Vyhľadávanie

Zohorský hlas

Fotogaléria

Úvod  Samospráva  Zverejnené dokumenty  Zverejnené zmluvy 2021

Zverejnené zmluvy 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Poradové
číslo
Zmluvný
partner
Popis Zverejnená
dňa
Platná
do
pdf-icon16x16 33/2021 new-window

TENDERnet s.r.o.

Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve

20.04.2021

-
pdf-icon16x16 32/2021 new-window

A.R.CH. s.r.o.

MANDÁTNA ZMLUVA č. SK-02/2021 na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie

16.04.2021

-
pdf-icon16x16 31/2021 new-window

Royal Trading Ltd. s. r. o.

Kúpna zmluva

15.04.2021

-
pdf-icon16x16 30/2021 new-window

Beniamín Valent, Milada Valentová

Kúpna zmluva

08.04.2021

-
pdf-icon16x16 29/2021 new-window

ELKOPLAST Slovakia, s.r.o.

Kúpna zmluva

06.04.2021

-
pdf-icon16x16 28/2021 new-window Ľuboš Kubíček

Zmluva o zriadení vecného bremena

01.04.2021

-
pdf-icon16x16 27/2021 new-window Soňa Horváthová

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytového priestoru zo dňa 31.03.2016

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 26/2021 new-window Simona Posová

Zmluva č. 2- 07 - 10 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 25/2021 new-window Juraj Badrna

Zmluva o nájme pozemku

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 24/2021 new-window ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

29.03.2021

-
pdf-icon16x16 23/2021 new-window Júlia Kollerová

Zmluva č. 2- 49 - 7 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

23.03.2021

-
pdf-icon16x16 22/2021 new-window Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Dodatok Č. 1 k Zmluve o výpožičke

19.03.2021

-
pdf-icon16x16 21/2021 new-window Miroslav Valovič

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.10.2020

18.03.2021

-
pdf-icon16x16 20/2021 new-window Ing. Igor Fingerland a Ing. Lenka Fingerlandová

Zmluva o zriadení vecného bremena

12.03.2021

-
pdf-icon16x16 19/2021 new-window EKO-BAUspol. s r.o.

Kúpna zmluva

11.03.2021

-
pdf-icon16x16 18/2021 new-window O.K. SHOOTING Security, s.r.o.

ZMLUVA Č. 14/2021 o POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY, TECHNICKEJ SLUŽBY A INÝCH SÚVISIACICH SLUŽIEB

08.03.2021

-
pdf-icon16x16 17/2021 new-window Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-003153 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR zo dňa 10.02.2020

08.03.2021

-
pdf-icon16x16 16/2021 new-window Zohor Roviny s.r.o.

Kúpna zmluva

04.03.2021

-
pdf-icon16x16 15/2021 new-window Členovia MAS Dolné Záhorie, o.z.

Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov č. 2/2020

04.03.2021

-
pdf-icon16x16 14/2021 new-window FCC Slovensko, s.r.o.

Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom. 

01.03.2021

-
pdf-icon16x16 13/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

26.02.2021

-
pdf-icon16x16 12/2021 new-window

Zuzana Demeterová

Zmluva č. 1- 51 - 2 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

25.02.2021

-
pdf-icon16x16 11/2021 new-window

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskýtovanie sociálnej služby v zariadeniach pre FO, ktoré sú odkázané na pomoc inej FO a pre FO, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2021

24.02.2021

-
pdf-icon16x16 10/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

16.02.2021

-
pdf-icon16x16 9/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

10.02.2021

-
pdf-icon16x16 8/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

04.02.2021

-
pdf-icon16x16 7/2021 new-window

Ing. arch. Ivan Jarina, autorizovaný architekt

Zmluva o dielo

02.02.2021

-
pdf-icon16x16 6/2021 new-window

Lýdia LAZAROVÁ

Zmluva č. 2-17- 1 o prepožičaní hrobového miesta na cintoríne v obci Zohor

01.02.2021

-
pdf-icon16x16 5/2021 new-window

Ing. Igor Doka

Zmluva o poskytnutí služby č. 01/2021

28.01.2021

-
pdf-icon16x16 4/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb (MOM)

28.01.2021

-
pdf-icon16x16 3/2021 new-window

ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb (MOM)

20.01.2021

-
pdf-icon16x16 2/2021 new-window

REGIONPRESS, s.r.o.

Zmluva o inzercii

13.01.2021

-
pdf-icon16x16 1/2021 new-window ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.

Zmulva o poskytnutí služby

07.01.2021

zrušená - neuskutočnená
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie