Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2022

Zverejnené zmluvy 2022

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

 

 

Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16

35/2022 new-window

Centrálna záchranná služba

Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke priestorov

29.04.2022

 
pdf-icon16x16

34/2022 new-window

Richard Haramia - FITNES

Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 23.11.1999

27.04.2022

 
pdf-icon16x16

33/2022 new-window

Západoslovenská distribučná,a.s.

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadatela do distribučnej sústavy

26.04.2022

 
pdf-icon16x16

32/2022 new-window

eSYST, s.r.o.

Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve

25.04.2022

 
pdf-icon16x16

31/2022 new-window

TOP TRUCK SERVIS s.r.o.

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 2/2022

25.04.2022

 
pdf-icon16x16

30/2022 new-window

Ivan Novotný, Alena Novotná

Kúpna zmluva

13.04.2022

 
pdf-icon16x16

29/2022 new-window

Ambróz Kovarovič

Zmluva č. 2-04-6 o o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

06.04.2022

 
pdf-icon16x16

28/2022 new-window

Ambróz Kovarovič

Dohoda o ukončení zmluvy o prerpožičaní hrobového miesta

06.04.2022

 
pdf-icon16x16

27/2022 new-window

Neposedko-miesto pre rodinu

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

06.04.2022

 
pdf-icon16x16

26/2022 new-window

Občianske združenie Zohorské ozveny

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

05.04.2022

 
pdf-icon16x16

25/2022 new-window

Ambróz Kovarovič

Zmluva č. 2-04-6 o o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

31.03.2022

 
pdf-icon16x16

24/2022 new-window

24_1 

24_2

24_3

Adrian Fumač

Kúpna zmluva

Príloha č. 1-1

Príloha č .1-2

Príloha č. 2

30.03.2022

 
pdf-icon16x16

23/2022 new-window

Ing. arch. Peter Buffa

Kúpna zmluva

30.03.2022

 
pdf-icon16x16

22/2022 new-window

OZ Cirkevný spevácky zbor GLÓRIA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

29.03.2022

 
pdf-icon16x16

21/2022 new-window

Futbalový klub FC ZOHOR

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

21.03.2022

 
pdf-icon16x16

20/2022 new-window

Juraj Badrna - ŠportBar

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu ev. č. 1/2022

16.03.2022

 
pdf-icon16x16

19/2022 new-window

Akad. sochár Alojz Drahoš, PhD.

Zmluva o výpožičke

16.03.2022

 
pdf-icon16x16

18/2022 new-window

Občianske združenie ROCONABA

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

16.03.2022

 
pdf-icon16x16

17/2022 new-window

02 Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva č. 2420399526 - Darčeková poukážka

11.03.2022

 
pdf-icon16x16

16/2022 new-window

Bc. Zuzana MACKOVIČOVÁ

Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 18.12.2006

10.03.2022

 
pdf-icon16x16

15/2022 new-window

oz - A proč né?

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce č. 3/2018

10.03.2022

 
pdf-icon16x16

14/2022 new-window

RVC Senica s.r.o.

Dodatok č.6 k zmluve zo dňa 11.2.2009 o poskytovaní audítorských služieb

08.03.2022

 
pdf-icon16x16

13/2022 new-window

MARO, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

28.02.2022

 
pdf-icon16x16

12/2022 new-window

HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik

Dohoda o bezodplatnej údržbe a čistení odvodňovacích kanálov Č. HM/004-2022/300

24.02.2022

 
pdf-icon16x16

11/2022 new-window

STADCON spol. s r.o.

Zmluva o dielo

24.02.2022

 
pdf-icon16x16

10/2022 new-window

FirstFarms Agra M, s.r.o.

Dohoda o údržbe a čistení odvodňovacích kanálov

16.02.2022

 
pdf-icon16x16

9/2022 new-window

 

 

9_1/2022 new-window

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej Repbubliky

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre fFO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2022

Príloha č. 1

07.02.2022

 
pdf-icon16x16 8/2022 new-window

Tomáš Behro

INŠTALÁCIE TZB, a.s.

v Kúpna zmluva

02.02.2022

 
pdf-icon16x16 7/2022 new-window

Royal Trading Ltd. s.r.o.

INŠTALÁCIE TZB, a.s.

Kúpna zmluva

02.02.2022

 
pdf-icon16x16 6/2022 new-window

T-MAPY, s. r. o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

02.02.2022

 
pdf-icon16x16 5/2022 new-window

T-MAPY, s. r. o.

Zmluva o poskytnutí služieb č. MSD_Zohor_01

02.02.2022

 
pdf-icon16x16 4/2022 new-window

A.X. Agroslavinvest s.r.o.

Zmluva o poskytnutí služby

01.02.2022

 
pdf-icon16x16 3/2022 new-window

Západoslovenská distribučná, a.s.

BEL-HOUSE,a.s.

Zmulva o zriadení vecných bremien

28.01.2022

 
pdf-icon16x16

2/2022 new-window

2-1/2022

2-2/2022

2-3/2022

2-4/2022

MARO, s.r.o.

Zmulva o dielo

Prílohy

Prllohy

Prílohy

Príloha

19.01.2022

 
pdf-icon16x16 1/2022 new-window Igor Doka

Zmulva o poskytnutí služby č. 1/2022

13.01.2022

 

 

 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie