Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

vod  Život v obci  Rozpis využitia ľadovej plochy

Rozpis využitia ľadovej plochy

Informácie ohľadom využívania ľadovej plochy:

  • ľadová plocha sa dá rezervovať maximálne na 1,5 hod. pre jednu skupinu;
  • každá skupina po použití ľadovej plochy túto upraví odhŕňačmi snehu;
  • obec nezodpovedá za odložené veci v celom areáli MŠA;
  • v celom areáli majiteľ MŠA ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečie;
  • treba dodržiavať pokyny správcu MŠA a prevádzkový poriadok MŠA.
  • prevádzkový poriadok

 

19.02.2018 - 25.02.2018

8. týždeň

2. vyhotovenie

     19.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 22.02.2018 23.02.2018 24.02.2018 25.02.2018
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:00  15              
30
45 Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami

Minarovič Lozorno

Vstup
bez hokejok 
00
9:00 15
30
45
00
10:00 15 Vstup
s hokejkami
Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
Vstup
bez hokejok
Granec Zohor
30
45
00
11:00 15
30
45 Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
00
12:00 15
30 Vstup
s hokejkami 
45
00
13:00 15  Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
ZŠ Dufková Vstup
bez hokejok
30
45 ZŠ Bukovínová
00
14:00 15
30
45 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
00
15:00 15 Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
bez hokejok
00  Vstup
s hokejkami
16:00 15 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
s hokejkami 
00  
17:00 15 hokejbalisti Zohor
30    
45 Vstup
s hokejkami
Matlovič Zohor 
00
18:00 15 Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok
Vstup
bez hokejok
Gerthofer Zohor
30
45 Mifkovič Zohor
00
19:00 15     Vstup
bez hokejok
 
30  
45  
00

Samochin Zohor

Houdek Vysoká pri Morave 

Šenkár Zohor

20:00 15 KENE Bratislava Vstup
bez hokejok
30 Klubník Plavecký Štvrtok
45
00
21:00 15
30                        
45  
00

 

26.02.2018 - 04.03.2018

9. týždeň

1. vyhotovenie

     26.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 01.03.2018 02.03.2018 03.03.2018 04.03.2018
Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa
8:00  15              
30
45 Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami

Minarovič Lozorno

Vstup
bez hokejok 
00
9:00 15
30
45
00
10:00 15 Vstup
s hokejkami
Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
Vstup
bez hokejok
Granec Zohor
30
45
00
11:00 15
30
45 Vstup
bez hokejok
 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok 
00
12:00 15
30 Vstup
s hokejkami 
45
00
13:00 15  Vstup
s hokejkami
 Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
ZŠ Dufková Urbanič Bratislava
30
45 ZŠ Bukovínová
00
14:00 15
30
45 Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok 
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
00
15:00 15 Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
bez hokejok
00  Vstup
s hokejkami
16:00 15 Vstup
bez hokejok
Vstup
s hokejkami
Vstup
bez hokejok
30
45 Vstup
s hokejkami 
00  
17:00 15 hokejbalisti Zohor
30    
45 Vstup
s hokejkami
Šenkár Zohor
00
18:00 15 Vstup
s hokejkami 
Vstup
bez hokejok
Vstup
bez hokejok
Gerthofer Zohor
30
45 Mifkovič Zohor
00
19:00 15     Vstup
bez hokejok
 
30  
45  
00

Samochin Zohor

Houdek Vysoká pri Morave 

Matlovič Zohor 

20:00 15 KENE Bratislava Vstup
bez hokejok
30 Klubník Plavecký Štvrtok
45
00
21:00 15
30                        
45  
00
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie