z paralympiády v Pekingu Alexandrou Rexovou 18. marca 2022 o 16:30 hod pred Obecným úradom  v Zohore.


Srdečne Vás všetkých pozývame na tradičné podujatie Konc jak živé ktoré sa uskutoční v sobotu 26. marca o 15.00 hod v Kultúrnom dome v Zohore. Ľudovú zábavu hrá Ľudová hudba Kamarádzi z Kútov, v programe vystúpi Folklórna skupina Spjevule ze Skalice a počas celého podujatia môžete degustovať aj vínka spoločnosti KOLLAR Winery, s.r.o z Rače. Vstup voľný.


 

Hydinárska farma prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, cena za kus 4,50 €, 17 týždňové mládky nosnice, ďalej na zemiaky na sadenie aj konzum v 20 a 25 kg balení. Nosnice aj zemiaky si môžete objednať na tel. čísle 0908 827 132 s dovozom až do domu vo štvrtok 17. marca. 


Predajňa Mäso - údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), domáce klobásky – štipľavé, neštipľavé k Veľkej noci. Bližšie informácie v predajni Mäso údeniny Nám. mládeže 3, alebo na tel.č.: 0911 636 737.


Srdečne Vás všetkých pozývame na milé stretnutie s držiteľkou zlatej a bronzovej medaily z paralympiády v Pekingu Alexandrou Rexovou 18. marca 2022 o 16:30 hod pred Obecným úradom  v Zohore.


Srdečne Vás všetkých pozývame na tradičné podujatie Konc jak živé ktoré sa uskutoční v sobotu 26. marca o 15.00 v Kultúrnom dome v Zohore. Ľudovú zábavu hrá Ľudová hudba Kamarádzi z Kútov, v programe vystúpi Folklórna skupina Spjevule ze Skalice a počas celého podujatia môžete degustovať aj vínka spoločnosti KOLLAR Winery, s.r.o z Rače. Vstup voľný.


 

Hydinárska farma prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, cena za kus 4,50 €, 17 týždňové mládky nosnice, ďalej na zemiaky na sadenie aj konzum v 20 a 25 kg balení. Nosnice aj zemiaky si môžete objednať na tel. čísle 0908 827 132 s dovozom až do domu vo štvrtok 17. marca.


Srdečne Vás všetkých pozývame na tradičné podujatie Konc jak živé ktoré sa uskutoční v sobotu 26. marca o 15.00 v Kultúrnom dome v Zohore. Ľudovú zábavu hrá Ľudová hudba Kamarádzi z Kútov, v programe vystúpi Folklórna skupina Spjevule ze Skalice a počas celého podujatia môžete degustovať aj vínka spoločnosti KOLLAR Winery, s.r.o z Rače. Vstup voľný. 


 

Hydinárska farma prijíma objednávky na 7 mesačné nosnice, cena za kus 4,50 €, 17 týždňové mládky nosnice, ďalej na zemiaky na sadenie aj konzum v 20 a 25 kg balení. Nosnice aj zemiaky si môžete objednať na tel. čísle 0908 827 132 s dovozom až do domu vo štvrtok 17. marca. 


FC Zohor pozýva všetkých fanúšikov na prvý tohtoročný domáci prípravný zápas mužov proti súperovi FKM Karlova Ves, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 14,00 hod na domácom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa zápas uskutoční v Karlovej Vsi na ihrisku na Molecovej ulici.


Občianske združenie Pajštún so sídlom v Borinke a obce Borinka organizuje zbierku pod názvom „Záhorie deťom z Ukrajiny“. Jej cieľom je vyzbierať od obyvateľov obcí Záhoria motivačné a edukačné materiály, ako sú detské ilustrované knihy, omaľovanky, farbičky, puzzle, stolové hry, pomôcky pre kreatívne a tvorivé aktivity, ktoré budú priamo odovzdané do centier pomoci na východnom Slovensku a do Banskej Štiavnice. Zbierka prebehne v Kultúrmom dome obecného úradu Borinka v nasledujúcich termínoch:

vo štvrtok 10. marca od 17,00 do 19,00 hod

v piatok 11. marca od 19,00 do 21,00 hod

v sobotu 12. marca od 9,00 do 11,00 hod.


 

Na Kováčskej ulici sa našla opustená trojkolka pre dospelých. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


HB mäso do 10:45 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok špic po 3,14 €

šunková saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky po 6,00 €


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 10. marca sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


FC Zohor pozýva všetkých fanúšikov na prvý tohtoročný domáci prípravný zápas mužov proti súperovi FKM Karlova Ves, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 14,00 hod na domácom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa zápas uskutoční v Karlovej Vsi na ihrisku na Molecovej ulici.


Občianske združenie Pajštún so sídlom v Borinke a obce Borinka organizuje zbierku pod názvom „Záhorie deťom z Ukrajiny“. Jej cieľom je vyzbierať od obyvateľov obcí Záhoria motivačné a edukačné materiály, ako sú detské ilustrované knihy, omaľovanky, farbičky, puzzle, stolové hry, pomôcky pre kreatívne a tvorivé aktivity, ktoré budú priamo odovzdané do centier pomoci na východnom Slovensku a do Banskej Štiavnice. Zbierka prebehne v Kultúrmom dome obecného úradu Borinka v nasledujúcich termínoch:

vo štvrtok 10. marca od 17,00 do 19,00 hod

v piatok 11. marca od 19,00 do 21,00 hod

v sobotu 12. marca od 9,00 do 11,00 hod.


Na Kováčskej ulici sa našla opustená trojkolka pre dospelých. Majiteľ si ju môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 10. marca sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


FC Zohor pozýva všetkých fanúšikov na prvý tohtoročný domáci prípravný zápas mužov proti súperovi FKM Karlova Ves, ktorý sa uskutoční v nedeľu o 14,00 hod na domácom ihrisku. V prípade nepriaznivého počasia sa zápas uskutoční v Karlovej Vsi na ihrisku na Molecovej ulici.


Občianske združenie Pajštún so sídlom v Borinke a obec Borinka organizuje zbierku pod názvom „Záhorie deťom z Ukrajiny“. Jej cieľom je vyzbierať od obyvateľov obcí Záhoria motivačné a edukačné materiály, ako sú detské ilustrované knihy, omaľovanky, farbičky, puzzle, stolové hry, pomôcky pre kreatívne a tvorivé aktivity, ktoré budú priamo odovzdané do centier pomoci na východnom Slovensku a do Banskej Štiavnice. Zbierka prebehne v Kultúrmom dome obecného úradu Borinka v nasledujúcich termínoch:

vo štvrtok 10. marca od 17,00 do 19,00 hod

v piatok 11. marca od 19,00 do 21,00 hod

v sobotu 12. marca od 9,00 do 11,00 hod.


Predajňa mäso-údeniny v Zohore oznamuje, že z dôvodu čerpania dovolenky bude 1. a 2. marca 2022 zatvorená.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že tento týždeň je z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.


27. februára 2022 bol odchytený pes – kríženec nemecky špic, bielej farby. Majiteľ sa môže prihlásiť na obecnom úrade v Zohore alebo na obecnej polícii.


MUDr. Slobodová oznamuje, že v stredu 2. marca bude ordinovať od 8,00 hod. do 12,00 hod.


MUDr. Slobodová oznamuje, že odo dnes 23.februára do 25.februára 2022 nebude ordinovať z dôvodu choroby. Zastupovať bude dr. Nenovský nasledovne:

Streda:                 od 12,30 do 17,00 hod   v Plaveckom Štvrtku

Štvrtok                 od 10,30 do 14,00 hod   v Lábe

Piatok                   od 8,00 do 12,00 hod     v Plaveckom Štvrtku


 

ZMENA ČASU OČKOVANIA

Výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja príde v stredu 23. februára očkovať do kultúrneho domu približne od 15,00 do 15,30 hodiny.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 23. februára až 1. marca  neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská ambulancia MUDr. Száz v Stupave. Ambulanciu je potrebné kontaktovať v pondelok až štvrtok e-mailom (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) v čase od 7:00 - 10:00hod.


Stavebný úrad oznamuje občanom, že od 1. do 4. marca bude zatvorený.


Oznamujeme občanom, že dnešným dňom 17. februára je prevádzka ľadovej plochy ukončená.


Výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja príde v stredu 23. februára očkovať do kultúrneho domu približne od 13,00 hodiny na 2 hodiny podľa záujmu obyvateľov.


HB mäso do 10:45 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

jaternice, krvavnice po 2,99 €

hovädzie predné po 6,50 € 

mleté oškvarky po 6,00 €


Výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja príde v stredu 23. februára očkovať do kultúrneho domu približne od 13,00 hodiny na 2 hodiny podľa záujmu obyvateľov.


Západoslovenská ditribučná a.s. oznamuje občanom, že do 26. februára 2022 vykonáva odpočet stavu elektromerov. V prípade neprítomnosti zanechajte fotografiu elektromeru na viditeľnom mieste.


Vinotéka oznamuje občanom, že v piatok, v sobotu a v nedeľu bude predávať pečené ryby.


Okresné riaditeľstvo policajného zboru Malacky upozorňuje starších obyvateľov na podvodné konanie formou telefonátu osoby vydávajúcej sa za lekára rodinného príslušníka, ktorý si pri autonehode poranil jazyk a nemôže volať, kde od volaného žiada zaslať väčšiu sumu peňazí na liečbu a vyzýva na overenie si telefonátu s cieľom predchádzania zaslania väčšieho množstva peňazí neznámej osobe.


Na pracovisku Oddelenia dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách bude odo dňa 11. februára opätovne zabezpečený príjem žiadostí na vybavenie dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz a cestovný pas), ako aj výdaj už vyhotovených dokladov.


Výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja príde v stredu 23. februára očkovať do kultúrneho domu približne od 13,00 hodiny na 2 hodiny podľa záujmu obyvateľov.


Západoslovenská ditribučná a.s. oznamuje občanom, že do 26. februára 2022 vykonáva odpočet stavu elektromerov. V prípade neprítomnosti zanechajte fotografiu elektromeru na viditeľnom mieste.


Vinotéka oznamuje občanom, že v piatok, v sobotu a v nedeľu bude predávať pečené ryby.


Okresné riaditeľstvo policajného zboru Malacky upozorňuje starších obyvateľov na podvodné konanie formou telefonátu osoby vydávajúcej sa za lekára rodinného príslušníka, ktorý si pri autonehode poranil jazyk a nemôže volať, kde od volaného žiada zaslať väčšiu sumu peňazí na liečbu a vyzýva na overenie si telefonátu s cieľom predchádzania zaslania väčšieho množstva peňazí neznámej osobe.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude zajtra o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2- minútovým stálym tónom.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

jaternice, krvavnice po 5,00 €

držková polievka po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 € 

mleté oškvarky po 6,00 €


 

Súkromný podikateľ oznamuje občanom, že zajtra bude pred kultúrnym domom predávať zeleninu, ovocie a zemiaky.


Západoslovenská ditribučná a.s. oznamuje občanom, že od 9. do 26. februára 2022 bude vykonávať odpočet stavu elektromerov. V prípade neprítomnosti zanechajte fotografiu elektromeru na viditeľnom mieste.


Duálna akadémia, Súkromná stredná odborná škola automobilová sídliaca v Devínskej Novej Vsi pozýva žiakov posledných ročníkov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 12. februára 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hodiny. Prítomní budú aj zástupcovia spolupracujúcich zamestnávateľov, ako napríklad Volkswagen Slovakia, od ktorých sa dozviete viac o výhodách štúdia na tejto škole. Ďalšie informácie získate na webovej stránke dualnaakademia.sk alebo na telefónnom čísle 0907  649 516.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 10. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja plánuje prísť očkovať do kultúrneho domu v stredu 23. februára približne od 13,00 hodiny na 2 hodiny podľa záujmu obyvateľov.


Západoslovenská ditribučná a.s. oznamuje občanom, že od 9. do 26. februára 2022 bude vykonávať odpočet stavu elektromerov. V prípade neprítomnosti zanechajte fotografiu elektromeru na viditeľnom mieste.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že do 10. februára neordinuje. Zastupuje doktor Nenovský

v utorok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod

v stredu v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

vo štvrtok v Lábe od 10,00 do 15,00 hod


Duálna akadémia, Súkromná stredná odborná škola automobilová sídliaca v Devínskej Novej Vsi pozýva žiakov posledných ročníkov základných škôl a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v sobotu 12. februára 2022 v čase od 9:00 do 12:00 hodiny. Prítomní budú aj zástupcovia spolupracujúcich zamestnávateľov, ako napríklad Volkswagen Slovakia, od ktorých sa dozviete viac o výhodách štúdia na tejto škole. Ďalšie informácie získate na webovej stránke dualnaakademia.sk alebo na telefónnom čísle 0907  649 516.


Oznamujeme občanom, že stojisko BIO ODPADU bude v sobotu 5. februára 2022 zatvorené.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 7. do 10. februára nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský

v pondelok v Lábe od 8,00 do 12,00 hod

v utorok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod

v stredu v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

vo štvrtok v Lábe od 10,00 do 15,00 hod


 

Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 7. do 10. februára nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský

v pondelok v Lábe od 8,00 do 12,00 hod

v utorok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod

v stredu v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

vo štvrtok v Lábe od 10,00 do 15,00 hod.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

jaternice, krvavnice po 5,00 €

držková polievka po 4,00 €

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky  po 6,00 €


Mäso - údeniny oznamuje svojím zákazníkom, že zajtra 3. februára bude predajňa otvorená od 9,30 do 12,00 hod a od 16,00 do 18,00 hod.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 3. februára sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 7. do 10. februára nebude ordinovať. Zastupuje doktor Nenovský:

v pondelok v Lábe od 8,00 do 12,00 hod

v utorok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod

v stredu v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

vo štvrtok v Lábe od 10,00 do 15,00 hod


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách oznamuje občanom, že z personálnych dôvodov (ochorenie pracovníčok dokladov na Covid-19) nebude na oddelení dokladov odo dňa 2. februára 2022 až do odvolania zabezpečený príjem žiadostí na vybavenie dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz a cestovný pas), pričom žiadosť na vybavenie uvedených dokladov si občania môžu podať na ktoromkoľvek oddelení dokladov Policajného zboru v rámci SR. Najbližšie oddelenie dokladov sa nachádza na Okresnom riaditeľstve PZ v Senici a v Bratislave. Výdaj už vyhotovených dokladov je aj naďalej zabezpečený na tunajšom pracovisku.


Stratili sa pánske dioptrické okuliare. Kto by ich našiel, žiadame o odovzdanie na Obecnom úrade. Odmena istá.


Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom na uliciach:

Kováčska

Nad potokom

Nový rad

Košiarska

že od 9,00 hodiny do odstránenia poruchy im nepotečie voda.


HB mäso do 10:45 hod predáva hovädzie a bravčové mäso a mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka po 4,00 € 

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky po 6,00 €


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 22. januára do 9. februára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Doktor Houndjo upozorňuje, že berie len objednaných pacientov.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 24. - 27. januára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská ambulancia doktor Száz v Stupave.


Firma Slomatec s.r.o. v Devínskej Novej Vsi  prijíma operátorov výroby na  3 a 4-zmennú prevádzku. Základná mzda od 812 EUR + mesačné prémie do výšky 150 EUR, 13. Plat, stravné a cestovné príplatky nad rámec zákona, vianočné odmeny, podiel na zisku spoločnosti.

Zároveň hľadáme kandidátov na pozíciu údržbár, merací technik, špecialista pre BOZP a environment, nákupca. Firma ponúka motivujúce finančné ohodnotenie a veľa iných benefitov. Viac informácií na telefónnom čísle: 0910 670 520 alebo cez inzerciu na Profesii.


Oznamujeme občanom, že v Lábe je otvorené mobilné odberové miesto v unimobunke vedľa obecného úradu. Otváracie hodiny sú vo štvrtok od 8,00 do 18,00 hod a v nedeľu od 8:00 do 18:00 hod. Testy vykonávajú aj bez objednania. Cena AG testu je od 7,00 €. Robia aj PCR testovanie.


Matričný úrad v Zohore oznamuje občanom, že v pondelok 24 januára 2022 bude zatvorený.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 22. januára do 9. februára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Doktor Houndjo upozorňuje, že berie len objednaných pacientov.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 24. - 27. januára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská ambulancia doktor Száz v Stupave.


Firma Slomatec s.r.o. v Devínskej Novej Vsi  prijíma operátorov výroby na  3 a 4-zmennú prevádzku. Základná mzda od 812 EUR + mesačné prémie do výšky 150 EUR, 13. Plat, stravné a cestovné príplatky nad rámec zákona, vianočné odmeny, podiel na zisku spoločnosti.

Zároveň hľadáme kandidátov na pozíciu údržbár, merací technik, špecialista pre BOZP a environment, nákupca. Firma ponúka motivujúce finančné ohodnotenie a veľa iných benefitov. Viac informácií na telefónnom čísle: 0910 670 520 alebo cez inzerciu na Profesii.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.

Pre vaše  perie  prídu  priamo až k vám domov a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne číslo 0905 267 750. Kto dnes zavolá na telefónne číslo  dostane  ku objednávke darček  zdarma.


Oznamujeme občanom, že od štvrtka 20. januára 2022 sa otvára mobilné odberové miesto v unimobunke vedľa obecného úradu v Lábe. Otváracie hodiny v dňoch štvrtok a nedeľa 8:00-18:00 hod. Testy vykonávajú aj bez  objednania. Cena AG testu bude 7,00 €. Robia aj PCR testovanie.


HB mäso bude dnes do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok špic po 2,88 €

šunková saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky  po 6,00 €


Oznamujeme občanom, že očkovanie dnes v kultúrnom dome začne skorej už od 14,30 hod.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 22. januára do 9. februára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Doktor Houndjo upozorňuje, že berie len objednaných pacientov.


Detská ambulancia doktor Salčík oznamuje, že v dňoch 24. - 27. januára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude detská ambulancia doktor Száz v Stupave.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok špic po 2,88 €

šunková saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky  po 6,00 €


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že od 22. januára do 9. februára 2022 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Doktor Houndjo upozorňuje, že berie len objednaných pacientov.


Oznamujeme občanom, že v stredu 19. januára príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer 1., 2. aj 3. dávkou. Na 3. dávku budú uprednostňovať seniorov.


Oznamujeme občanom, že zamestnanci Obecného úradu budú v piatok 14. januára vyvážať z pred rodinných a bytových domov vianočné stromčeky. Stromčeky musia byť zbavené všetkých vianočných ozdôb.

Taktiež je možnosť odviezť vianočné stromčeky do stojiska BIO odpadu pri čističke odpadových vôd v sobotu od 10,00 do 14,00 hodiny.


Externé doručovateľské firmy žiadajú občanov, ktorí nemajú označené svoje domy orientačnými číslami domov, aby si ich označili a zabezpečili si schránky na doručovanie písomností.


Oznamujeme občanom, že v stredu 19. januára príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer 1., 2. aj 3. dávkou. Na 3. dávku budú uprednostňovať seniorov.

Pre urýchlenie procesu očkovania sa môžete dopredu prihlásiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore na tel. č. 02/65961 120, 65961 122, ale nie je to podmienkou.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude zajtra o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2- minútovým stálym tónom.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčový bok špic po 2,88 €

šunková saláma po 4,44 €

hovädzie predné po 6,50 €

mleté oškvarky po 6,00 €


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 13. januára sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Vážení občania, od plynofikácie ubehlo 20 rokov a 90% obyvateľov nemá vykonanú revíziu vonkajších rozvodov plynu, od hlavného uzáveru, po všetky plynové spotrebiče. Každý majiteľ domu by mal udržiavať plynové rozvody v dobrom technickom stave. Na základe toho vás v najbližších dňoch budú osobne a telefonicky kontaktovať pracovníci Revíznej spoločnosti Slovensko u ktorých si môžete objednať revízie plynových rozvodov až po spotrebiči. Je na každého uvážení, či využije tieto služby.


Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Zohor oznamuje svojim členom, že riadne vyplnené úlovkové lístky treba odovzdať do schránky na rybárskom dome v Zohore.


Stratil sa mobil, pre nálezcu odmena 300 €. Informácie na obecnom úrade.


 

Lekáreň v Zohore oznamuje svojim zákazníkom, že v stredu 29.12. bude z technických príčin otvorená v čase od 9:30 do 11:00 a od 14:00 do 17: hod.


Farnosť Zohor oznamuje občanom, že zabezpečilo Betlehemské svetlo, ktoré si môžete zobrať do svojich príbytkov v piatok 24. decembra po rannej sv. omši.


Oznamujeme občanom, že od piatka 24. decembra od 8,30 sa otvára ľadové ihrisko v multifunkčnom športovom ihrisku. Prevádzkové hodiny sú vyvesené na internetovej stránke obce a na informačnej tabuli pri ľadovom ihrisku.

Vstup na ľadovú plochu je v režime OP. Maximálny počet osôb na ľade je 30.


Pekáreň Healthy line na Obchodnej ulici vám prináša darček v podobe 30 percentnej zľavy na všetok náš sortiment. Trvanie akcie je do piatka 24.12.. Príďte si nakúpiť všetko s 30 percentnou zľavou.


Oznamujeme občanom, že stojisko na zber bio odpadu pri čističke odpadových vôd bude v sobotu 25.12.2021 a 1.1.2022 zatvorené.


Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. decembra bude Obecný úrad zatvorený.

Ďalej oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude od 23. decembra do 7. januára zatvorený.


HB mäso bude zajtra od 8:15 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

jaternice po 5,00 €

hovädzie polievkové po 3,50 €

bravčový bok s kosťou po 2,88 €

údené mäso po 6,00 €


Pekáreň Healthy line na Obchodnej ulici vám prináša darček v podobe 30 percentnej zľavy na všetok náš sortiment. Trvanie akcie je od pondelka 20.12. do piatka 24.12.. Prídite si nakúpiť všetko s 30 percentnou zľavou.


Oznamujeme občanom, že v stredu 22. decembra 2021 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapry.


Oznamujeme občanom, že stojisko na zber bio odpadu pri čističke odpadových vôd bude v sobotu 25.12.2021 a 1.1.2022 zatvorené.


Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. decembra bude Obecný úrad zatvorený.

Ďalej oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude od 23. decembra do 7. januára zatvorený.


Zubná ambulancia doktorka Sobolíková oznamuje svojim pacientom, že od 20. decembra do 7. januára neordinuje. Bolestivé prípady ošetrí zubná pohotovosť, ktorá bude vypísaná na poštovej schránke zubnej ambulancie.


Pekáreň Healthy line na Obchodnej ulici vám prináša darček v podobe 30 percentnej zľavy na všetok náš sortiment. Trvanie akcie je od pondelka 20.12. do piatka 24.12.. Prídite si nakúpiť všetko s 30 percentnou zľavou.


Oznamujeme občanom, že v stredu 22. decembra 2021 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapry.


Oznamujeme občanom, že stojisko na zber bio odpadu pri čističke odpadových vôd bude v sobotu 25.12.2021 a 1.1.2022 zatvorené.


Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. decembra bude Obecný úrad zatvorený.

Ďalej oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude od 28. decembra do 7. januára zatvorený.


Oznamujeme občanom, že od soboty začnú poslanci Obecného zastupiteľstva roznášať po obci kalendáre na rok 2022.


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 18. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 18. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny, nakoľko budú jazdiť dve smetiarske autá.


Predajca vianočných stromčekov Vás pozýva v sobotu na trhovisko, kde bude predávať čerstvo rezané kaukazské jedle – výška od 160 cm do 210 cm za 30 €.


Firma Dobrý Ježko, lokálny pestovateľ ovocia z Dunajskej Lužnej v rámci akcie “Priamo do Vášho mesta” bude v sobotu dňa 18. decembra od 6:00 - 12:00 predávať pred kultúrnym domom ovocie dopestované na Slovenku. V ponuke máme jablká na uskladnenie, prémiové jablká, ovocné šťavy, jablkové chipsy a daľšie produkty.

Dobrý Ježko, nesieme zdravé dobroty.


Oznamujeme občanom, že v pondelok 20. decembra príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer, prípadne Johnson&Johnson 1., 2. aj 3. dávkou.

3. dávku budú podávať iba seniorom nad 60 rokov, stačí aby mali pozývací e-mail, alebo SMS. Zaočkovaných MODERNOU preočkovávať nebudú.

Pre urýchlenie procesu registrácie sa môžete prihlásiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore na tel. č. 02/65961 120, 65961 122, ale nie je to podmienkou.


Zubná ambulancia doktorka Sobolíková oznamuje svojim pacientom, že od 20. decembra do 7. januára neordinuje. Bolestivé prípady ošetrí zubná pohotovosť, ktorá bude vypísaná na poštovej schránke zubnej ambulancie.


Oznamujeme občanom, že v stredu 22. decembra 2021 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapry.


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 18. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 18. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny, nakoľko budú jazdiť dve smetiarske autá.


Oznamujeme občanom, že v pondelok 20. decembra príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer, prípadne Johnson&Johnson 1., 2. aj 3. dávkou.

3. dávku budú podávať iba seniorom nad 60 rokov, stačí aby mali pozývací e-mail, alebo SMS. Zaočkovaných MODERNOU preočkovávať nebudú.

Pre urýchlenie procesu registrácie sa môžete prihlásiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore na tel. č. 02/65961 120, 65961 122, ale nie je to podmienkou.


Zubná ambulancia doktorka Sobolíková oznamuje svojim pacientom, že od 20. decembra do 7. januára nebude neordinovať. Bolestivé prípady ošetrí zubná pohotovosť, ktorá bude vypísaná na poštovej schránke zubnej ambulancie.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 16. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. decembra 2021 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Program je vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 18. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 18. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny, nakoľko budú jazdiť dve smetiarske autá.


Oznamujeme občanom, že v pondelok 20. decembra príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer, prípadne Johnson&Johnson 1., 2. aj 3. dávkou.

3. dávku budú podávať iba seniorom nad 60 rokov, stačí aby mali pozývací e-mail, alebo SMS.

Zaočkovaných MODERNOU preočkovávať nebudú.

Pre urýchlenie procesu registrácie sa môžete prihlásiť počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore na tel. č. 02/65961 120, 65961 122, ale nie je to podmienkou.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že do 17. decembra neordinuje. Zastupuje Dr. Nenovský nasledovne:

Streda v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

Štvrtok v Lábe od 10,00 do 16,00 hod

Piatok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod


HB mäso bude zajtra od 8:15 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

jaternice po 5,00 €

hovädzie polievkové po 3,50 €

bravčový bok s kosťou po 2,88 €


Predajca vianočných stromčekov Vás pozýva v stredu a v sobotu na trhovisko, kde bude predávať čerstvo rezané kaukazské jedle – výška od 160 cm do 210 cm za 30 €.


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 16. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. decembra 2021 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Program je vyvesený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.


Upozorňujeme občanov, že vývoz smetných nádob na komunálny odpad všetkých intervalov bude v sobotu 18. decembra a nie v pondelok ako obvykle. Preto žiadame občanov, aby všetky smetné nádoby boli v sobotu 18. decembra pripravené na výsyp ráno od 6,00 hodiny, nakoľko budú jazdiť dve smetiarske autá.


Oznamujeme občanom, že v stredu 22. decembra 2021 od 9,00 do 12,00 budú pri požiarnej zbrojnici predávať živé kapry.


Doktorka Slobodová oznamuje občanom, že od 13. do 17. decembra neordinuje. Zastupuje Dr. Nenovský nasledovne:

Utorok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod

Streda v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod

Štvrtok v Labe od 10,00 do 16,00 hod

Piatok v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 16. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zohore, ktoré sa bude konať v piatok 17. decembra 2021 o 08.00 hod na Obecnom úrade v Zohore.


Vážení občania,

Najkrajšie sviatky v roku klopú na dvere a vy stále neviete, čo kúpiť svojim blízkym? Darujte im pod stromček darčekovú kartu Bory Mall. Stačí ju nabiť v hodnote od 10 do 250 eur a Vianoce máte vybavené. Ten najlepší darček je predsa ten, ktorý si každý vyberie sám. Oblečenie, topánky, mobil či kniha, to všetko si môžu vaši blízky kúpiť za darčekovú kartu v nákupnom centre Bory Mall. Tak neváhajte a objednajte ju jednoducho cez stránku borymall.sk. Kuriér kartu bezpečne doručí až k vám domov. Bory Mall Vám želá krásne sviatky.


Doktorka Slobodová oznamuje svojim pacientom, že od 13. do 17. decembra nebude ordinovať. Zastupuje Dr. Nenovsky nasledovne:

PONDELOK: v Lábe od 8,00 do 13,00 hod.

UTOROK:     v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod.

STREDA:      v Plaveckom Štvrtku od 12,00 do 17,00 hod.

ŠTVRTOK:    v Lábe od 10,00 do 16,00 hod.

PIATOK:       v Plaveckom Štvrtku od 7,00 do 12,00 hod.


Miestna ľudová knižnica oznamuje svojim čitateľom, že ešte v piatok 10. decembra si môžete prísť vypožičať knihy formou Cez okienko. Potom bude knižnica otvorená až v novom roku 2022.


Predajca vianočných stromčekov Vás pozýva v sobotu na trhovisko, kde bude predávať čerstvo rezané kaukazské jedle – výška od 160 cm do 210 cm za 30 €.


 

Miestna ľudová knižnica oznamuje svojim čitateľom, že ešte v stredu 8. decembra a piatok 10. decembra si môžete prísť vypožičať knihy formou Cez okienko. Potom bude knižnica otvorená až v novom roku 2022.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

hovädzie polievkové po 3,50 €

šunková saláma po 4,44 €

bravčové karé s kosťou po 3,66 €


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

bravčové stehno bez kosti po 2,99 €

jaternice, krvavnice po 5,00 €

hovädzie polievkové po 3,50 €

bravčové karé s kosťou po 3,66 €


Upozorňujeme občanov, že vo štvrtok 2. decembra sa uskutoční vývoz vytriedeného papiera.

Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný papierový odpad v modrých nádobách vyložili vo štvrtok pred svoje rodinné a bytové domy.


Haló,haló,

Mikuláš so svojimi pomocníkmi si aj tento rok pripravil pre všetky deti donáškovú službu balíčkov v našej dedine. Očakávať ho môžete v nedeľu 5. decembra o 14:30 v lokalite Belhaus a o 15:00 sa vydá na cestu po obci od obecného úradu smerom na ulice Borinská, Nevädzová, Muškátová, Dolná, Kováčska, Domkárska, Kvetná, časť Staničnej, Struhárová, bytovky Staničná, časť Hviezdoslavovej, Železničiarska, Struhárová, Záhradná, posledná časť Hviezdoslavovej, Na dieloch, Lábska, kultúrny dom, Na trávnikoch a Nám.1. mája. Mapku trasy Mikuláša si môžete pozrieť na nástennej tabuli pred obecným úradom alebo v predajni Záhrada Zuzana.
Mikuláš so svojimi pomocníkmi nebude zastavovať, pôjde po vyznačenej trase, pretože toho má veľa. Kde sa v daný moment bude nachádzať sledujte na fb stránke Zohor dobré miesto pre život, alebo budete počuť zvuk roľničiek.
Každý kto ho príde na ceste pozdraviť, dostane od neho darček.Príďte sa pozrieť a nezabudnite na rúško a dobrú náladu.


Bratislavská integrovaná doprava oznamuje občanom, že od 12. decembra dochádza k zmene cestovných poriadkov prímestských autobusov. Grafikony prímestských liniek si môžete pozrieť na internetovej stránke obce.


Vinotéka Zohor oznamuje občanom, že počas lockdownu bude predávať cez okienko utorok až sobotu od 16,00 do 19,00 hod.


Predajňa Mäso údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), klobásky k vianočným sviatkom a ďalej vám oznamuje, že si môžete objednať obložené chlebíčky a obložené misy na Silvestra. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 636 737 alebo v predajni na Nám. Mládeže 3.


Firma Dobrý Ježko, lokálny pestovateľ ovocia z Dunajskej Lužnej v rámci akcie “Priamo do Vášho mesta” bude v sobotu od 6:00 - 12:00 predávať pred kultúrnym domom ovocie dopestované na Slovenku. V ponuke jablká na uskladnenie, prémiové jablká, ovocné šťavy a jablkové chipsy.


Vinotéka Zohor oznamuje občanom, že počas lockdownu bude predávať cez okienko utorok až sobotu od 16,00 do 19,00 hod.


Predajňa Mäso údeniny ponúka možnosť objednať si údené mäso (krkovička, karé, stehno), klobásky k vianočným sviatkom a ďalej vám oznamuje, že si môžete objednať obložené chlebíčky a obložené misy na Silvestra. Bližšie informácie na tel.č.: 0911 636 737 alebo v predajni na Nám. Mládeže 3.


Milé deti, milí rodičia, máme pre vás prekvapenie a dobrú správu. Do našej obce Zohor prvýkrát zavíta vianočná pošta, prostredníctvom ktorej vám Ježiško pošle list s prekvapením priamo domov. V obci sa už nachádzajú jeho pomocníci, ktorí čakajú na vaše listy a kresbičky. Pripravte si svoje perá a farbičky, aby ste to stihli do Vianoc !

Ako sa zapojiť? 

Napíšte list Ježiškovi, určite sa poteší aj nakreslenému obrázku.

Na obálku napíšte VIANOČNÁ POŠTA ZOHOR, aby sme vedeli poštu odovzdať Ježiškovi.
Obálku odovzdajte do 26.11.2021  (vrátane) do  Vianočnej schránky, ktorú nájdete   v Miestnej ľudovej knižnici Zohor počas jej otváracích hodín.

Pozor, k listu je potrebné priložiť vypísaný a podpísaný súhlas s menom a adresou, ktorý nájdete taktiež v knižnici. 

Ježiško odpovie na každý list a priloží malý darček. 

Podujatie organizuje Materské centrum Motýlik v spolupráci s obcou Zohor.


Oznamujeme občanom, že v stredu 24. novembra príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer, prípadne Johnson&Johnson 1., 2. aj 3. dávkou.

3. dávku budú podávať iba seniorom nad 60 rokov, stačí aby mali pozývací e-mail, alebo SMS.

Zaočkovaných MODERNOU preočkovávať nebudú.


HB mäso bude zajtra od 8:30 do 10:45 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

domáca pašteka 350gr. po 1,99 €

hovädzie polievkové po 3,50 €

bravčové kare s kosťou po 3,66 €


Oznamujeme občanom, že v stredu 24. novembra príde do našej obce výjazdová očkovacia služba Bratislavského samosprávneho kraja. Očkovanie bude prebiehať v kultúrnom dome približne od 15,30 hodiny, vakcínou Pfizer, prípadne Johnson&Johnson 1., 2. aj 3. dávkou.

3. dávku budú podávať iba seniorom nad 60 rokov, stačí aby mali pozývací e-mail, alebo SMS.

Zaočkovaných MODERNOU preočkovávať nebudú.


Oznamujeme občanom, že z technických príčin bude matričný úrad v piatok 19. novembra zatvorený.


Upozorňujeme občanov, že v piatok 19. novembra sa uskutoční vývoz vytriedeného plastu, ktorý sa zbiera do žltých vriec. Žiadame preto občanov, aby svoj vyseparovaný plastový odpad v žltých vreciach vyložili v piatok pred svoje rodinné a bytové domy.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt.

Perú antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre vaše  perie  prídu  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a prídu až  k vám domov. Kto dnes zavolá na telefónne číslo dostane darček ku objednávke zdarma.


Spoločnosť v Lozorne hľadá pracovníkov do výroby so zabezpečenou dopravou aj z našej obce. Ponuka je vhodná pre mužov i ženy, pracujete na 3 zmeny, no stále máte voľné víkendy. Výška zárobku je od 1000 € mesačne. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na 0950 103 228.


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v utorok 16. novembra budú bez dodávky elektriny v čase od 08:30 hod do 15:15 hod nasledovné ulice:.

BRATISLAVSKÁ

CINTORÍNSKA

KOSTOLNÁ

MLYNSKÁ

NA RIADKOCH

NA TRÁVNIKOCH

NA ZÁHUMNÍ

NAM 1.MÁJA

NAM MLÁDEŽE č. 13 až 23

STUPAVSKÁ


Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že vo štvrtok 18. novembra budú bez dodávky elektriny v čase od 08:00 hod do 11:30 hod nasledovné ulice:

DOMKÁRSKA č. 19

KOVÁČSKA č. 23,27,29,31

KOŠIARSKA

LÁBSKA č. 4,6,8,10,12,14,16

NAPASIENKOCH

NAD POTOKOM

NOVÝ RAD

OBCHODNÁ č. 2,4,8,10,12

POŽIARNICKÁ

ŠKOLSKÁ


Vážení rodičia, z dôvodu prerušenia dodávky elektrickej energie zo strany Západoslovenskej distribučnej  bude dňa 18. novembra po dohode so zriaďovateľom materská škola zatvorená.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt.

Perú antibakteriálne zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny,  vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.Pre vaše  perie  prídu  priamo  až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a prídu až  k vám domov. Kto dnes zavolá na telefónne číslo dostane darček ku objednávke zdarma. 


Futbalový klub Zohor pozýva občanov na futbalový zápas, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. novembra. Hrajú Karlova Ves s Obecným športovým klubom Láb o 13,30 hodine. O občerstvenie je postarané.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Oznamujeme občanom, že na základe pokynov Okresného úradu odboru krízového riadenia, bude dnes o 12,00 hodine vykonané preskúšanie sirén 2- minútovým stálym tónom.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 12. novembra o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Program je vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.


Futbalový klub Zohor pozýva občanov na  futbalový zápas, ktorý sa uskutoční v sobotu 13. novembra. Hrajú Karlova Ves s Obecným športovým klubom Láb o 13,30 hodine. O občerstvenie je postarané.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Starosta obce Zohor pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v piatok 12. novembra o 8,00 hod na Obecnom úrade v Zohore. Program je vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Kvetinárstvo Viera na Kováčskej ulici oznamuje zmenu otváracej doby. Nové otváracie hodiny sú od 9,00 do 17,00 hodiny.


Okresný úrad Malacky oznamuje občanom, že v stredu 10. novembra 2021 od 11.00 hod budú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Okresný úrad Malacky a Katastrálny úrad Malacky z technických príčin zatvorené.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Čistiareň peria Malacky ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perú antibakteriálne, zaparujú, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Šijú paplóny, periny, vankúše a rôzne rozmery podľa Vašich požiadaviek. Na výber ponúkajú rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality. Pre vaše perie prídu priamo až k vám domov a z domu to zadarmo odvezú a hotové výrobky Vám domov dovezú stačí zavolať na telefóne  číslo  0905 267 750 a prídu až k vám. Kto dnes zavolá na telefónne číslo  dostane k objednávke darček  zdarma.


Okresný úrad Malacky oznamuje občanom, že v stredu 10. novembra 2021 od 11.00 hod budú Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky, Okresný úrad Malacky a Katastrálny úrad Malacky z technických príčin zatvorené.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Občianske združenie A proč né? oznamuje, že tento rok Strašidelná škola nebude, lebo v sobotu 6. novembra 2021 od 17,30 hod sa so strašidlami stretnete na Dolnej ulici od OcÚ po Floriána.

Preto všetkých malých aj veľkých pozývajú, aby si lampiónmi prišli posvietiť na strašidlá z Dolnej.

Odvážnych čaká sladká odmena a teplý čajík, či varené vínko.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.
Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 4. novembra bude stavebný úrad zatvorený.


Občianske združenie A proč né? oznamuje, že tento rok Strašidelná škola nebude, lebo v sobotu 6. novembra 2021 od 17,30 hod sa so strašidlami stretnete na Dolnej ulici od OcÚ po Floriána.

Preto všetkých malých aj veľkých pozývajú, aby si lampiónmi prišli posvietiť na strašidlá z Dolnej. Odvážnych čaká sladká odmena a teplý čajík, či varené vínko.


Milí občania,

už zajtra otvára Kaufland v Bratislave nový obchodný dom Kaufland Bory. Pod jednou strechou tu nájdete čerstvosť, pestrosť a kvalitu za skvelé ceny. Je tu pre vás aj úžasná otváracia akcia. Prvých 2000 zákazníkov, ktorí nakúpia v Kauflande Bory v deň otvorenia nad 30 eur, získa 5-eurovú poukážku na ďalší nákup. A v Bratislave sa už čoskoro môžete tešiť aj na nový Kaufland Danubia. Hurá na moderné nákupy!      

Zároveň do oboch nových obchodných domov Kaufland Bory a Danubia hľadá spoločnosť kolegov a kolegyne na rôzne pracovné pozície. Ak hľadáte prácu, pridajte sa k spokojným zamestnancom spoločnosti Kaufland. Viac informácií nájdete na stránke kariera bodka kaufland sk.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


HB mäso bude zajtra od 8:15 do 11:00 hod predávať hovädzie a bravčové mäso a  mäsové výrobky v akciových cenách.

V ponuke:

držková polievka po 4,00 €

hovädzie polievkové po 3,50 €

bravčové stehno bez kosti po 2,99 €


Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Malackách oznamuje občanom, že v poslednom období eviduje zvýšený nárast krádeží náhrobných kameňov a predmetov uložených na pietnych miestach na cintorínoch. Žiadajú občanov, aby v prípade zistenia vyššie uvedenej podozrivej činnosti ihneď kontaktovali políciu na čísle 0961 513 705 alebo na linke 158.


Milí občania, Divadelný spolok Šáchor pod záštitou p. starostu obce Zohor Vás pozýva na 5. ročník, festivalu ochotníckych divadiel  T R A K T É R prvé predstavenie s názvom DZJÉRA DO SVJETA v podaní trnavského divadla Na Trakoch sa uskutoční v sobotu 13. novembra 2021 v kultúrnom dome o 19:00 hodine, vstupne 5 €.

Vstupenky je možné zakúpiť 1 hodinu pred vystúpením v kultúrnom dome. Predpredaj lístkov a program festivalu je uvedený na stránkach obce Zohor a Divadla Šáchor.

Celý festival sa koná v režime KOMPLET ZAOČKOVANÝ nakoľko sa Malacký okres nachádza v Bordovej farbe. Na všetkých predstaveniach je potrebné nosiť RESPIRATOR.


Na stanici sa našli dioptrické okuliare. Sú odložené v lekárni.


Začína sa cvičiť od 2. novembra pilates utorky a štvrtky od 19,00 hod v telocvični.


Futbalový klub Zohor pozýva občanov na  futbalové zápasy, ktoré sa uskutočnia v sobotu 30. a v nedeľu 31. októbra. V sobotu hrajú mladšia prípravka mini turnaj so začiatkom o 10,00 hod. V nedeľu hrajú Karlova Ves s ŠK Svätý Jur o 14,00 hodine. O občerstvenie je postarané.


Na stanici sa našli dioptrické okuliare. Sú odložené v lekárni.


Ortopedická ambulancia doktor Houndjo oznamuje svojim pacientom, že vo štvrtok a v piatok 28. a 29. októbra nebude ordinovať. Žiada pacientov, aby sa objednávali na telefónnom čísle 0917 566 813 iba cez sms správy.


Začína sa cvičiť od 2. novembra pilates utorky a štvrtky od 19,00 hod v telocvični.


Vážení občania,

hľadáte prácu v stabilnej spoločnosti, ktorej záleží na zamestnancoch? Pridajte sa k spokojným zamestnancom spoločnosti Kaufland. Aktuálne hľadá spoločnosť kolegov a kolegyne na rôzne pracovné pozície do novej predajne Bratislava Bory. Neváhajte, uchádzajte sa o prácu už teraz a budujte si kariéru v medzinárodnej spoločnosti Kaufland, ktorá ponúka svojim zamestnancom nástupnú mzdu od 960 EUR s garanciou ročného nárastu mzdy počas ďalších štyroch rokov, stabilitu a širokú škálu benefitov. Pošlite svoj životopis ešte dnes. Viac informácií nájdete na stránke kariera bodka kaufland sk.


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie