Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené objednávky 2011

Zverejnené objednávky 2011

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové číslo Dodávateľ Popis Zverejnená dňa
pdf-icon16x16
1/2011 Ing. Ján Rusnák Oprava závad 29.03.2011
pdf-icon16x16 2/2011 BEKO IN s.r.o. Zaškolenie obsluhy 29.03.2011
pdf-icon16x16
3/2011 Aquaseco Odbery vzoriek odpad. vôd
09.04.2011
pdf-icon16x16 4/2011 Ing. Ján Rusnák Bleskozvod
29.03.2011
pdf-icon16x16 5/2011 Ing. Ján Vlček Program
29.03.2011
pdf-icon16x16 6/2011 Širecom-Mgr. R.Šidlovská Rekonštrukcia garáže 29.03.2011
pdf-icon16x16 7/2011 Spojená škola, Martin
Ubytovanie
29.03.2011
pdf-icon16x16 8/2011 Oceľové konštrukcie Bratislava Brány 29.03.2011
pdf-icon16x16 9/2011 TAUBER SK s.r.o. Tovar 29.03.2011
pdf-icon16x16 10/2011 GEODET Myjava s.r.o. Zameranie
29.03.2011
pdf-icon16x16 11/2011 František Pšenica Doprava 29.03.2011
pdf-icon16x16 12/2011 Ing.P.Bartalos SMS systém OHZ 29.03.2011
pdf-icon16x16 13/2011 Širecom-Mgr. R.Šidlovská Výrub dreviny 29.03.2011
pdf-icon16x16 14/2011 HolBa - SK s.r.o. Projektová dokumentácia 29.03.2011
pdf-icon16x16 15/2011 Kominárstvo Masarovič Revízia komínov a dymovodov 29.03.2011
pdf-icon16x16
16/2011 Eva Fratričová Prečistenie kanalizač. potrubia 09.04.2011
pdf-icon16x16
17/2011 HolBa - SK s.r.o. Projektová dokumentácia 09.04.2011
pdf-icon16x16
18/2011 GEODET Myjava Vypracovanie geometrického plánu 05.05.2011
pdf-icon16x16
19/2011 BELLIMPEX Oprava merača rýchlosti vozidiel
05.05.2011
pdf-icon16x16
20/2011 CNS EuroGrants Úprava projektovej dokumentácie
05.05.2011
pdf-icon16x16
21/2011 Peter Michalčík - TAMAT Monoklimatická chladnička 05.05.2011
pdf-icon16x16
22/2011 Alfa Laval Slovakia Oprava filtra na prítoku vody 05.05.2011
pdf-icon16x16
23/2011 MAQUITA, s.r.o. Zariadenie školského ihriska
19.05.2011
pdf-icon16x16
24/2011 Alfa Laval Slovakia, s.r.o. Dodávka a montáž čerpadla 19.05.2011
pdf-icon16x16
25/2011 Marián Kovár - KOVO Práce v kanalizačných šachtách 01.06.2011
pdf-icon16x16
26/2011 Jozef Braunecker - Obchodné zariadenia Regálový systém 01.06.2011
pdf-icon16x16
27/2011 BALMA - MULLNER Zhotovenie a montáž sieťových dverí 22.06.2011
pdf-icon16x16
28/2011 THT Slovensko, s.r.o. Hasické diely 22.06.2011
pdf-icon16x16
29/2011 TOPSET Verifikácia cintorína 22.06.2011
pdf-icon16x16
30/2011 Marián Kovár - KOVO Výmena oleja 22.06.2011
pdf-icon16x16
31/2011 Mobilita servis spol. s r.o. Prenájom dočasného dopravného značenia 22.06.2011
pdf-icon16x16
32/2011 MAHRLO, s.r.o. Elektromagnetický prietokomer
22.06.2011
pdf-icon16x16
33/2011 MPA SERVICE, s.r.o., Peter Augustin, s.r.o. Mobilné WC 22.06.2011
pdf-icon16x16
34/2011 Ing. Ján Vlček TOPSET Program WinCITY 18.08.2011
pdf-icon16x16
35/2011 LIM PO s.r.o. Domové číslo 18.08.2011
pdf-icon16x16
36/2011 LUKAgast Obedy pre dôchodcov 18.08.2011
pdf-icon16x16
37/2011 Vodohospodárske stavby, a.s. Zhotovenie kanalizačnej prípojky 18.08.2011
pdf-icon16x16
38/2011 Data Online, s.r.o. Zriadenie verejného hotspotu 18.08.2011
pdf-icon16x16
39/2011 LIM PO s.r.o. Domové číslo 18.08.2011
pdf-icon16x16
40/2011 Regionálne noviny MALACKO Uverejnenie inzerátu 18.08.2011
 Dodatok č.2
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie