Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2012

Zverejnené zmluvy 2012

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové číslo Zmluvný partner Popis Zverejnená dňa
Platná do
pdf-icon16x16 130/2012 Zdeněk MAKYTA Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu 31.12.2012 31.12.2014
pdf-icon16x16 129/2012 Tatra banka, a.s.
Dohoda o ručení 14.12.2012 -
pdf-icon16x16 128/2012 SLOBODA & spol., s.r.o.
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu 14.12.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 127/2012 Rozália Ščasná
Kúpna zmluva 13.12.2012 -
pdf-icon16x16 126/2012 AMIrec s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby 08.12.2012 -
pdf-icon16x16 125/2012 AMIrec s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby 08.12.2012 -
pdf-icon16x16 124/2012 TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
Zmluva o dielo
03.12.2012 -
pdf-icon16x16 123/2012 E. Vachálková
Kúpna zmluva
03.12.2012 -
pdf-icon16x16 122/2012 COMFING spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30.11.2012 -
pdf-icon16x16 121/2012 Mgr. Božena Ševčíková
Dohoda o ukončení zmluvy
30.11.2012 -
pdf-icon16x16 120/2012 COMFING spol. s r.o.
Zmluva o dielo 27.11.2012 -
pdf-icon16x16 119/2012 ANDINA, s.r.o.
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu 26.11.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 118/2012 Tomáš Slezák
Kúpna zmluva
26.11.2012 -
pdf-icon16x16 117/2012 Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Prístavba MŠ Zohor 19.11.2012 -
pdf-icon16x16 116/2012 BALA, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 19.11.2012 -
pdf-icon16x16 115/2012 FC Zohor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Dodatok č. 1 19.11.2012 -
pdf-icon16x16 114/2012 PhDr. Renáta Šidlovská ŠIRECOM
Zmluva o poskytnutí služby - Zimná údržba
15.11.2012 -
pdf-icon16x16 113/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 09.11.2012 -
pdf-icon16x16 112/2012 BALA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 07.11.2012 -
pdf-icon16x16 111/2012 IPB - Ing. Peter Bunčiak
Zmluva o dodávke tovaru 31.10.2012 -
pdf-icon16x16 110/2012 REPARAF
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve 29.10.2012 -
pdf-icon16x16 109/2012 COMFING spol. s r.o.
Zmluva o dielo 22.10.2012 -
pdf-icon16x16 108/2012 TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 19.10.2012 -
pdf-icon16x16 107/2012 AUTO-AZ s.r.o.
Zmluva o užívaní verejnej komunikácie 17.10.2012 -
pdf-icon16x16 106/2012 .A.S.A. Zohor, s.r.o.
Zmluva o užívaní verejnej komunikácie 17.10.2012 -
pdf-icon16x16 105/2012 Skanska SK a.s. Zmluva o dielo - Školská ul. 10.10.2012 -
pdf-icon16x16 104/2012 Skanska SK a.s. Zmluva o dielo - Lábska ul.
10.10.2012 -
pdf-icon16x16 103/2012 Technické služby Zohor,
spol. s r.o.
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10.10.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 102/2012 Technické služby Zohor,
spol. s r.o.

Zmluva o nájme a prevádzkovaní kanalizácie 10.10.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 101/2012 AMIrec s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby 08.10.2012 -
pdf-icon16x16 100/2012 Skanska SK a.s.
Zmluva o dielo 03.10.2012 -
pdf-icon16x16 99/2012 OZ Paintball
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - 2 03.10.2012 -
pdf-icon16x16 98/2012 Robert Dinuš - Pohrebníctvo SOLAMEN
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru - Dom smútku
02.10.2012 30.09.2014
pdf-icon16x16 97/2012 Alojz Krajčír
Zmluva o spolupráci pri zbere používaného šatstva
02.10.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 96/2012 Kreatívny človek n. o.
Dohoda o ukončení zmluvy
02.10.2012 -
pdf-icon16x16 95/2012 LUKA TEAM s.r.o.
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb
01.10.2012 -
pdf-icon16x16 94/2012 OZ Zohorské ozveny Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Dodatok č. 1 28.09.2012 -
pdf-icon16x16 93/2012 Ing. Stanislav Štibraný
Zmluva o dielo
21.09.2012 -
pdf-icon16x16 92/2012 Šteffek Miroslav
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 19.09.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 91/2012 Hemedi Moustafa
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 19.09.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 90/2012 W & P sklad, s.r.o.
Dohoda o čistení odpadových vôd 19.09.2012 -
pdf-icon16x16 89/2012 Michal Baláž
Kúpna zmluva
18.09.2012 -
pdf-icon16x16 88/2012 Rudolf Cigánik
Zmluva o dielo 17.09.2012 -
pdf-icon16x16 87/2012 BALA, a.s.
Zmluva o dielo 05.09.2012 -
pdf-icon16x16 86/2012 Skanska SK a.s.
Zmluva o dielo 22.08.2012 -
pdf-icon16x16 85/2012 Skanska SK a.s.
Zmluva o dielo 15.08.2012 -
pdf-icon16x16 84/2012 Libor Matlovič - Zámočníctvo

Výroba a montáž mreží pred vchodom do Lekárne, Kvetná 1
13.08.2012 -
pdf-icon16x16 83/2012 Libor Matlovič - Zámočníctvo Výroba 2ks striedačiek pre FC Zohor
13.08.2012 -
pdf-icon16x16 82/2012 Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Prístavba materskej školy 27.07.2012 -
pdf-icon16x16 81/2012 Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - Prístavba Hasičskej zbrojnice 27.07.2012 -
pdf-icon16x16 80/2012 Orange Slovensko, a.s.
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o pripojení 26.07.2012 -
pdf-icon16x16 79/2012 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o pripojení
25.07.2012 -
pdf-icon16x16 78/2012 AMIrec s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služby 11.07.2012 -
pdf-icon16x16 77/2012 TSS Pittel+Brausewetter s.r.o.
Zmluva o dielo
10.07.2012 -
pdf-icon16x16 76/2012 Ing. R. Tomík

Zmluva o poskytnutí služby - Prístavba MŠ 06.07.2012 -
pdf-icon16x16 75/2012 Bau3Mex a.s.
Zmluva o dielo - Prístavba MŠ
04.07.2012 -
pdf-icon16x16 74/2012 Ing. R. Tomík
Mandátna zmluva - chodník ul. Struhárová 02.07.2012 -
pdf-icon16x16 73/2012 Ing. R. Tomík
Mandátna zmluva - komunikácia k A.S.A. 02.07.2012 -
pdf-icon16x16 72/2012 JUDr. Mária Vavrincová
Zmluva o poradenstve
02.07.2012 30.06.2012
pdf-icon16x16 71/2012 ZSE Energia, a. s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Požiarnicka 2
28.06.2012 -
pdf-icon16x16 70/2012 ZSE Energia, a. s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Na dieloch 13 28.06.2012 -
pdf-icon16x16 69/2012 ZSE Energia, a. s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Na záhumní 47 28.06.2012 -
pdf-icon16x16 68/2012 M. Cabadaj, A. Pavlačičová, J. Cabadaj, D. Cabadaj
Kúpna zmluva 21.06.2012 -
pdf-icon16x16 67/2012 Miroslav Fister
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.06.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 66/2012 Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
06.06.2012 -
pdf-icon16x16 65/2012 Emília Šimeková
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 05.06.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 64/2012 MUDr. Gilbert Maurille Houndjo
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
04.06.2012 -
pdf-icon16x16 63/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 01.06.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 62/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 01.06.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 61/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 01.06.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 60/2012 Rímskokatolícka cirkev Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 01.06.2012 -
pdf-icon16x16 59/2012 SASPPO s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 22/8/2011 31.05.2012 -
pdf-icon16x16 58/2012 Orange Slovensko, a.s.
Dodatok k Zmluve o pripojení 30.05.2012 -
pdf-icon16x16 57/2012 Mgr. Renáta Šidlovská ŠIRECOM
Zmluva o zbere a preprave odpadových vôd 30.05.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 56/2012 Peter Pullmann
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 30.05.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 55/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 30.05.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 54/2012 Richard Tomík, Ing.
Mandátna zmluva 11.05.2012 -
pdf-icon16x16 53/2012 Ing. Ján Vlček TOPSET
Licenčná zmluva 09.05.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 52/2012 Hermína Struhárová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 02.05.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 51/2012 Obec Lozorno
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí služieb v obci zohor 30.04.2012 -
pdf-icon16x16 50/2012 Orange Slovensko, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 27.04.2012 -
pdf-icon16x16 49/2012 Ing. Richard Tomík
Zmluva o poskytnutí služby 03/2012 25.04.2012 -
pdf-icon16x16 48/2012 COOP JEDNOTA SENICA, SD
Darovacia zmluva 24.04.2012 -
pdf-icon16x16 47/2012 OZ Roconaba Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 23.04.2012 -
pdf-icon16x16 46/2012 Martina Michelová - PAVOS
Zmluva o zabezpečení odborného výkonu údržby na verejnej kanalizácii 10.04.2012 -
pdf-icon16x16 45/2012 MS Slovenského červeného kríža Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 06.04.2012 -
pdf-icon16x16 44/2012 MVDr. Pavol Matlovič
Zmluva o vykonaní preventívnej a liečebnej veterinárnej činnosti 03.04.2012 -
pdf-icon16x16 43/2012 Združenie Šáchor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 02.04.2012 -
pdf-icon16x16 42/2012 CNS EuroGrants s.r.o.
Zmluva o spolupráci 28.03.2012 -
pdf-icon16x16 41/2012 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme pozemku 28.03.2012 -
pdf-icon16x16 40/2012 Ladislav Benček, Ing.
Zmluva o dielo 28.03.2012 -
pdf-icon16x16 39/2012 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 28.03.2012 -
pdf-icon16x16 38/2012 OZ Tenisový klub Zohor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 27.03.2012 -
pdf-icon16x16 37/2012 OZ Zohorské ozveny Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 23.03.2012 -
pdf-icon16x16 36/2012 Vlasta Cabadajová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 22.03.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 35/2012 Milan Vachálek
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 22.03.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 34/2012 Bau3Mex a.s.
Zmluva o dielo 22.03.2012 -
pdf-icon16x16 33/2012 Ján Sýkora
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 22.03.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 32/2012 ŽSR, Bratislava
Zmluva o odvoze komunálneho odpadu 19.03.2012 31.12.2015
pdf-icon16x16 31/2012 COOP SETT, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Dohode o čistení odpadových vôd v ČOV 19.03.2012 -
pdf-icon16x16 30/2012 ITKON, spol. s r.o.
Mandátna zmluva 09.03.2012 -
pdf-icon16x16 29/2012 LUKAgast
Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu 09.03.2012 -
pdf-icon16x16 28/2012 Richard Tomík, Ing.
Mandátna zmluva 02.03.2012 -
pdf-icon16x16 27/2012 Richard Tomík, Ing.
Mandátna zmluva 02.03.2012 -
pdf-icon16x16 26/2012 OZ HBC parkovisko Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 01.03.2012 -
pdf-icon16x16 25/2012 Materské centrum Motýlik Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 01.03.2012 -
pdf-icon16x16 24/2012 EKOTIPS, a.s.
Dodatok č. 1 k Dohode o čistení odpadových vôd 27.02.2012 -
pdf-icon16x16 23/2012 KBZ, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Dohode o čistení odpadových vôd 24.02.2012 -
pdf-icon16x16 22/2012 XIMEA s.r.o.
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu 22.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 21/2012 Jozef Gerthofer
Zmluva o nájme NP 16.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 20/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 16.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 19/2012 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o dodávke pitnej vody 16.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 18/2012 Badrna Rastislav
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 16.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 17/2012 Kreatívny človek Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 13.02.2012 -
pdf-icon16x16 16/2012 OZ Paintbal Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 09.02.2012 -
pdf-icon16x16 15/2012 FC Zohor Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 09.02.2012 -
pdf-icon16x16 14/2012 Zuzana Mackovičová
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku 08.02.2012 31.3.2022
pdf-icon16x16 13/2012 CNS EuroGrants s.r.o.
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb 08.02.2012 -
pdf-icon16x16 12/2012 Mgr. Renáta Šidlovská ŠIRECOM
Zmluva o zbere a preprave odpadu 08.02.2012 -
pdf-icon16x16 11/2012 .A.S.A. Slovensko s.r.o.
Dodatok č. 7 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom 08.02.2012 31.12.2012
pdf-icon16x16 10/2012 Slezák Tomáš
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 08.02.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 9/2012 Farnosť Zohor
Kúpna zmluva 07.02.2012 -
pdf-icon16x16 8/2012 Igor Kuchár
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme 03.02.2012 -
pdf-icon16x16 7/2012 Richard Tomík, Ing.
Mandátna zmluva 02.02.2012 -
pdf-icon16x16 6/2012 KBZ s.r.o.
Rámcová kúpna zmluva 23.01.2012 -
pdf-icon16x16 5/2012 Rozália Denešová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 12.01.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 4/2012 Stanislav Mackovič
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 12.01.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 3/2012 AUTO-AZ s.r.o.
Kúpna zmluva 09.01.2012 -
pdf-icon16x16 2/2012 Badrna Juraj
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 03.01.2012 doba neurčitá
pdf-icon16x16 1/2012 Zdeněk MAKYTA

Zmluva o oprave a údržbe verejného osvetlenia 01.01.2012 31.12.2012
Zmluva o poskytnutí služby
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie