Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2012

Zverejnené objednávky 2012

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové číslo Dodávateľ Popis Zverejnená dňa
pdf-icon16x16
58/2012 Regionálne noviny MALACKO Uverejnenie inzerátu
18.12.2012
pdf-icon16x16
57/2012 Malacky Auto, s.r.o.
Osobné motorové vozidlo
18.12.2012
pdf-icon16x16
56/2012 Bau3Mex a. s. Práce na stavbe
04.12.2012
pdf-icon16x16
55/2012 ZSE, a. s.
Vytýčenie sietí 04.12.2012
pdf-icon16x16
54/2012 EUROPROJEKT a TENDER, s.r.o.
Vypracovanie monitorovacej správy 03.12.2012
pdf-icon16x16
53/2012 THT Slovensko, spol. s r.o.
Tovar 28.11.2012
pdf-icon16x16
52/2012 Stanislava Kollárová
Výstrojné súčiastky
28.11.2012
pdf-icon16x16
51/2012 Kníhtlač Gerthofer
Vyhotovenie pamätného listu
28.11.2012
pdf-icon16x16
50/2012 ASTOR Slovakia, s.r.o.
Zaradenie obce Zohor do ročenky
28.11.2012
pdf-icon16x16
49/2012 Zámočníctvo - Libor Matlovič
Mreže na budovu
28.11.2012
pdf-icon16x16
48/2012 APRO Záhradné centrum s.r.o.
Dreviny 31.10.2012
pdf-icon16x16
47/2012 A.S.A. Slovensko
Kontajner 28.11.2012
pdf-icon16x16
46/2012 Data Online, s.r.o. Premiestnenie centrálneho uzla 19.10.2012
pdf-icon16x16
45/2012 Data Online, s.r.o. Rekonfigurácia internej infraštruktúry 19.10.2012
pdf-icon16x16
44/2012 BVS Vytýčenie sietí 18.10.2012
pdf-icon16x16
43/2012 Bau3Mex a. s. Práce na stavbe 18.10.2012
pdf-icon16x16
42/2012 GEOŠ - g.k. s.r.o. Zameranie Dolná ul. 18.10.2012
pdf-icon16x16
41/2012 GEOŠ - g.k. s.r.o. Zameranie Poľná ul. 18.10.2012
pdf-icon16x16
40/2012 GEOŠ - g.k. s.r.o. Zmeranie Železničiarska ul. 18.10.2012
pdf-icon16x16
39/2012 GEOŠ - g.k. s.r.o. Zameranie chodník Na pasienkoch 18.10.2012
pdf-icon16x16
38/2012 Telekom Vytýčenie sietí 18.10.2012
pdf-icon16x16
37/2012 ZSE Vytýčenie sietí 18.10.2012
pdf-icon16x16
36/2012 SPP Vytýčenie sietí 18.10.2012
pdf-icon16x16
35/2012 MIHOK výstavba TKR Výkopové a ostatné práce 12.10.2012
pdf-icon16x16
34/2012 Miroslav Mifkovič
Čerpadlo na PČS ČOV
05.10.2012
pdf-icon16x16
33/2012 GreMi KLIMA, s.r.o. Práce pri vyberaní filtrov
04.10.2012
pdf-icon16x16
32/2012 Kominárstvo Masarovič Inštalácia komínovej vložky a revízia komína
24.09.2012
pdf-icon16x16
31/2012 SKANSKA SK, a.s. Oprava chodníka na ulici Alberta Hubeka 24.09.2012
pdf-icon16x16
30/2012 LIM PO, s.r.o. Domové číslo 18.09.2012
pdf-icon16x16
29/2012 ECOSTEEL s.r.o. Zariadenie na odsávanie vzduchu
02.08.2012
pdf-icon16x16
28/2012 Ján Granec
Rekonštrukcia kúrenia v budovách 02.08.2012
pdf-icon16x16
27/2012 Zámočníctvo Matlovič Libor Vyhotovenie 2 kusov striedačiek 02.08.2012
pdf-icon16x16
26/2012 LUKAgast Obedy
16.07.2012
pdf-icon16x16
25/2012 3M Plast s.r.o. Dodávka a montáž plastových dverí
02.07.2012
pdf-icon16x16
24/2012 TRANSIAL, s.r.o. Realizácia inžiniersko - geologického prieskumu 07.06.2012
pdf-icon16x16
23/2012 Miroslav Mifkovič Nákup čerpadla 31.05.2012
pdf-icon16x16
22/2012 SASPPO s.r.o. Protipožiarna izolácia a uchytenie pôvodného potrubia plynu a plynomeru 24.05.2012
pdf-icon16x16
21/2012 Miroslav Mifkovič Nákup a montáž medziprírubovej spätnej klapky 21.05.2012
pdf-icon16x16
20/2012 Martina Michelová - PAVOS Realizácia opravy a výmeny vodárenských armatúr 15.05.2012
pdf-icon16x16
19/2012 SASPPO s.r.o. Dodávka a montáž tlmiča hluku 04.05.2012
pdf-icon16x16
18/2012 Ferdinand Belanský Oprava kalového čerpadla 23.01.2012
pdf-icon16x16
17/2012 GEOŠ - g.k., s.r.o. Vyhotovenie geometrického plánu 23.04.2012
pdf-icon16x16
16/2012 Mobilita servis s.r.o. Dodávka a osadenie trvalého dopravného značenia 16.04.2012
pdf-icon16x16
15/2012 LIM PO, s.r.o. Tabula s názvom ulice Sadová 10.04.2012
pdf-icon16x16
14/2012 Data Online, s.r.o. Realizácia projektu 10.04.2012
pdf-icon16x16
13/2012 APRO záhradné centrum, s.r.o. 15 ks drevín Tilia cordata Greenspire 30.03.2012
pdf-icon16x16
12/2012 SASPPO s.r.o. Maliarske a natieračské práce 23.03.2012
pdf-icon16x16
11/2012 GEOŠ - g.k., s.r.o. Podrobné vytýčenie, digitalizácia a zameranie inžinierskych sietí 21.03.2012
pdf-icon16x16
10/2012 GEOŠ - g.k., s.r.o. Podrobné zameranie skutočného stavu uličného pásu 21.03.2012
pdf-icon16x16
9/2012 HolBa - SK, s.r.o. Vypracovanie realizačného projektu 09.03.2012
pdf-icon16x16
8/2012 ARDOS AZ a.s. Dodávka dopravného zrkadla 09.03.2012
pdf-icon16x16
7/2012 SASPPO s.r.o. Stavebné práce 09.03.2012
pdf-icon16x16
6/2012 SASPPO s.r.o. Elektromontážne práce 09.03.2012
pdf-icon16x16
5/2012 SASPPO s.r.o. Stavebné práce 09.03.2012
pdf-icon16x16
4/2012 SASPPO s.r.o. Tapacírovanie dverí 09.03.2012
pdf-icon16x16
3/2012 SASPPO s.r.o. Elektromontážne práce 09.03.2012
pdf-icon16x16
2/2012 HolBa - SK, s.r.o. Vypracovanie projektovej dokumentácie 09.03.2012
pdf-icon16x16
1/2012 GEOŠ - g.k., s.r.o. Zameranie skutočného stavu uličného pásu 09.03.2012
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie