Elektronické služby

zohor es

Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2011

Zverejnené zmluvy 2011

2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové číslo Zmluvný partner Popis Zverejnená dňa
Platná do
pdf-icon16x16
1/2011 MAKYTA Zdenek Zmluva o oprave a údržbe VO a MR v obci Zohor 01.01.2011 31.12.2011
pdf-icon16x16 2/2011 Tibor Kostka Zmluva o servise 01.02.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 3/2011 Region Press Zmluva o inzercii
12.01.2011 23.01.2011
pdf-icon16x16 4/2011 Mária Novoveská Kúpna zmluva
25.02.2011 -
pdf-icon16x16 5/2011 Milan Valovič Kúpna zmluva 25.02.2011 -
pdf-icon16x16 6/2011 Ing.František Nerád
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
17.03.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 7/2011 Dušan Višváder Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 17.03.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 8/2011 Martina Ondrejková Zmluvao odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 17.03.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 9/2011 .A.S.A.SLOVENSKO s.r.o. Dodatok č.6 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom
17.03.2011 31.12.2011
pdf-icon16x16 10/2011 Harmónia života n.o. Zmluva o poskytnutí služieb 17.03.2011 31.12.2011
pdf-icon16x16 11/2011 Miroslava Bertovičová Dohoda o postúpení práv a povinností 17.03.2011 -
pdf-icon16x16 12/2011 Slovak Telekom, a.s. Dodatok č.5 k Zmluve o nájme pozemku 17.03.2011 -
pdf-icon16x16 13/2011 Ing.Marta Koleničová Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 17.03.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 14/2011 Buttner-Schmitz Dodatok č.2 29.03.2011 -
pdf-icon16x16 15/2011 NOVASTAV PLUS s.r.o. Zmluva o dielo č.2130 29.03.2011 27.05.2011
pdf-icon16x16 16/2011 DATATRADE s.r.o. Zmluva o spolupráci 29.03.2011 1 rok
pdf-icon16x16 17/2011 MuDr. Gilbert Maurille Houndjo Dodatok č.4 09.04.2011 -
pdf-icon16x16 18/2011 ODC bývanie s.r.o. Zmluva o dielo
09.04.2011 -
pdf-icon16x16 19/2011 Monika Chválná Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 09.04.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 20/2011 Martina Spustová
Zmluva o prepožičaní hrobového miesta 09.04.2011 18.01.2021
pdf-icon16x16 21/2011 Obec Lozorno
Dodatok č.10 k Zmluve o poskytnutí služieb v obci Zohor
20.04.2011 -
pdf-icon16x16 22/2011 Miroslav Kovár
Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu 21.04.2011 31.12.2011
pdf-icon16x16 23/2011 Anna Králová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 21.04.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 24/2011 Pavlína Šmakalová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 21.04.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 25/2011 Peter Pullmann
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 21.04.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 26/2011 Ateliér Olympia, spol. s r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
30.04.2011 -
pdf-icon16x16 27/2011 Ing. Otakar Závodský, Ľudmila Závodská
Kúpna zmluva 05.05.2011 -
pdf-icon16x16 28/2011 Milan Olejár
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 05.05.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 29/2011 Miroslava Popročová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 01.06.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 30/2011 Rudolf Haramia
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 01.06.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 31/2011 Technoprax Slovakia
Dodatok č. 2 k zmluve o odvoze tuhého odpadu 01.06.2011 -
pdf-icon16x16 32/2011 Ing. Richard Tomík
Mandátna zmluva 22.06.2011 -
pdf-icon16x16 33/2011 Božena Čapková Zmluva o prepožičaní hrobového miesta 22.06.2011 15.07.2021
pdf-icon16x16 34/2011 Milan Vachálek Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 22.06.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 35/2011 Pavel Kovár Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 22.06.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 36/2011 Ing. Richard Tomík Mandátna zmluva 07.07.2011 -
pdf-icon16x16 37/2011 - Kúpna zmluva 01.08.2011 -
pdf-icon16x16 38/2011 Vlasta Cabadajová
Kúpna zmluva 18.08.2011 -
pdf-icon16x16 39/2011 DOKARO výrobné družstvo
Zmluva o dielo 18.08.2011 -
pdf-icon16x16 40/2011 DOLPROJEKT - ING. PETER DOLHÝ
Zmluva o dielo 18.08.2011 -
pdf-icon16x16 41/2011 VILIAM SARKOZY - Kováčstvo Zmluva o dielo 18.08.2011 -
pdf-icon16x16 42/2011 VILIAM SARKOZY - Kováčstvo
Zmluva o dielo 18.08.2011 -
pdf-icon16x16 43/2011 Darina Švitlerová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 44/2011 Emília Vachálková Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 45/2011 František Zálesňák Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 46/2011 Ján Čulen Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 47/2011 Ján Fusek Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 48/2011 Ján Granec Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 49/2011 Jarmila Krištofová Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 50/2011 Jozef Jurkovič Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 51/2011 Magdaléna Vrablecová Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 52/2011 Michal Mundok Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 53/2011 Michal Vlček
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 54/2011 Milan Hyka
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 55/2011 Milan Kimlička
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 56/2011 Peter Struhár
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 57/2011 Regina Hefjuk
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 58/2011 Stanislav Rybár
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 59/2011 Štefan Kovár
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 60/2011 Štefan Kovár
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 61/2011 Vanda Rohrerová
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 62/2011 Vladimír Putík
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 63/2011 Data Online spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní servisných služieb 18.08.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 64/2011 A SMS, s.r.o.
Zmluva o spolupráci
18.08.2011 -
pdf-icon16x16 65/2011 Richard Tomík
Mandátna zmluva 24.08.2011 -
pdf-icon16x16 66/2011 Richard Tomík
Mandátna zmluva 24.08.2011 -
pdf-icon16x16 67/2011 Richard Tomík
Mandátna zmluva 24.08.2011 -
pdf-icon16x16 68/2011 SASPPO s.r.o.
Zmluva o dielo na stavebné práce
07.09.2011 -
pdf-icon16x16 69/2011 Bau3Mex a.s.
Zmluva o dielo
07.09.2011 -
pdf-icon16x16 70/2011 -
Zmluvy o odvádzaní odpadových vôd 07.09.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 71/2011 Euro Dotácie, a. s.
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu 12.09.2011 -
pdf-icon16x16 72/2011 Richard Tomík Zmluva o poskytnutí služby 12.09.2011 -
pdf-icon16x16 73/2011 FLECK-SLOVAKIA Elektroengineering spol. s r.o. Zmluva o dielo 22.09.2011 -
pdf-icon16x16 74/2011 Dobiašová Mária Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 75/2011 Kuchár Igor Dodatok č. 3 k zmluve o odvoze komunálneho odpadu ev.č. 7-2007 04.10.2011 -
pdf-icon16x16 76/2011 TOPSET Dodatok č. 5 k Zmluve o aktualizácii programov 04.10.2011 -
pdf-icon16x16 77/2011 Kovár Ján Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 78/2011 Kožíková Zdenka Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 79/2011 Petrek Ľubomír Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 80/2011 Urbanič Karol Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 81/2011 Valovič Cyril Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 04.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 82/2011 Mgr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM Zmluva o dielo 06.10.2011 -
pdf-icon16x16 83/2011 CNS EuroGarants s. r. o. Zmluva o spolupráci 07.10.2011 -
pdf-icon16x16 84/2011 FLECK-SLOVAKIA Elektroengineering spol. s r.o. Zmluva o dielo 07.10.2011 -
pdf-icon16x16 85/2011 Dexia banka Slovensko, a.s. Zmluva o bežnom účte 17.10.2011 -
pdf-icon16x16 86/2011 Mgr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM Zmluva o dielo 18.10.2011 -
pdf-icon16x16 87/2011 Mgr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM Dodatok k zmluve o dielo 18.10.2011 -
pdf-icon16x16 88/2011 .A.S.A. Zohor, spol. s r.o. Zmluva o nájme nehnuteľnosti 21.10.2011 -
pdf-icon16x16 89/2011 Vachálek Emil Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 90/2011 .A.S.A. Zohor, spol. s r.o. Kúpna zmluva 21.10.2011 -
pdf-icon16x16 91/2011 Rybárová Mária Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 92/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 93/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 94/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 95/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 96/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 97/2011 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 21.10.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 98/2011 Ľubica Haliaková Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 09.11.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 99/2011 Radomír Vícena Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 09.11.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 100/2011 Jozef Braunecker - Obchodné zariadenia Kúpna zmluva na dodávku stolov a stoličiek 09.11.2011 -
pdf-icon16x16 101/2011 NOVASTAV PLUS spol. s r.o. Zmluva na vykonanie technického dozoru 11.11.2011 -
pdf-icon16x16 102/2011 Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Zohor, Materské centrum MOTÝLIK, KREATíVNY ČLOVEK n.o. Zmluva o vypožičke NP 11.11.2011 -
pdf-icon16x16 103/2011 Koukalová Milada Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 29.11.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 104/2011 Kovarovičová Elena Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 29.11.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 105/2011 Vlček Marek Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 29.11.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 106/2011 DOKARO výrobné družstvo Zmluva o dielo 02.12.2011 -
pdf-icon16x16 107/2011 DOKARO výrobné družstvo Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 02.12.2011 -
pdf-icon16x16 108/2011 Richard Tomík Mandátna zmluva 02.12.2011 -
pdf-icon16x16 109/2011 ASTOR SLOVAKIA, s.r.o Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie 08.12.2011 -
pdf-icon16x16 110/2011 Rybár Štefan Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 13.12.2011 doba neurčitá
pdf-icon16x16 111/2011 ŠlRECOM - Mgr. Renáta Šidlovská Rámcová zmluva 21.12.2011 -
pdf-icon16x16 112/2011 ŠlRECOM - Mgr. Renáta Šidlovská Zmluva o poskytnutí služby 21.12.2011 -
pdf-icon16x16 113/2011 Bau3Mex a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 02.01.2012 -
pdf-icon16x16 114/2011 daFFera, s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o odvoze KO 03.01.2012 -
pdf-icon16x16 115/2011 Bertovič Henrich
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd 03.01.2012 doba neurčitá
Zmluva o poskytnutí služby
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie